Förflytta dig till innehållet

”Nästan 60 procent säger att nordiskt forskningssamarbete har ökat deras möjligheter att nå framgång i EU-forskning eller annat internationellt samarbete”

man med glasögon ler mot kameran

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det finns många fördelar med nordiskt forskningssamarbete. Stärkt vetenskaplig kvalitet, ökad regional rörlighet, större nätverk samt förbättrade chanser att lyckas inom EU-forskning är några av de positiva effekter som uppstår, enligt forskare som deltar i Nord Forsk-finansierade forskningsprojekt.

Återkopplingen från forskare visar att det skapas stort mervärde och samhällsnytta när nordiska forskare samarbetar. Detta bör uppmuntra de nationella forskningsfinansiärerna i Norden att samarbeta mer om gemensamma utlysningar.

Detta och mycket mer lyfts fram i den nyligen publicerade Nord Forsk Impact Report 2023. Rapporten presenterar resultat och data från 142 forskningsprojekt som vi har finansierat. Uppgifterna i rapporten baseras på projektens rapportering i portalen Researchfish.

Minst tre nordiska länder

Nord Forsks stadgar kräver att forskare från minst tre nordiska länder ska samarbeta i forskningsprojekten, och att de ska skapa nordiskt mervärde. NordForsk ber därför projekten att rapportera om hur deras forskning skapar nordiskt mervärde, och i Researchfish finns ett antal alternativ som gör det enkelt för forskarna att bedöma projektens påverkan.

Nordiskt mervärde används ofta synonymt med ”Nordic added value”, men begreppen har inte nödvändigtvis samma innebörd i alla sammanhang. Den finska forskaren Tuire Liimatainen har nyligen genomfört ett forskningsprojekt som syftar till att klargöra vad som menas med begreppet ”Nordic added value” när det används i forskningssammanhang.

Hon visar bland annat att nordiskt mervärde förstås som nordiska lösningar, nordisk solidaritet och nordiskt inflytande. Den fullständiga rapporten Nordic added value in Nordic research co-operation kan läsas på Nord Forsks hemsida.

Effekt på både akademin och samhället

I Nord Forsks projekt rapporteras ”Nordic added value” längs två dimensioner: effekter på akademin och effekter av forskningen på samhället i stort.

I de 113 projekt som har rapporterat om ”Nordic added value” 2023 har de rapporterade effekterna på akademin varit fler än på samhället i stort.

Totalt 108 projekt svarade att mervärde har skapats eftersom forskningen bygger på de nordiska forskarnas särskilda styrkor. Totalt 81 rapporterade att det nordiska samarbetet förbättrar den vetenskapliga kvaliteten på forskningen, och 78 rapporterade att samarbetet ger mervärde eftersom det bidrar till regionalt samarbete och nätverkande.

Bidrar till kritisk massa

Nästan lika många, 76, uppgav att det nordiska samarbetet har bidragit till att bygga upp en kritisk massa och/eller expertis inom det ämnesområde som de samarbetar inom.

Nästan 60 procent av de tillfrågade säger att nordiskt forskningssamarbete har ökat deras möjligheter att nå framgång i EU-forskning eller annat internationellt samarbete.

En majoritet säger att eftersom infrastruktur och data delas är nordiskt samarbete också kostnadseffektivt.

Från offentliga register

Nord Forsk finansierar mycket forskning som använder nationella hälsodata och data från andra offentliga register. Hälften av projekten har rapporterat att nordiskt mervärde skapas genom att data från flera nordiska länders register kan användas i samma projekt.

50 projekt rapporterar också att nordiskt forskningssamarbete skapar mervärde eftersom forskningen adresserar behov som är unika för de nordiska länderna.

Nästan lika många påpekar att mervärde skapas genom att nordiska projekt fokuserar på företeelser som är speciella för Norden.

Mer kvalitetssäkrade resultat

Totalt 29 av projekten svarar att det nordiska samarbetet ökar mängden resultat från forskningen och därmed ger tydligare och mer kvalitetssäkrade slutsatser. Endast 14 projekt rapporterar att det samarbete som Nord Forsk har finansierat har lett till ökad industriell utveckling och samarbete i Norden.

”Ett tydligt mervärde”

Den slutsats vi kan dra är att nordiska forskningsprojekt ger ett tydligt mervärde i förhållande till det som skapas i rent nationella projekt.

När nationella forskningsråd investerar i nordiska forskningsprojekt bidrar de till ökad vetenskaplig kvalitet, mer regionalt samarbete och kostnadseffektiv delning av infrastruktur och data.

Omfattningen av det nordiska forskningssamarbetet är dock begränsat jämfört med vad som sker nationellt. För att verkligen dra nytta av de tydliga fördelar som det nordiska samarbetet medför anser jag att de nationella forskningsmyndigheterna och forskningsråden i Norden bör verka för att det blir fler och mer omfattande nordiska utlysningar i Nord Forsks regi, även på bekostnad av rent nationella utlysningar.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter