Förflytta dig till innehållet

Juristutbildning, beredskapslagen och cement i södra Finland – utan SFP:s mandat kunde allt ha sett annorlunda ut

Pressbild
kvinna med grå kavaj lutar mot vägg.

ANNONS

Det kändes konstigt att motarbeta en lag trots att vi sitter med i regeringen, säger riksdagsledamot Sandra Bergqvist då SFP var med och avstyrde den fastighetsskattereform som skulle ha haft förödande konsekvenser för speciellt företag och fastighetsägare i skärgården.

Fyra år har gått sedan SFP:s kandidater fick sammanlagt 15 234 röster i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets. Mandatet, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist sitter på, är välförvaltat: resultatlistan är lång och SFP har visat sig vara den förnuftiga rösten i den här blåsten, säger Bergqvist.

Vi börjar med en av de ovanliga sysslorna för en medlem i ett regeringsparti: att aktivt motarbeta en lag.
– Man kan faktiskt säga att jag ganska aktivt jobbade för att motarbeta fastighetsskattereformen som den såg ut i våras, säger Bergqvist.

Under 2019 chockhöjdes fastighetsskatten, speciellt runt Finlands kust och då efterlyste SFP en mer rättvis fastighetsskatt. Då partiet skrev in fastighetsskattereformen i regeringsprogrammet var målet att den skulle bli mer rättvis. Men den reform som under hösten var på bordet var långt ifrån rättvis – och skulle leda till kostnadsökningar på fastigheter runt hela kusten. Förstod alla parter det?

– Då jag förklarat det kom det stor förståelse, svarar Bergqvist som fått ta emot samtal från oroade medborgare i såväl Egentliga Finland som i Österbotten och Nyland.

– Den fastighetsskattelag som var på förslag skulle ha varit mycket besvärlig för företagare och kunna leda till en fastighetsskatteökning på 40% för företag.

Vad gick den fastighetsskattereform som avstyrdes ut på?

– På attraktiva ställen, dit penningstarka krafter kommer in och bygger, relaterar inte inkomstnivån till värdet på fastigheterna. Värdet på huset du bor i, och kanske har ärvt, höjs, men pengarna på kontot är detsamma. Det ser vi till exempel runt kusten där det är attraktivt att bygga nytt. Då leder en skattelag till orättvisa. Ett annat exempel på en orättvis lag är den fastighetsskatt på naturskyddsområden som avskaffades under den här regeringsperioden, fortsätter Bergqvist. Mark på naturskyddsområde befrias i fortsättningen från fastighetsskatt. Från och med ingången av år 2021 behöver fastighetsskatt inte betalas på ett naturskyddsområde som ligger på privat mark.

– Men förnuftet vann till sist, påminner Bergqvist. De senaste årens kriser har faktiskt visat att SFP är en förnuftig röst. Man drabbas inte av panik trots att det stormar och blåser, utan man håller fötterna på jorden hela tiden.

Jag ber Bergqvist ge exempel.
– Vi såg ganska snabbt under coronapandemin att det nästan uppstod en tävling mellan partierna om när vi ska ta beredskapslagen i bruk. Jag tror inte att alla riktigt förstod att vi är tvungna att ge ifrån oss vissa grundläggande rättigheter om beredskapslagen tas i bruk. Det gör man inte lättvindigt. SFP utgår från mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter och vi kämpade ganska mycket för att garantera dessa under pandemin.

En annan sak som i synnerhet SFP i Egentliga Finland jobbat och lobbat för länge är juristutbildningen vid Åbo Akademi. 

– Vi fick ju också provisorsutbildningen, påminner en glad Bergqvist mig om. Vi har ju kämpat för speciellt juristutbildningen i långt över tjugo år. Den skulle nog ingen annan ha bevakat än SFP. Från Åbo Akademis sida har man ju länge velat ha en fullvärdig juristutbildning där man som studerande också kan få en magister i juridik.

Det är satsningar på barn, unga och kunnande som skapar framtidstro i Finland, säger Bergqvist. Hon oroar sig för rapporter om ungas stress och oro inför framtiden.

– Det är bra att satsningar görs på unga. Jag är glad över att inkomstgränserna för studerande höjdes under den här mandatperioden, det har ju länge varit SFP:s mål. Om du hinner vara aktiv under din studietid och orkar jobba ska du inte straffas för det. Studietiden är idag också ganska kort för studerande – ett jobb på sidan av studierna kan vara en givande möjlighet.

Bergqvist, som själv har barn i skolåldern, oroar sig för framtidens utbildning.

– Jag har ju själv barn och det är nog många saker läraren har på sitt bord idag. Vi vet att det finns många barn med specialbehov samtidigt som lärarens uppgifter har ändrats en hel del. Som ung måste du dessutom i ett tidigt skede välja vilka ämnen du ska läsa för att komma vidare dit du vill. Det kan kännas som väldigt avgörande val. Vi borde låta barn få vara barn.

Arkiv/ÅU

SFP påminner om hur vardagen i Egentliga Finland ser ut

Det är jätteviktigt att SFP har en riksdagsledamot från Egentliga Finland, slår Bergqvist fast. Den här regionen är speciell: den har glesbygd, storstad och skärgård. Om mandatet inte tryggas kommer det inte att finnas någon i riksdagen som påminner om vardagen här, säger Bergqvist. Stora projekt som läkemedelsutvecklingscentrets placering i Åbo eller bangårdens förnyande mellan tågstationen och Kuppis får ofta brett politiskt stöd. Går man utanför de stora städerna försvinner kännedomen om realiteterna snabbt.

– Ta till exempel arbetet med att förnya Rävsundsbron, börjar Bergqvist. Om inte cementen från Pargas skulle komma bort därifrån skulle byggnadsarbeten inom södra Finland påverkas inom 48 timmar. Att bron har så stor betydelse för södra Finland tror jag inte att man förstått. Jag märkte själv, när jag sa det här i plenisalen, att folk hajade till. Man visste inte att det byggmaterial som kommer från Pargas är så avgörande.

SFP har tillsammans med flera aktörer jobbat aktivt för att Rävsundsbron ska förnyas. Men mindre lokala infraprojekt är också verkligt viktiga. Där har SFP fått igenom bland annat förbättringar av både Mjösundsvägen och Finnuddsvägen på Kimitoön samt planering av rondell och cykelväg i Pargas. Skärgårdsborna har sett mycket förändringar under de senaste åren. Skärgårdshavet har särskilt lyfts på agendan.

– Jag är glad att skärgårdshavet äntligen har fått ett lyft på nationell nivå, för skärgårdshavet har en så stor betydelse. Det är det enda hot spot-området vi har och ett problem som inte är isolerat till Egentliga Finland. Nu har det här väckt intresse och vi har en grupp, saaristomeri-ryhmä, i riksdagen som jobbar med det här, säger Bergqvist.

– Under den här valperioden har vi också påbörjat arbetet med att förnya skärgårdslagen och skapat en kartbas för skärgårdsområdena och börjat arbetet med att förnya kriterierna för skärgårdstillägget och för att få in flera skärgårdsrelaterade skrivningar i den nationella 12-åriga trafikplanen.

Det här är betydande saker, avslutar Bergqvist som också är ordförande för skärgårdsdelegationen.

Den 2 april går Egentliga Finland till val med en full lista och ett bestämt mål att trygga sitt mandat i riksdagen. Egentliga Finlands SFP-kandidater är Sandra Bergqvist, Jerker Björkqvist, Tomas Björkroth, Markus Blomquist, Oscar Byman, Jan “Bambu” Eriksson, Gunilla “Gilla” Granberg, Veera Granroth, Niklas Guseff, Åsa Gustafsson, Katariina Leino, Filip Schauman, Camilla Sonntag-Wilenius, Anna-Karin Tötterman, Terhi Vörlund-Wallenius, Julie Wallin och Kjell Wennström.

Riksdagsval söndag den 2 april 2023.

Förhandsröstning i Finland, den 22–28 mars 2023.

SFP i Egentliga Finlands kandidater

Sandra Bergqvist
Jerker Björkqvist
Tomas Björkroth
Markus Blomquist
Oscar Byman
Jan “Bambu” Eriksson
Gunilla “Gilla” Granberg
Veera Granroth
Niklas Guseff
Åsa Gustafsson
Katariina Leino
Filip Schauman
Camilla Sonntag-Wilenius
Anna-Karin Tötterman
Terhi Vörlund-Wallenius
Julie Wallin
Kjell Wennström

Läs mer på val.sfp.fi

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Mera nyheter