Förflytta dig till innehållet

Varha svarar seniorerna om svenskan – ”Ett alternativ kunde vara att arbeta fram planer på två språk parallellt i stället för att översätta”

blå debattvinjett nere till vänster, sjukhusbrits bakom

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Relaterade insändare

Svenskan i vården. I en debattartikel (ÅU 31.10.2023) uppmanar Svenska seniorer i Finland via Kjell Wennström , Gunilla Jusslin och Björn Fant , välfärdsområdena att även beakta de svenskspråkiga invånarnas behov av information på svenska och ge dem likvärdiga möjligheter att vara delaktiga och påverka välfärdsområdets verksamhet.

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är ett av landets sju tvåspråkiga välfärdsområden och för Varha är det viktigt att inte bara skapa en tydlig tvåspråkig identitet utan också att producera vård och service och kommunicera med invånarna på de båda nationalspråken, svenska och finska.

Som grund för detta ligger Varhas strategi, där tvåspråkigheten finns beaktad som en av fem tyngdpunktsområden.

Även i Varhas kommunikationsplan betonas tvåspråkigheten.

Arbetet med servicestrategin har pågått under hela år 2023.

I de skeden där man i arbetet involverat personal, invånare och andra intressegrupper, har materialet funnits tillgängligt på både svenska och finska.

I september och början av oktober genomförde Varha en enkät som riktade sig till alla invånare i välfärdsområdet. Enkäten genomfördes på tre språk: svenska, finska och engelska.

Enkäten fick nästan sextusen svar, varav över femhundra gavs på svenska. Nationalspråksnämnden har tagit del av och avgett utlåtande om servicestrategin två gånger, senast i september. Välfärdsområdesstyrelsen har behandlat servicestrategin i november, och i december ska välfärdsområdesfullmäktige fatta beslut om den.

Nationalspråksnämnden har en mycket en viktig roll i välfärdsområdets språkfrågor och den har faktiska möjligheter att påverka beslutsfattandet.

På nationalspråksnämndens senaste möte den 2 november, fick nämnden ta del av fyra olika planeutkast, och avge utlåtanden. Planerna var regionens välfärdsplan, Varhas delaktighetsplan, välfärdsplan för barn och unga och välfärdsplan för äldre. Samtliga dokument finns tillgängliga på svenska och finska.

I debattartikeln konstateras att planerna görs på finska för att sedan i något skede översättas till svenska, vilket medför att det kan vara lite svårt att riktigt på riktigt vara delaktiga och ha en möjlighet att påverka på svenska.

Uttryckligen på den här punkten finns inom Varha en utvecklingspotential. Att identifiera den korrekta tidpunkten för översättningar är en sak som vi som organisation behöver notera i alla processer.

Ett alternativt tillvägagångssätt kunde vara att allt oftare, istället för att översätta planer eller andra dokument, kunde arbeta fram dem på två språk parallellt och samtidigt. Detta kräver förändrade arbetssätt, vilket tar tid, men skulle bidra till att förstärka Varhas tvåspråkighet.

Vi är lyhörda och tacksamma för den respons som vi får gällande vår kommunikation, eftersom responsen hjälper oss att bli bättre på det vi gör, på svenska och finska.

Egentliga Finlands välfärdsområde
Antti Parpo
Direktör för organiseringens tjänster

Leena Setälä
Strategidirektör

Dela artikeln

En kommentar: “Varha svarar seniorerna om svenskan – ”Ett alternativ kunde vara att arbeta fram planer på två språk parallellt i stället för att översätta”

  1. Pepita Laine skrev

    I mitt arbete, sjuksköterska, inom svenskspråkiga specialomsorgen får vi den allmänna informationen, avtal av olika slag endast på finska. Uppföljningsblanketter etc. finns endast på finska och mycket mer av det material som är viktigt att förstå för att kunna använda rätt i vården är på finska! Det här kunde ha åtgärdats mycket tidigare då själva övergången till välfärdsområden tagit flera år i anspråk. Det börjar kännas som om min språkgrupp och de service-tagare jag värnar om medvetet förbigås här i Egentliga Finlands välf.område.

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter