Förflytta dig till innehållet

Entimmeståget splittrar SFP i Egentliga Finland – så här tycker kandidaterna

vinterbild av tåg bakom med infälld rund bild av nyckelpigslogon nere till vänster
Entimmeståget är ett av regionens satsningsområden. Men frågan splittrar SFP:s kandidater i Egentliga Finland.

Borde Entimmeståget finnas med i nästa regeringsprogram?

Så här fördelar sig svaren bland SFP-kandidaterna i Egentliga Finland inför söndagens riksdagsval.

grönt kakdiagram med tre sektorer

Fyra säger ja

Fyra kandidater säger ”ja”, Entimmeståget borde finnas med i följande regeringsprogram.

collage med fyra politiker, två män och två kvinnorSFP
Tomas Björkroth, Oscar Byman, Veera Granroth och Anna-Karin Tötterman säger ja till Entimmeståget.

Tolv av SFP:s kandidater säger nej

Tolv av SFP:s sjutton kandidatater säger nej till att ta med Entimmeståget i nästa regeringsprogram.

Bildcollage av sex politikerSFP
Sandra Bergqvist, Jerker Björkqvist, Markus Blomquist, Jan ”Bambu” Eriksson, Gunilla ”Gilla” Granberg och Niklas Guseff säger nej till Entimmeståget.
Bildcollage med sex politikerSFP
Också Åsa Gustafsson, Filip Schauman, Camilla Sonntag-Wilenius, Terhi Vörlund-Wallenius, Julie Wallin och Kjell Wennström säger nej till Entimmeståget.

”Fel tid och för dyrt i förhållande till nyttan”

Nejsägarna tycker att både tidpunkten och prislappen är fel.

kvinna med grå kavaj lutar mot vägg. Pressbild
Sandra Bergqvist.

Sandra Bergqvist säger att hon ser mycket kritiskt på kostnaderna som Entimmeståget skulle medföra i och med de stora ekonomiska sparkraven som Finland står inför.

– Nuvarande prislapp är på nästan fyra miljarder och sluträkningen blir garanterat mycket högre. Projektet är för dyrt i relation till nyttan.

Jerker Björkqvist håller med:

– De utredningar som gjorts pekar på en dålig lönsamhet. Europeiska revisionsrätten har i en rapport redan år 2018 uppmanat medlemsländer att bättre ta i beaktande lönsamhetsberäkningar i beslutsfattandet och inte utgå från politiska målbilder. Länderna uppmanas också att beakta möjligheten att uppgradera existerande bannät.

man med orange slipsSFP
Jerker Björkqvist.

Inget behov just nu

Markus Blomquist ser inget direkt behov för Entimmeståget just nu.

– Det finns viktigare infraprojekt som måste åtgärdas. Industrin behöver en bättre infra. Dessutom skulle jag satsa mera på projekt inom grön omställning som är en satsning på framtiden.

man med glasögon och ljusblå slipsSFP
Markus Blomquist.

Jan ”Bambu” Erikssons nej är tvärsäkert.

– Absolut inte. Entimmeståget är ett allt för dyrt infrastrukturprojekt som inte ger någon avkastning.

man med armarna i kors över bröstetArkiv/SFP
Jan ”Bambu” Eriksson.

Gunilla ”Gilla” Granberg säger nej, efter moget övervägande, efter att förut har varit försiktigt för.

– Ju mera fakta man har, desto mindre klok anser jag att den stora ekonomiska satsningen är. Entimmeståget stannar inte i Karis, som är en viktigt pendlingsort och ska inte gå ända in till Helsingfors, utan stanna i Böle.

glad kvinna med armarna i sidornaSFP
Gunilla ”Gilla” Granberg.

Satsningen är för kostsam, tycker också hon.

– Det finns viktigare infra att satsa på i Egentliga Finland, som att bygga cykelleder och att förbättra vägarna. Vi har många i uselt skick varande vägar som borde förbättras eller byggas om.

Niklas Guseff säger också bestämt nej.

– I den ekonomiska situation vi befinner oss i finns det inga som helst ekonomiska förutsättningar att fortsätta eller förverkliga projektet under kommande regeringsperiod. Det handlar trots allt sannolikt om mer än sex miljarder euro. Det är pengar som behövs på många andra håll i vårt samhälle, till exempel för att kunna garantera fortsatt hög nivå på vården i Finland.

man med röd näsduk i bröstfickanSFP
Niklas Guseff.

Ja-sägarna betonar projektets betydelse för lång tid framöver

Tomas Björkroth säger ja för att ett dubbelspår mellan Åbo och Salo är en förutsättning för att bygga ut lokal kollektivtrafik i hela området med en snabb tågförbindelse mellan huvudstationerna.

– Den nya sträckningen Salo-Esbo kräver mest utvärdering. En snabb tågförbindelse kräver ett dubbelspår samtidigt som den nuvarande kustbanan är i behov av grundlig renovering. Det EU-stöd som byggandet av nya förbindelser medför, 30 procent, gör projektet också både nationalekonomiskt och ekonomiskt mycket mer attraktivt än en aldrig upphörande reparation av nuvarande förbindelser.

man med slipsSFP
Tomas Björkroth.

Han ser Entimmeståget som en regional och nationell investering som betjänar samhället flera generationer framöver.

Behövs för att locka investeringar

Han får medhåll av Oscar Byman, som gärna ser Entimmeståget i nästa regeringsprogram, även om det för honom inte är någon tröskelfråga för regeringsmedverkan.

– En framtidsinvestering i bättre infrastruktur och förbindelser är positivt för Åbo, vårt näringsliv och för våra möjligheter att locka stora investeringar inom industrin hit, även om prislappen förstås oroar också mig.

ung man i kostymSFP
Oscar Byman.

Han säger att om man går in för att bygga järnvägen så behövs betydande delfinansiering av EU. – Alla större järnvägsinvesteringar i Finland ska i mån av möjlighet byggas så att de möjliggör ännu snabbare förbindelser i framtiden. Att övergå till europeisk spårvidd för att stärka vår försörjningsberedskap borde noggrant utredas.

För att kunna uppnå klimatmålen

Veera Granroth anser att Entimmesfråget ska finnas med i nästa regeringsprogram.

– För att Finland ska kunna uppnå sina klimatmål, som jag stöder, behöver vi minska på privatbilismen i de regioner som har en fungerande kollektivtrafik. En snabbare tågförbindelse möjliggör smidigare pendlande vilket är viktigt för Egentliga Finlands näringsliv.

ung kvinna med långt hårSFP
Veera Granroth.

Hon tycker att den offentliga debatten har varit mycket problematiskt, då man jämfört Entimmestågets kostnader mot att inte investera alls eller att sätta pengarna på något helt annat.

– Oberoende om det blir ett entimmeståg eller inte krävs det investeringar på tågförbindelserna mellan Åbo och Helsingfors, anser Granroth.

Anna-Karin Tötterman säger ja, definitivt till Entimmeståget.

– Detta är en ödesfråga för hela Egentliga Finlands framtid, livskraft och välfärd. Vi behöver därför en dubbelspårig tågbana som förbinder vår region med tillväxtregioner som Helsingfors och Tammerfors samt via Åbo hamn till övriga Norden i väst.

kvinna med kavaj och blå blus underSFP
Anna-Karin Tötterman.

Hon säger att Kustbanan alltför länge har misskötts och att göra den dubbelspårig dessutom kommer att kosta lika mycket som Entimmeståget samtidigt som den inte ger positiva ekonomiska effekter.

– Vi riskerar att rejält hamna på efterkälken om vi inte går in för en delvis EU-finansierad dubbelspårig tågbana, som Entimmeståget-projektet erbjuder, säger Tötterman.

”Kalkylerna har ändrat hela tiden”

Åsa Gustafsson har följt med projektet Entimmeståget sedan 2014 och säger nej.

– Kalkylerna har ändrat under alla år. Den nya banan skulle kräva stora markområden och gå över hus. Det nämns sällan att Entimmeståget skulle gå till Böle. Så resetiden blir inte alls kortare för att komma in till Helsingfors.

kvinna med grann gul tröjaSFP
Åsa Gustafsson.

Hon ser hellre en investering i den nuvarande banan, så att det skulle finnas dubbla spår hela vägen.

– Då kommer vi upp till en snabbare tid och kan då spara på både skog, åkrar och hus. Vår transportsektor behöver helt andra lösningar än ”Entimmeståget” för att minska på tunga trafiken på motorvägen. Priset är i nuläget alltför högt för att vara lönsamt, anser Gustafsson.

Kräver EU-finansiering

Filip Schauman är för en utveckling av infrastrukturen, men anser inte att det är ett måste att få Entimmeståget med i regeringsprogrammet för den kommande perioden.

– Vi bör överväga om det är rätt tidpunkt ur en ekonomisk synvinkel, och bland annat se till att vi kan säkra till exempel EU-finansiering för det.

ung man med kostymSFP
Filip Schauman.

Inte låna av barnbarnen

Camilla Sonntag-Wilenius säger nej, för hon vill inte låna av mina eventuella barnbarn för att deras föräldrar kanske skulle hinna 15 minuter snabbare någonstans.

– Godsfrakten behöver inte snabbare räls. Det är osannolikt att räls är det vettigaste sättet för transport ännu om 100 år, och även då är inte den ”insparade tiden” värt de uppoffringar från allt annat vi vore tvungna till om investeringen på den nya banan görs.

kvinna med långa örhängenSFP
Camilla Sonntag-Wilenius.

Hon påpekar också att spåren är av samma bredd som i Ryssland.

– Och just nu eller på ett bra tag är det inte det starkaste kortet att satsa/bygga på.

Höga kostnader för att spara en halv timme

Terhi Vörlund-Wallenius säger att ett beslut gällande Entimmeståget måste fattas under nästa regeringsperiod.

– Själv är jag på grund av kostnaderna skeptisk. Men utan att ha tillgång till all fakta går det inte att fatta ett slutgiltigt beslut.

kvinna med långt hår och vit 
tunn tröja med spetsmönster
Terhi Vörlund-Wallenius.

Också Julie Wallin säger nej, eftersom det inte för henne är så viktigt att spara en halv timme med tanke på kostnaderna.

– Visst är det viktigt att satsa på infrastruktur och tåg, men de resurser som skulle gå till Entimmeståget borde satsas på annat i stället. Många som jag har diskuterat med tycker att tåget fungerar bra i dag, då det tar en och en halv timme.

ung kvinna med grannrosa topp under kavajenSFP
Julie Wallin.

Kjell Wennström anser att en sådan investering inte är försvarbar i dagens ekonomiska läge.

– Vi har samtidigt har en underhållsskuld om flera miljarder på redan existerande infrastruktur. I stället behövs en satsning på att sköta nämnda underhållsskuld. Det skulle generera motsvarande sysselsättning och inkomster och dessutom fördelade på fler orter.

Man med grå kavaj ler mot kameran
Kjell Wennström.

Dela artikeln

En kommentar: “Entimmeståget splittrar SFP i Egentliga Finland – så här tycker kandidaterna

  1. Pehr-Olof Rönnholm skrev

    Tack till ÅU för sorteringen av åsikterna om ”entimmeståget”. Miljardsatsningen är hybris. Om det finns några pengar i statskassan behövs de i hälsovården. Vill du träffa en läkare i Pargas gäller det privata alternativet.

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter