Finlands juristförbund ordnar ”Fråga juristen”- dagen som ett led i Finlands 100-årsfirande.

Idén är att ge gratis rådgivning i allmänna juridiska spörsmål.

Evenemanget hålls samtidigt på ett tiotal orter i landet och i Åbo har man valt Hansatorget som mötesplats.

I dag lördag, mellan klockan 11 och 14 finns jurister på plats.