Förflytta dig till innehållet

En juris magisterutbildning vid Åbo Akademi skulle inte gynna den svenskspråkiga juristkåren

Åbo Underrättelsers logo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Emma Långström och Fanny Jonasson stöder (ÅU 8.12, VBL 9.12 och Ålandstidningen 9.12) på ämnesföreningen Stadgas vägnar Åbo Akademis (ÅA) ansökan om rätt att utbilda juris magistrar. Juristklubben Codex rf, Justus ry/r.f. och Pykälä ry motsätter sig både ÅA:s ansökan och Stadgas insändare, eftersom denna fråga riskerar att drabba den svenskspråkiga juristkåren.

Undertecknade vill inte att den svenskspråkiga juridiska utbildningen i Finland går i en riktning där de begränsade personalresurser som existerar idag sprids över fler utbildningsenheter.

Enligt ÅA:s ansökan om utbildningsrätt till juris magistrar skulle ÅA behöva ytterligare tre professurer och tre akademilektorat eller universitetslärare för att klara av att förverkliga den planerade juris magisterutbildningen. Denna ökning är så markant att risken för tävlan om behörig svenskspråkig undervisningspersonal med aktiv forskarbakgrund blir stor ÅA och Helsingfors universitet (HU) emellan.

Om existerande personalresurser sprids på fler enheter och fler undervisningstimmar blir resultatet att forskarnas redan begränsade forskningstid förkortas.

I publikationen ”Utvärdering av högre utbildningen inom det juridiska utbildningsområdet” som det Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU/KARVI) publicerat i november i år framgår det att Undervisnings- och kulturministeriet hittills har ansett det vara mer ändamålsenligt att centralisera än sprida ut de existerande svenskspråkiga undervisningsresurserna.

Att sprida ut de existerande resurserna skulle försvaga den svenskspråkiga undervisningens och forskningens kvalitet i landet, samt försämra den svenskspråkiga utbildningens konkurrensförmåga i förhållande till den finskspråkiga.

HU har hittills haft ensamrätt och ansvar för utbildningen av juris magistrar på svenska i enlighet med statsrådets förordning om universitetsexamina jämte bilagor. Universitetslagen som stiftades år 2010 har inte ändrat på detta faktum. Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (Juristförbundet) anser även att HU fortsättningsvis har ett riksansvar och därigenom ensamrätt att utbilda svenskkunniga juris magistrar, vilket framgår av dess ställningstagande som publicerades 9.11.2021.

Om existerande personalresurser sprids på fler enheter och fler undervisningstimmar blir resultatet att forskarnas redan begränsade forskningstid förkortas.

HU har tack vare ensamrätten beviljats en kvot för svenskspråkiga juris studerande. Detta innebär att svenskspråkiga studerande inte antas via den gemensamma ansökan till juris magisterprogram utan ansökanden tävlar istället sinsemellan för svenskspråkiga platser. I linje med intagningsplatsernas ökning har den svenskspråkiga kvoten ökats genom åren och i nuläget har HU 22 nybörjarplatser i Helsingfors och 12 i Vasa.

Antalet examina ligger på en god nivå; sedan år 2020 har det utexaminerats 80 juris magistrar på svenska från HU.

Detta motsvarar ca 12 % av alla juris magisterexamina från HU sedan år 2020 och är i linje med andelen svenskspråkiga som blir antagna till rättsnotarieutbildningen via den svenskspråkiga kvoten i Helsingfors och Vasa. Ett beviljande av ÅA:s ansökan om införande av juridisk magisterutbildning skulle leda till att HU mister sitt riksansvar, vilket skulle äventyra den svenskspråkiga kvoten för juris studerande.

Undertecknade ämnesföreningar anser som Juristförbundet att en minskning av antalet svenskspråkiga juris studerande vid Finlands internationellt högst rankade universitet skulle drabba den svenskspråkiga juristkåren i allmänhet och HU:s svenskspråkiga utbildning i synnerhet. HU:s ensamrätt att utbilda svenskspråkiga jurister tryggar effektivt den framtida svenskspråkiga juristkårens intressen.

Den juridiska fakulteten vid HU har i kvoteringen av studierätter för avläggande av juris magisterexamen beaktat sökande från ÅA. Kvoten för dessa är tio studierätter med möjligheten att utöka denna med ytterligare fem platser, medan rättsnotarier från Lapplands universitet, Åbo universitet och Östra Finlands universitet delar på en gemensam kvot på åtta studierätter.

Intresset att ansöka om en studierätt vid juris magisterutbildning i Helsingfors är proportionellt sett störst bland rättsnotarier från ÅA. HU är dessutom redo att samarbeta med ÅA och Åbo universitet samt utöka kvoten som är ämnad för rättsnotarier utexaminerade från ÅA. HU försöker iaktta den studiestress som studerande från ÅA kan känna till följd av att söka vidare till ett magisterprogram efter avlagd rättsnotarieutbildning.


Ville Wallgren
Styrelseordförande, Juristklubben Codex rf

Anna-Lotta Castrén
Styrelseordförande, Justus ry/r.f.

Teemu Lehti
Styrelseordförande, Pykälä ry

Dela artikeln

En kommentar: “En juris magisterutbildning vid Åbo Akademi skulle inte gynna den svenskspråkiga juristkåren

  1. Ola lindholm skrev

    Jag håller helt med om detta. Iofs har jag studerat vid Åbo Universitet/Turun Yliopisto i tiden, helt förbi den svenska kvoten vid HU.

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter