Förflytta dig till innehållet

Vindkraftverk har byggts för nära bosättning

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Statsrådet har nyligen låtit genomföra en undersökning om vilka hälsokonsekvenser vindkraftverk orsakar människorna. Mätningarna också resulterade i ny kunskap om det hörbara ljud som vindkraftverk ger upphov till. Undersökningen visade att de ljudnivåer som uppmättes inomhus i bostäder nära vindkraftverk är högre än vad som tidigare har kommit fram i mätningar som vindkraftsbolagen har låtit utföra. De långvariga ljudnivåerna överskred den tillåtna nivån nattetid med mer än 10 decibel. I sådana situationer förpliktar hälsoskyddslagen myndigheterna att vidta åtgärder för att råda bot på det alltför höga bullret.
Vindkraftverken låg minst 1,5 km från bostäderna, men ljudnivån överskred den tillåtna så mycket att skyddsavståndet borde ha varit cirka tre kilometer eller möjligen ännu längre.
Dessutom uppgav 15 procent av dem som intervjuades i undersökningen att de led av besvär som vindkraftverken orsakade, och cirka en tredjedel ansåg att besvären var allvarliga. När bullernivåerna inomhus i bostäder är högre än vad som är tillåtet och en betydande del av dem som bor i området också uppvisar symptom, borde det få myndigheterna att vakna upp och börja agera.
Undersökningen bekräftade också tidigare undersökningsresultat enligt vilka vindkraftverkens s.k. signifikant pulserande ljud (amplitudmodulation) gör att bullret från vindkraftverk uppfattas som mera störande än annat buller.
Undersökningen konstaterar att en negativ upplevelse av hörbart buller, ljus, blinkningar och landskapspåverkan från vindkraftverk hänger samman med hälsomässiga besvär (Michaud m.fl. 2018). Resultat som pekar i samma riktning framkommer också i Kerstin Persson Waynes nyligen publicerade svenska studie som visar att vindkraftverk inverkar störande på närboendes REM-sömn.
Eftersom de anvisningar som gäller i dag leder till alltför korta skyddsavstånd mellan vindkraftverk och bosättning måste anvisningarna om bullermodellering utan dröjsmål korrigeras. Som skydd för de boendes hälsa måste miljötillstånd bli obligatoriskt för alla vindkraftverk i industriellt format. Miljötillstånd måste också krävas för alla de kraftverk som redan är i drift och som orsakar för stora bullerstörningar för dem som bor i närheten.
Kalevi Nikula
FM, ordförande
Vindkraftsmedborgarföreningen (TV-KY) rf

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter