Förflytta dig till innehållet

Vindkraftsfrågan bör få en saklig behandling av Kimitoöns kommun

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vindkraft Svar till Kim Viljanen:
För SFP i Kimitoöns kommun har det alltid varit viktigt att alla sökanden, oavsett fråga ska skötas professionellt och behandlas lika. Språk, fastbosatt, fritidsboende eller företagare ska inte ha någon betydelse. SFP utgår i sitt politiska arbete från att alla partier omfattar dessa principer.
Vindkraftsfrågan på Kimitoön är komplicerad. Den består grovt indelat av sex separata delar som delvis överlappar varandra.
1. Produktionsstöd för vindkraft, staten vill sporra företagare att utöka elproduktionen med t.ex. vindkraftverk genom att betala stöd för varje producerad kWh under en bestämd tid. Detta är ingenting vi på Kimitoön kan besluta om, förutom då vi röstar i riksdagsval.
2. Vindkraftsoperatören/företagaren har affärsekonomiska intressen i att förverkliga en vindkraftsplan som producerar el. För att möjliggöra detta behövs både en godkänd delgeneralplan för vindkraft samt bygglov.
3. För att kunna upprätta en vindkraftsdelgeneralplan behöver operatören först upprätta arrendeavtal med markägare som är redo att upplåta mark för ett vindkraftsverksprojekt. Om planen förverkligas kan avtalen ge markägarna arrendeinkomster. Ortens företag kan erbjuda byggnadstekniska tjänster när vindkraftsparken byggs och därefter underhållstjänster när vindkraftsparken i drift.
4. Vindkrafts delgeneralplanen uppgörs av en konsult och behandlas av kommunens tekniska nämnd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Planen godkänns eller förkastas av kommunfullmäktige. Planläggningsprocessen görs i växelverkan med allmänheten och andra som berörs av planen. Planläggningskostnaderna betalas av vindkraftsoperatören
5. Varje vindkraftverk kräver ett byggnadslov. Beviljandet förutsätter att det i delgeneralplanen finns en fastställd byggrätt och att bygglovsansökan uppfyller kraven i delgeneralplanen samt att bygglovsansökan innehåller alla nödvändiga handlingar som förutsätts i lagen.
6. För en färdigbyggd vindkraftpark får kommunen fastighetsskatt och eventuellt en samfundsskatt, skatt på löner samt bygglovsavgifter. Staten i sin tur får bl.a. samfundsskatt, elskatt, moms och skatt på arbete och en högre självförsörjningsgrad på el och lägre miljöbelastning.
När vi på Kimitoön försöker följa med vindkraftsdiskussionen så är det viktigt att så bra som möjligt känna till vad som gäller. Alla har rätt till sin åsikt om vindkraft . Men oavsett åsikt så skall frågorna behandlas sakligt och på lika grunder.
Alla partier och grupperingar på Kimitoön har godkänt ett politiskt avtal för fullmäktigeperioden. Avtalet innehåller bland annat en skrivning om vindkraften.
Den gemensamma politiska viljan är att Nordanå-Lövböle vindkraftsplan ska föras till kommunfullmäktige för avgörande och att övriga vindkraftsplanläggningsprocesser avslutas.
Nordanå-Lövböle vindkraftsdelgeneralplan ligger fortfarande på tekniska nämndens bord i väntan på ett utlåtande från VTT.
Ärendet har fördröjts ytterligare planen redan en gång har godkänts av kommunfullmäktige men senare förkastats i förvaltningsdomstolen för att en markägare, tillika tjänsteman satt i publiken när ärendet behandlades.
SFP önskar att alla ska hålla sig till fullmäktigeavtalets vindkraftsöverenskommelse och att ärendet ska skötas professionellt.
FS ville förkasta bygglovsansökan innan delgeneralplanen behandlats i enlighet med fullmäktigeavtalet. Förslaget röstades ner med rösterna 6-2-1 jäv. Beslutet skulle annars ha inneburit att sökande hade fått en faktura på ca 90 000 euro för ett nekande bygglovsbeslut.
Så ska inte någon sökande behandlas i vår kommun.
Kimitoöns SFP
Styrelsen

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter