Förflytta dig till innehållet

Vill Kimitoöns beslutsfattare att det ska bli så här i minst 25 år?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vi vill berätta hur det blir helt konkret i Brokärr by om det byggs 26 vindkraftverk, vilket man planerar i Nordanå-Lövböle.
Vi är omringade i Brokärr av nio vindkraftverk på ett avstånd under 1 500 meter från boningshusen.
De nio vindkraftverk som omringar oss byggs enligt nuvarande plan på följande avstånd från boningshusen:
3 st 1 000–1 100 meter
3 st 1 100–1 200 meter
1 st 1 200–1 300 meter
2 st 1 300–1 400 meter
Av nedanstående expertutlåtanden framgår fakta om betydelsen av avståndet från vindkraftverk till boningshus:
1. Egentliga Finlands Förbund konstaterar i sitt utlåtande för Egentliga Finland år 2011 på sidan 6 att det sammanlagda bullret från flera vindkraftverk tillsammans kan förorsaka störande buller på ett avstånd från 1 000 till 1 500 meter.
2. NTM-centralen i Egentliga Finland konstaterar i sitt utlåtande 20.1.2013 i punkt m följande: ”Buller- och skuggeffekter kan ha allvarligare påverkan i Brokärr än någon annanstans kring planläggningsområdet. Kraftverkens placering bör ännu övervägas”.
3. Ledande ljudexperten Vesa Viljanen på Promethor Oy konstaterar i HS 22.3.2011 att turbiner på tre MW bör placeras på minst 1 500 meters avstånd från bostadshus på grund av störande buller.
4. Konsulten Ilkka Niskanen från WSP Finland konstaterade 5.8.2014 på Villa Lande i sitt föredrag att antalet vindkraftverk och avståndet mellan dem och bostadshus är det som mest förorsakar buller.
5. Docenten i miljövårdsteknik vid Åbo Akademi Jarl Ahlbäck konstaterar i ÅU 22.4.2011 att minimiavståndet mellan bostadshus och turbiner bör vara minst 2 000 meter med tanke på de buller- och skuggeffekter som turbinerna förorsakar.
6. Chefen för miljöhälsovården i Lundo Johanna Mäkinen konstaterar i ÅU 28.10.2015 att man bör beakta vad Social- och hälsovårdsministeriet sagt om 2 000 meter som minimiavstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse.
Dessutom har det i Sverige visat sig att det finns arbetsmiljöproblem på vindkraftverken. Det svenska Arbetsmiljöverket inspekterade år 2015–2016 23 vindkraftverk av tolv olika tillverkare. Tio av de tolv tillverkarna förbjöds sälja kraftverk på grund av arbetsmiljöbrister. Förbudet gällde tills bristerna var åtgärdade. I kontrollen hittade Arbetsmiljöverket flera brister. Vanligast var farliga utrymningsvägar, otillräcklig utrustning för utrymning och risk för att komma åt rörliga maskindelar. (Ny Teknik, 7.9.2017).
Vi hoppas att beslutsfattarna beaktar expertutlåtandena i punkterna 1–6.
Förnybar energi som t.ex. vindkraft är en positiv sak med tanke på klimatförändringen men vindkraftverken ska inte placeras så att de orsakar hälsorisker, buller- skuggnings- eller reflektionseffekter.
Kimitoöns fullmäktige har beslutat att minimiavståndet mellan vindkraftverk och närmaste bebyggelse i Gräsböle skulle vara minst 1 500 meter. Samma minimiavstånd bör gälla också Nordanå–Lövböle med tanke på ovanstående hälsorisker.
Om de nuvarande planerna verkställs, kommer de negativa effekterna att påverka de boendes livskvalitet i minst 25 år, som är ett vindkraftverks livstid, alltså till år 2045.
I en mänskoorienterad närdemokrati lyssnar man på kommuninvånarna. Vi hoppas att varje beslutsfattare kan föreställa sig hur dessa stora vindkraftverk påverkar boende, välbefinnande och livskvalitet för oss bybor.
Gun-Britt och Harry Wendelin
Brokärr

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter