Förflytta dig till innehållet

Värdefull skog i Pargas förstördes under jordmassor – är det så här staden verkställer sitt miljöprogram?

Arkiv/Emilia Örnmark
debattvinjett nere till vänster med närbild av trädstam i bakgrunden

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Pargas. Pargas naturskyddsförening fick på söndag 2.4.2023 kännedom om en avverkning på Pargas stads mark på Kirjalaön. Ett dikat alkärr med höga naturvärden har kalhuggits för att bli deponeringsområde för jordmassor från bro- och vägbyggena.

Enligt Skogscentralens karttjänst hade det inte gjorts en anmälan om användning av skog innan avverkningen. Vi var omedelbart i kontakt med Skogscentralen och fick svaret att Skogscentralen gör en utredning om eventuellt brott mot skogslagen.

Vi var också i kontakt med stadens ansvariga tjänstemän.

I sitt svar bekräftade staden att skogsfiguren i fråga har gjorts till deponeringsområde.

Enligt staden har deponeringsområdet presenterats i vägplanen som är godkänd i november 2022. Därtill har NTM-centralen i Egentliga Finland konstaterat att deponeringsområdet inte behöver miljölov. Att det för avverkningen inte har gjorts en anmälan om användning av skog enligt skogslagen motiverar staden å sin sida med att skogsskötselåtgärderna nödvändigtvis inte behöver en särskild anmälan efter att områdets markanvändning har ändrats.

Det är anmärkningsvärt att en anmälan om användning av skog nog har gjorts år 2022 för projektets andra deponeringsområde.

Enligt vad naturskyddsföreningen känner till har frågan om deponeringen av jordmassorna inte i närmare detalj behandlats i stadens beslutande organ.

Frågan har endast tangerats två gånger i stadsstyrelsen.

Då har mötena behandlat stadens svar på Trafikledsverkets frågor angående vägplanen. I svaret har staden främst oroat sig för de kostnader som deponeringen för med sig och flyttat över ansvaret på Trafikledsverket.

I stadens mötesdokument hittas inga direkta omnämnanden eller beslut kring att placera områden för jordmassor på stadens mark.

Vi har tyvärr endast varit medvetna om projektplanen för förnyandet av Skärgårdsvägens broar och i den är deponeringsområdena för jordmassor mycket grovt utritade på kartan och det går inte att dra slutsatser om exakta placeringar.

Det nämns i projektplanen att det för deponeringsområdena ska göras detaljerade miljöplaner som godkänns av den behöriga miljömyndigheten.

Den ifrågavarande skogsfiguren var alltså ett tidigare alkärr som var på god väg att återgå till ett sådant tack vare att dikena höll på att växa igen. Med tiden kunde det ha utvecklats till ett mycket värdefullt skogsområde. Man kan motiverat säga att området som nu är avverkat var ett av de mest värdefulla på stadens skogsmarker.

Det skedda är särskilt beklagligt och märkligt eftersom skogsfigurens naturvärden har varit väl kända för staden.

Vi har i början av år 2021 inlämnat en rapport till staden på basis av en kartering av stadens skogsområden.

I rapporten nämns den här skogsfiguren särskilt.

En av föreningens aktiva med skogsutbildning karterade området redan 2018 och gjorde på basis av den en rapport till staden med specifika förslag per skogsfigur.

Då fattade också representanter för naturskyddsföreningen, staden och skogsvårdsföreningen gemensamt ett muntligt beslut om att den delen av figuren som bestod av skogskärr skulle lämnas utan skogsskötselåtgärder. Därtill har områdets naturvärden och potential förts fram för stadens tjänstemän bland annat i naturskyddsföreningens utlåtande till stadens skogsbruksplan för åren 2019–2028.

I målen för stadens klimat- och miljöprogram som precis har blivit färdigt finns motverkan av naturförlust inskrivet.

Som mål för skogsskötseln står det i programmet att staden ska använda och behandla skogen så att man säkerställer allmänna förutsättningar för biologisk mångfald och bevarar livsmiljöer som är viktiga för skogsnaturens biologiska mångfald.

Ett alternativt deponeringsområde borde kunna hittas utan att behöva förstöra värdefull skog. Uppenbarligen har man då vägplanen gjorts upp tyckt att området har lämplig placering och terräng för deponering, och staden har inte besvärat sig med att lämna in avvikande åsikt. Skogen som nu är kalhuggen och uppgrävd fås inte tillbaka, någonsin.

Naturförlusten bromsas inte upp och stadens miljöprogram uppfylls inte om staden sorglöst avverkar sina värdefullaste skogar.

Även om det inte visar sig vara frågan om brott mot skogslagen, kan det skedda ses som fullständigt morallöst.

På det här sättet föraktar man också naturskyddsföreningens ideella arbete.

Det är stadens markområde så det är ingen idé att försöka dölja sig bakom det faktum att deponeringen är en del av ett större projekt som genomförs av regionala och nationella aktörer, och framför allt inte att påstå att det var fråga om brist på information.

Jussi Laaksonlaita
Pargas naturskyddsförenings ordförande och besviken Pargasbo

Dela artikeln

En kommentar: “Värdefull skog i Pargas förstördes under jordmassor – är det så här staden verkställer sitt miljöprogram?

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter