Förflytta dig till innehållet

Våra barn ska få känna sig trygga


Alla barn ska få känna trygghet i vardagen.
Inget barn ska behöva gå runt med rädsla eller skam.
Det som skett i Uleåborg och Helsingfors borde aldrig ha fått ske.
Det är alltid oacceptabelt att förgripa sig på barn.
Alltid.
Sexualbrott är avskyvärda och sexualbrott mot barn är de mest avskyvärda av alla.
De som gjort sig skyldiga till brott ska ställas inför domstol och dömas till straff.
Nu går mina tankar till offren.
Offren och deras familjer behöver stöd och det kan behövas stöd ännu många år efter ett förfärligt övergrepp.
Därför behöver organisationer som erbjuder stöd för brottsoffer en tillräcklig finansiering.
Under förra valperioden då jag var justitieminister stiftade riksdagen på mitt initiativ en lag om brottsofferavgift som gärningsmannen är skyldig att betala.
Med brottsofferavgiften finansierar man stödtjänster till brottsoffer.
Nu behövs även aktiva insatser för att förebygga ytterligare brott.
Förra veckan diskuterade riksdagsgrupperna vilka åtgärder som borde vidtas och det var bra att grupperna var eniga.
Vi har kommit överens om att straffen för sexuellt utnyttjande av barn ska höjas. SFP tycker att det lägsta straffet för grovt sexuellt utnyttjande av barn borde höjas från ett till två år, så att straffskalan är två till tio år.
Detta skulle i praktiken betyda att den som gör sig skyldig till detta brott alltid döms till ovillkorligt fängelsestraff.
Det är ändå bra att minnas, att det att man gör straffen strängare inte nödvändigtvis har en direkt påverkan på brottsligheten.
Detta finns det otaliga exempel på runtom i världen.
Men det finns ändå ett behov av strängare straff just gällande sexualbrott.
Det är också välkommet att det nu sätts igång en helhetsreform av sexualbrottslagstiftningen.
Bland annat behöver vi en samtyckeslagstiftning i fråga om våldtäkt.
Dessutom är det viktigt att det byggs upp en starkare kultur att anmäla brott.
Det är aldrig brottsoffrets fel att hen blivit utsatt för övergrepp.
De som följt med debatten har inte kunnat undvika att det från olika håll också krävts att man ska kunna utvisa personer med annan nationalitet som begår dylika brott.
Det är de facto redan möjligt enligt gällande lag.
De som gjort sig skyldiga till brott för vilka kan dömas mer än ett år fängelse kan utvisas.
Den lagen tillämpas också.
När jag var justitieminister skrev jag under flera utvisningsbeslut.
Däremot kan man inte utvisa till länder där det är risk att den dömda utsätts för tortyr eller dödstraff.
Denna begränsning kommer från internationella avtal.
Det var ett övertramp utan like av Blå framtid att föreslå en sådan ändring.
Det faktum att regeringen vill utreda om Finland kunde skärpa sin asylpolitik genom att omtolka internationella människorättsavtal visar också att man dansar efter Blå framtids pipa.
Finland är en rättsstat och ska så förbli.
Det passar sällsynt illa att börja ifrågasätta gällande internationell rätt.
Vi i SFP vill satsa på det förebyggande.
Vi ser att det behövs mer poliser, socialarbetare och ungdomsledare, också på nätet.
Dagens samhälle ser annorlunda ut än det gjorde för tio eller tjugo år sedan.
Både barn och vuxna rör sig allt mera på nätet.
Där finns tyvärr människor med onda avsikter som ofta framstår som någon helt annan än de i verkligheten är.
Det är ett globalt fenomen och för att hindra sexuellt utnyttjande av barn på nätet behövs också mycket internationellt samarbete.
Att barn och unga vågar berätta för någon vuxen hurudana meddelanden och kontakter de får på sociala medier är viktigt.
En annan central åtgärd är att uppfylla Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen).
Vi måste tala med våra barn öppet om vad de gör och hur de mår.
Det gäller också deras aktiviteter på nätet.
Vi ska göra klart för våra barn vad som är rätt och vad som är fel.
Vi gör allt detta för att vi bryr oss om de allra yngsta, vi vill beskydda dem och vi vill att alla barn ska få känna sig trygga.
Anna-Maja Henriksson
Partiordförande, riksdagsledamot SFP

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter