Förflytta dig till innehållet

Vanliga diagnosen ADHD kan grusa sjömansdrömmar – så gick det för ”Mats”

Kraven på sjöfartsstuderande som praktiserar till sjöss är hårda. Bilden föreställer en simulator vid Aboa Mare, som utbildar vaktstyrmän och vaktmaskinmästare på andra stadiet vid Axxell och sjökaptener och sjöingenjörer vid Yrkeshögskolan Novia.

Vi kan kalla honom Mats, men han heter på riktigt något annat. I grundskolan var Mats skoltrött och ointresserad av skolarbete. Barnskyddet var involverat, skolkuratorn försökte hjälpa och det fanns stödpersoner som hjälpte Mats att gå till skolan.

Mats lider av ADD, som står för engelskans attention deficit disorder och är en uppmärksamhetsstörning i stil med ADHD. För att ha lättare att koncentrera sig började Mats äta medicinen Conserta och kom på fötter.

Det var inte lätt för Mats att bestämma sig för vad han ville göra efter grundskolan. Till slut fastnade han för en grundläggande utbildning inom sjöfart. Han sökte in till Axxell, kom in och inledde studierna.

Mats som tidigare behövt en stödperson för att bege sig till skolan hade nu inga motivationsproblem. Han var på plats i skolan varje dag och stortrivdes med studierna.

– Vi var så glada och lättade alla, berättar Mats mamma, som är den som återger Mats historia.

Men sedan kom chocken.

Efter två månaders studier började den första praktikperioden närma sig och Mats genomgick den lagstadgade hälsogranskningen för blivande sjömän. På grund av medicinen måste Mats, förutom sjömansläkarintyget, ha tillstånd att få jobba på sjön av Traficom. Där blev det nej.

Mats hade kunnat överklaga beslutet men fick höra att det inte lönar sig.

– De sa att det inte spelar någon roll om pojken äter medicin nu eller inte – om han en gång gjort det så kommer han aldrig ut på sjön, berättar mamman.

Mats var tvungen att avbryta studierna. Axxell erbjöd honom i stället möjlighet att börja studera till kock.

I dag, ett år senare, varken studerar eller arbetar Mats. Besvikelsen över den förlorade studieplatsen var stor.

– Jag tycker att det här har förstört pojkens möjligheter, säger mamman. Hon riktar kritik både mot Axxell som inte går ut med tydliga direktiv om vad som krävs för att man ska kunna studera och jobba inom sjöfart samt sjömanshälsovårdens alltför kategoriska bedömning.

”Vi kan bara hänvisa till myndigheternas riktlinjer”

Men vid Axxell vidkänns man inte kritiken. Information om vad det är som gäller ges både åt niondeklassare och nya studerande. Problemet, enligt Axxells examenshandledare Yanna Nyberg, är att det är de enskilda sjömansläkarna som bedömer studerandenas hälsotillstånd och att det inte finns entydiga kriterier.

– Det är inte svartvitt. Vi har studerande med diagnosen ADHD som fått avslag på sitt sjömansläkarintyg och vi har studerande som har godkända sjömansläkarintyg med den diagnosen.

Nyberg säger att man inte kan göra så mycket annat än hänvisa till myndigheternas riktlinjer och enligt henne sägs det ingenting explicit i dem om ADHD. Detta trots att just den här diagnosen blir allt vanligare och har en prevalens på 3,6–7,2 procent bland 6-18-åringar i Finland.

Enligt de riktlinjer som Axxell hänvisar till på sin webbplats kan hinder för antagning till sjöfartsutbildning vara en sjukdom eller en funktionsnedsättning i rörelseorganen eller nervsystemet, en skada eller en funktionsnedsättning som försvårar tal, hörande eller hörförståelse, avvikande färgseende eller synförmåga, balansstörning, epilepsi, diabetes som behandlas med insulin, astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår födoämnesallergi, en sjukdom som kommer i attacker och som inverkar på funktionsförmågan, en allvarlig psykisk störning såsom depression, psykos, bipolärt syndrom, missbruk eller beroende av berusningsmedel och allmänfarlig smittsam sjukdom.

Varken ADHD eller ADD nämns alltså men de kan sortera under rubriken ”funktionsnedsättning i nervsystemet”.

Du kan läsa om riktlinjerna här.

Inte svartvitt säger sjömansläkare

Så är ADHD ett hinder för att jobba på sjön? Är medicin mot ADHD ett hinder för att jobba på sjön? Frågan går till sjömansläkare Päivi Miilunpalo.

– ADHD hör till de sjukdomar som kan utgöra ett hinder för jobb till sjöss, inom spårvägstrafiken, inom landsvägstrafik och inom luftfart. Men alla fall granskas individuellt, svarar Miilunpalo.

Idén med sjömansläkargranskningen är att försöka bedöma om en person kan jobba ombord utan att äventyra sin egen eller andras hälsa och säkerhet.

– Det handlar inte enbart om att kunna utföra rutinuppgifter på ett fartyg utan om att kunna leva långa tider ombord, förklarar Miilunpalo, som flera gånger poängterar att varken frågan om ADHD eller till exempel depression är svartvit. För synen finns det klara minimikrav, men för många andra hälsorisker och sjukdomar måste man beakta hur läget är nu, hur prognosen ser ut, möjligheterna att tillfriskna, individuell funktionsförmåga och så vidare.

Amfetaminbaserade mediciner kan vara problematiska

Då det gäller ADHD-medicinering kan amfetaminbaserade mediciner utgöra ett problem ombord, uppger Miilunpalo och tillägger att funktionsförmågan bör bedömas med och utan medicin.

– När man jobbar ombord finns det risk för att man kan bli utan sin medicin. Medicinerna kan stjälas, eller resan kan bli längre än planerat. Det finns också en risk för medicinmissbruk och inom EU ser lagstiftningen för vilka mediciner som föras in i landet olika ut, förklarar Miilunpalo.

Ifall sjömansläkaren ger ett villkorligt intyg eller anser att jobb till sjöss kan äventyra säkerheten ombord eller den sökandes eller blivande kollegers hälsa går det att ansöka om dispens från Traficom. Så här gjorde ju också Mats, men fick avslag.

Traficom kan, om det finns vägande skäl, bevilja en person rätt att jobba ombord trots att hälsogranskningen visat att personen i fråga inte är lämplig för arbete till sjöss.

Men det krävs mycket vägande skäl och Traficom uppger att principen är att den som första gången beger sig ut på jobb till sjöss måste vara helt frisk. Görs det undantag gäller det i första hand personer som redan jobbat till sjöss.

Stor besvikelse att mista sin studieplats

Enligt examenshandledare Yanna Nyberg vid Axxell finns det nästan varje år någon enstaka studerande som är tvungen att avbryta sjöfartsstudierna för att hen inte beviljats ett sjömansläkarintyg. Orsakerna varierar.

– Men besvikelsen är nog ofta stor då. I synnerhet om det är en studerande som haft sjöfartsbranschen i åtanke en längre tid och kanske drömmer om att bli sjökapten. Då är besvikelsen jättestor.

För att undvika en situation som den som Mats råkade ut för ger Nyberg rådet att redan innan man ansöker om studieplats besöka sjömanshälsocentralen och få ett sjömansläkarintyg. Intyget är i kraft ett år.

Men varför ställer inte Axxell som villkor för inledande sjöfartsstudier att den studerande har ett sjömansläkarintyg? Det skulle förhindra att någon studerar på skolan i två månader och sedan måste avbryta.

På den här frågan svarar Axxells rektor Lena Johansson att tiden från det att studerandena får besked om studieplatsen till att studierna inleds är så kort att man inte kan kräva att studerandena hinner få sina sjömansläkarintyg under den här tiden.

– Vi kan ju inte ha det så att terminen inleds utan några studerande på plats, säger Johansson.

Mera information behövs

I antagningsbrevet uppmanas studerandena att utan dröjsmål skaffa sjömansläkarintyget. Det sägs också att studierätten dras tillbaka om sjömansläkarintyg inte beviljas. Vid Sjömanshälsocentralen beaktar man studerandenas behov av intyg och enligt Miilunpalo försöker man se till att nya studerande får sina intyg så snabbt som möjligt.

Miilunpalo säger att samarbetet med sjöfartsskolorna är gott. Med grundskolorna är samarbetet inte lika intensivt och informationen till skolhälsovårdare och studiehandledare i grundskolorna kunde förbättras.

– Det ligger inte i någons intresse att en ung person söker sig till en utbildning som hen sedan inte kan slutföra, säger Miilunpalo.

3.10 kl 10:36 Länk till Axxells riktlinjer har lagts till.

Intresserad av att läsa fler ÅU-artiklar? Första månaden bara 1,00 €! Klicka här.

Läs också:

Psykolog: ADHD ska inte vara ett hinder – fick själv diagnos som vuxen

,

Kommentaren: Vem jobbar ombord?

Dela artikeln

2 kommentarer: “Vanliga diagnosen ADHD kan grusa sjömansdrömmar – så gick det för ”Mats”

  1. Jan-Erik Karlsson skrev

    Intressant artikel,jag gick sjömansskolan i Åbo på Malmgatan 5 första året de blev grundkurs där,på den tiden visste man nog om att det krävdes läkarintyg som kanske var lite strängare när de gällde just dylika sjukdomar o färgblindhet,man var ju ganska ung direkt efter högstadiet,men intresserad o då tar man nog reda på sådana saker,har själv alltid haft glasögon o var därför lite på alerten,tycker nog att det är lite orättvist att skylla på skolan eller andra i sådana frågor!??

  2. Marcus Bergroth skrev

    Jag vill bara säga att sjömansläkaren i detta här fallet har fel för jag gick i sjömansskolan i Åbo åren 1996-1998 och jag fick också ett nekande men jag gick sedan till en privat sjömansläkare här i Åbo och han sa att dom som har Adhd så är ingen fara att jobba på sjön för jag fick så kallat grönt ljus från Sjöfartsverket i Helsingfors men det var ett lång process men dom gav grönt ljus 1999 det tog 6 månader med överklagande men jag var till sjöss men jag sluta pgr av andra orsaker

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter