Förflytta dig till innehållet

Träsk skola skall vara i Träsk

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Har det blivit praxis av Pargas stad att fatta beslut gällande Houtskär utan att ta reda på fakta och att diskutera saken med oss här som ska leva med besluten som fattas?
I föredragningslistan för stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 04.12.2019/Saknr 151 finns står följande:
Efter en närmare granskning och analys av alternativen ses följande alternativ som ändamålsenliga:

  1. Renovering av Träsk skola inklusive alternativet att daghemslokaler byggs i samma komplex.
  2. En ny daghems- och skolbyggnad på nuvarande Träsk skolas tomt
  3. En allaktivitets-, skol- och församlingsbyggnad som uppförs i anslutning till den nuvarande daghemsbyggnaden.

I det tredje alternativet skulle finansiering ordnas med hjälp av församlingens resurser och staden skulle hyra de lokaler den behöver av församlingen med ett långt hyresavtal.
Det står även såhär: Innan beslut om vilket beslut som väljs kommer elever, vårdnadshavare och personal höras på nytt.
Processen rullar vidare och vi föräldrar och våra barn har inte blivit hörda alls ännu. Ingenstans nämns daghemmets personal, föräldrar och barn. De blir ju också drabbade av det här.
Likaså står det vackert i föredragningslistan att: Det är av yttersta vikt att involvera användarna i planeringen och utgå i från användarnas nuvarande och kommande behov och stadens ekonomiska förutsättningar.
Men varför lyssnar då inte beslutsfattarna på oss? På föräldramötet i höstas gjordes en undersökning om var föräldrarna vill att skolan skall vara. Samtliga var överens om att skolan ska vara i Träsk.
Placeringen av skolan i Träsk är:

  • Smidigast möjligt med tanke på skolskjutsar för elever från olika delar av Houtskär. Särskilt viktigt eftersom vi har bara en taxibil nuförtiden (samt skolbussen)
  • Skolgården är komplett med lekredskap, sportplan-(skridskobana på vintern), motionsspår, skidspår på vintern, miniarena och idrottshall med redskap
  • En omväxlande utemiljö som är utmärkt som lärmiljö
  • En träslöjdsal som är ändamålsenlig för barn

I Näsby finns inte ovanstående.
Den gymnastiksal som finns där är inte lämplig för undervisning. Där finns ej ändamålsenliga omklädnings- och duschmöjligheter i anslutning till salen. Inga redskap eller förvaringsutrymme för sådana. Slöjdsalen som finns på området lämpar sig inte för barn.
Det betyder i praktiken att barnen skall åka taxi till och från Träsk för att ha gymnastik och slöjd. Vilket i sin tur leder till för korta lektioner.
Skolresorna bli mer brådskande om skolan är i Näsby.  Det blir en omväg för skolbussen. Det drabbar särskilt barnen från Mossala och Björkö vars restid till högstadiet redan ligger på gränsen för vad lagen tillåter.
De fördelar som finns av en skola i Näsby är: gångavstånd till biblioteket och simstranden. Den sistnämnda besöks ytterst få gånger per år.
Näsby-alternativet är dessutom med församlingen som hyresvärd för staden. Det anser vi är helt förkastligt. Församling och skola ska vara åtskilda. Vad ska hända med den verksamhet som församlingen ordnar på Skärgårdsskolan samtidigt som skolåret pågår? Ska de dela matsal och toaletter med skolbarnen?
Dessutom kan väl nämnas att Houtskärs kulturgille önskar köpa gamla biblioteket för att göra det till föreningslokal. Det skulle inte kosta staden något alls.
Det skrivs även att gemensam verksamhet mellan skola och dagvård kunde förstärka servicen på ett övergripande plan att det skulle bli synergieffekter med daghem och skola i samma byggnad. Men vad betyder det?
Det är inte så många år sedan som staden flyttade förskolan bort förskolan från Träsk till daghemmet i Näsby. Det är väl mellan förskola och skola som samarbetet skulle vara?
Trots det relativt låga elevantalet har våra barn samma rätt till lämpliga utrymmen för undervisningen. Vi vill att elever och lärare ska vara garanterade arbetsro i ett trygg och ändamålsenlig miljö. Med lämpliga utrymmen för undervisning, grupparbeten, speciallärare och hälsovård. Att man vid planeringen skulle lyssna till användarnas önskemål.
Man kan också ha i åtanke att både skolans och daghemmets gårdar i olika sammanhang fått mycket beröm för att utgöra inspirerande lärmiljöer. Detta är självklart något vi ska vara stolta över och bevara!
Självklart är vi är glada över att få en frisk skolbyggnad. Men den behöver vara i Träsk. Det är den mest ändamålsenliga platsen. Det är väl ändå vi som bor och verkar här i Houtskär som bäst vet hur vardagen här der ut?
Skulle man komma hit och se hur det ser ut här i verkligheten och inte bara titta på protokoll och ritningar så skulle det nog te sig självklart att skolan skall vara i Träsk.
 
Ramona Johansson, Anja Karlgren
 

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter