Förflytta dig till innehållet

Tågtrafiken öppnas för konkurrens

ÅU-foto

Regeringen har fattat beslut om att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. I praktiken upphör VR:s ensamrätt till att bedriva trafik på Finlands bannät i början av nästa decennium.

Kommunikationsminister Anne Berner och näringsminister Mika Lintilä meddelade om beslutet på onsdag. Berner motiverade beslutet med att det finns fungerande konkurrens inom person- och godstrafiken på land, till havs och i luften, men inte inom spårtrafiken.

– Avsikten med reformen är att förbättra servicenivån och kundorienteringen inom järnvägstrafiken och öka tågtrafikens andel av persontrafiken i Finland. Att järnvägsmarknaden öppnas för upphandling gör det dessutom möjligt att konkurrera med biljettpriser, säger Berner i ett pressmeddelande.

Konkurrensen inom persontrafiken på järnvägarna ger också landskap, större städer och stadsregioner möjlighet att inom sina respektive områden ordna regional eller lokal tågtrafik.

– I fortsättningen kan landskapen och städerna ordna regional tågtrafik, vilket ökar möjligheterna till arbetspendling även på längre sträckor. Ett av hindren för ekonomisk tillväxt har just varit problem förknippade med arbetskraftens rörlighet, betonar minister Berner.

Regeringen menar att skyldigheten att öppna marknaden för konkurrens hör samman med genomförandet av EU:s fjärde järnvägspaket som godkändes i december 2016 i syfte att skapa konkurrens inom persontrafiken på järnvägarna. Den inrikes persontrafiken på järnväg har redan öppnats för konkurrens i största delen av EU-medlemsstaterna.

Riksdagsledamot Katja Taimela från Egentliga Finland är skeptisk till att en konkurrensutsättning av järnvägstrafiken skulle ge nya rutter utöver de som redan finns.

– Största delen av tågresorna görs i Helsingforsregionen och där finns också de kommersiellt mest lönsamma rutterna. Det är svårt att föreställa sig att ett tågbolag som t.ex. skulle verka endast i Östra Finland skulle kunna erbjuda bättre service än idag utan betydliga tilläggsstöd, säger Taimela i ett pressmeddelande.

Hon påpekar också att VR har gett betyande summor på 90-100 miljoner euro per år till staten under de senaste åren. Hon frågar sig också hur det ska gå för trafiken på olönsamma sträckor som staten nu har upphandlat för 20 miljoner euro.

Persontrafiken på järnvägarna  ska avregleras stegvis.

Avregleringen inleds med regionaltågstrafiken i Södra Finland. Konkurrensutsättningen samordnas med tidsplanen för upphandlingen av den närtrafik som bedrivs av Helsingforsregionens trafik (HRT). Syftet är att regionaltågstrafiken i Södra Finland ska vara konkurrensutsatt i början av 2020-talet. Den exakta tidsplanen fastställs i takt med att beredningen framskrider. Enligt planerna ska trafiken enligt de nya avtalen ha inletts stegvis i hela landet senast i juni 2026.

I konkurrensutsättningen säkerställs att biljettsamarbetet med HRT fortsätter. Samtliga operatörer som bedriver järnvägstrafik ska ha ett säkerhetsintyg beviljat av Trafiksäkerhetsverket.

VR-Group Ab blir tre statsbolag.

– För att garantera marknadstillträde på lika villkor differentieras tre nya statsbolag från VR-Group Ab: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag. VR-Group Ab:s ställning och konkurrenskraft som ett statsägt tågtrafikbolag kommer att säkerställas i samband med omstruktureringen, säger näringsminister Mika Lintilä i pressmeddelandet.

Ägarstyrningen av de statligt ägda specialuppgiftsbolag som bildas kommer att höra till kommunikationsministeriets ansvarsområde.

Målet med materialbolaget är att förbättra tillgången till materiel och därigenom öka konkurrensen och utbudet av logistiktjänster. Berner menar också att transportkostnaderna för godstrafiken väntas sjunka i och med att material kan fås från materialbolaget.

De anställda övergår från VR-Group Ab till de nya statsbolagen.

 

 

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter