Förflytta dig till innehållet

Svar på frågor som gäller slamtransport

Åbo Underrättelsers logo

Transport av slam från slamavskiljare och slutna slambrunnar från Pargas huvudöar Nagu, Korpo och Houtskär börjar som kommunal anordnad service från och med 1.4.2021. Transporterna ordnas av det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab.  De entreprenörer som utför transporterna har valts genom Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s konkurrensutsättning. Avfallstaxan och avfallsavgifterna för transporterna fastställs av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Maija Elenius ställde den 16 februari i Åbo Underrättelser frågor om beslutet om slamtransport och förslaget till taxa för det.   Vi svarar gärna på de frågor som ställts.

Beslutet om övergång till kommunal slamtransport fattades 25.10.2018 av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, som är gemensam för 17 kommuner. Beslutet bereddes omsorgsfullt med hjälp av flera utredningar, även hörandet och informationen skedde på det sätt som lagen förutsätter. En av de viktigaste grunderna för beslutet var vattenskyddet i Skärgårdshavet. Beslutet i nämnden var dock inte enhälligt. Beslutet överklagades och besvärsprocessen pågår fortfarande. Ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen väntas under våren. Om beslutet vinner laga kraft, börjar man systematiskt bygga upp ett nytt system för slamtransporter i området.

I Pargas har man i Nagu, Korpo och Houtskär emellertid varit tvungen att ta en tjuvstart för slamtransporterna. Eftersom mottagningen av slam har upphört vid avloppsreningsverket i Korpo har det på öarna uppstått oro för en ändamålsenlig, skälig och effektiv skötsel av slamtömningen. Den närmaste mottagningsplatsen som uppfyller kraven finns för närvarande vid reningsverket i Norrby i Pargas. Den förlängda transportsträckan höjer transportkostnaderna och risken är att det inte finns några tjänster för tömning av slambrunnar på samma sätt som tidigare. Eftersom kommunen enligt lag ansvarar för att avfallshanteringstjänsterna fungerar inom hela område under alla förhållanden, ansåg Pargas stad våren 2020 att det är bäst att be Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab påskynda inledandet av både mottagningen av slam och ordnandet av transporter.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab avgränsade i detta skede området för ordnad slamtransport till de bostadsfastigheter på huvudöarna Nagu, Korpo och Houtskär som har fastighetsspecifik avfallstransport. Till transportområdet ansluts i följande skeden kommunens övriga områden.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har till uppgift att fastställa avfallstaxor och avfallsavgifter. Nämnden ska i sitt beslutsfattande se till att avgifterna täcker kostnaderna för ordnandet av avfallshanteringen och att de är jämlika för områdets invånare. Avfallshanteringsnämnden kan besluta om utjämning av avgifterna inom ett större område när transportsystemet byggs vidare.

Beslut om avgifter för slamtransport på huvudöarna Nagu, Korpo och Houtskär fattades vid avfallshanteringsnämndens möte 18.2.2021. Nämnden hade på förhand fått rikligt med respons på utkastet till taxa och responsen beaktades i den mån det var möjligt. De fastställda avgifterna täcker transportentreprenörens kostnader, omlastningsstationen i Korpo samt de administrativa kostnaderna för slamtransporterna, bland annat kundservice, information, körarrangemang och fakturering. Information om taxan och avfallsavgifterna finns på Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s webbplats www.lsjh.fi samt på avfallshanteringsnämndens webbplats www.turku.fi/sv/avfallshanteringsnamnd.

Satu Ojala, avfallsserviceombud, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Veli-Matti Suhonen, avfallsserviceombud, Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Cati Huhta, invånarservicechef, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter