Studie av finlandssvenskhet och finskhet i läroböcker får pris av SLS

Filosofie magister Wera Kunnas vid Åbo universitet får Svenska litteratursällskapet i Finlands pro gradu-pris för avhandlingen ”Du vet förstås att ...