Förflytta dig till innehållet

Stora beslut väntar inom Åbopolitiken

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Urbaniseringstrenden som pågår i Finland och världen är inte något ideologiskt påhitt utan en verklighet och utmaning som vi alla bör ta på största allvar.
Den positiva utveckling som pågår i vårt land är helt och hållet beroende av den utveckling och det arbete som pågår i landets största städer.
Utmaningen och målet för oss som lever i dessa städer och bär politiskt ansvar för beslut är att föra en politik som gör det möjligt för människor och företag att växa och trivas. Det kräver att vi alla har en förmåga att tillsammans, genom samarbete lösa de intressekonflikter som ibland uppstår.
Den lokalpolitiska sommaren och hösten medför många stora och intressanta beslut. Åbo stad är ett självklart lokomotiv för hela vår region och de beslut som fattas här har konsekvenser även för de omkringliggande städerna och kommunerna.
Fullmäktige skall fatta beslut om att fortsätta utredningen om spårväg, beslut om skol- och kulturinvesteringar som det nya musikhuset, fatta beslut om hur staden skall ledas och styras i framtiden, godkänna en ny generalplan och fortsätta intressebevakningen för entimmeståget.
Vi bör alla också försöka påverka att regeringen i framtiden har en tydlig stadspolitik. Den kommande regeringen måste erkänna städernas enormt viktiga roll och ansvar inom näringslivs- och innovationspolitik och arbete inom hållbar utvecklings- och miljöpolitik.
Vad gäller en eventuell spårväg har diskussionen tyvärr blivit otroligt polariserad, man talar för- och emot på ideologiska grunder utan att basera åsikter på fakta och realism. En orsak kan vara att det finns för lite pålitlig och trovärdig information.
Vill vi att Åbo har en hög attraktionskraft bland människor och näringsliv? Vill vi ha en ekonomisk tillväxt som gynnar stadens utveckling, så behöver vi fatta beslut kring hur vi ser på kollektivtrafikens framtid och betydelse. Vi kan inte skjuta upp ett såhär viktigt beslut bara pga. av att utgången i en omröstning är osäker.
Vill vi få ut all potential av Österås områdets närmare 1 miljon m² byggbar bruttoarea så måste vi ha en mer permanent lösning på kollektivtrafiken, då räcker inte bussar eller bilar.
Men, det kan inte heller förväntas att vi beslutsfattare skall fatta beslut utgående från de befintliga bristfälliga utredningarna.
Vi behöver ny och uppdaterad info, olika alternativa ruttdragningar och bättre konsekvensbedömningar för att kunna fatta beslut om en så dyr investering som spårvagnen skulle vara.
Jag anser att det skulle vara tecken på dåligt beslutsfattande att säga nej till något man har så dåliga siffror på. Därför ser jag stadsdirektörens förslag om en vidareutredning som positivt och beklagar att stadsstyrelsen valde att bordlägga ärendet.
Beslutet om spårvagnen har en stark och tydlig koppling till arbetet med den nya generalplanen för Åbo.
I planen finns ambitiösa mål för stadsutvecklingen som är omöjliga att genomföra utan beslut om kollektivtrafiken.
Förhoppningsvis blir inte generalplanen ett redskap för politiskt spel då beslut om spårvagn tas. Blir det beslut om spårvagn måste man också godkänna att Österåsområdet byggs modernt, modigt och högt.
Planerar vi något helt nytt måste man vara modig i planläggningen och godkänna högt byggande vilket medför effektivt och ekonomiskt lönsamt byggande. Tyvärr har det höga byggandet hittills ofta stött på motstånd men i detta nya område måste man våga tänka om.
Invånarna i staden behöver också annat än bara infrastruktur och arbete. Vi alla behöver kultur och utbildning.
Glädjande nog verkar olika daghems- och skolbyggnader gå framåt och förhoppningsvis kommer våra elever och lärare i framtiden att arbeta i friska och ändamålsenliga fastigheter. Ett problem som dock måste lösas är konserthusets framtid. Bygga nytt eller renovera gammalt är frågan.
Oberoende vilket alternativ vi väljer kommer kostnaden att bli stor men något måste göras då den nuvarande fastigheten helt enkelt är i för dåligt skick och inte motsvarar de behov orkestern och besökarna har.
Beslut om huset kommer att fattas under hösten. Jag förhåller mig positivt till ett nytt konserthus då det skulle inverka mycket positivt på stadens kulturliv, attraktionskraft och orkesterns verksamhetsförutsättningar.
Många beslut skall fattas med rätt höga prislappar. Det förutsätter en ansvarsfull driftsekonomi som måste ha som målsättning att vara balanserad.
Fortsatta negativa resultat för Åbo stad omöjliggör de lån stadens behöver för våra kommande investeringar. Målet för staden är inte att sluta med låntagning men låntagningen måste riktas på investeringar och inte på att finansiera det minus vi gör inom driftsekonomin.
Vi beslutsfattare måste också bli bättre på att kräva goda, välplanerade och väl genomförda investeringar. Ekonomiska fiaskon som Funikularen eller Logomobron måste undvikas. Alla partier och politiker bär ett gemensamt ansvar att vi för en ekonomisk politik som möjliggör en modern stadsutveckling även i framtiden.
 
Nicke Wulff
Gruppordförande och stadsfullmäktigeledamot, SFP
 

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter