Förflytta dig till innehållet

Ställningstagande från Västanfjärds byaråd till förslagen i Balans 2020

Vi lever i exceptionella tider. Därför anser vi i Västanfjärd att det är fel tid att nu riva ned det Västanfjärd under en lång tid har byggt upp.
Vi motiverar det med att Västanfjärd nu är i en aktiv utvecklingsfas med kraftiga privata investeringar. Samtidigt finns det tecken på att intresset för området nu klart har ökat (t.ex. golfbesökarna har ökat med 80 procent i jämförelse med motsvarande tid tidigare år) och vi förväntar oss att en del besökare kommer att vilja stanna här längre, en del kanske skriva sig på orten.
Den stora andelen fritidsboare (627 sommarstugor i delområdet Västanfjärd) är en mycket viktig tillgång och de värdesätter den service som Västanfjärd, oftast med utgångspunkt från Lammala, erbjuder.
Om kommunen drar bort sina verksamhetsställen inverkar det negativt också på det övriga serviceutbudet, vilket i förlängningen gör hela östra delen av ön mindre intressant.
I går startade kommunen en inflyttningskampanj (visitkimitoon.fi/flytta) som kommer att synas stort i olika medier. Där betonar man hur mångsidiga möjligheter det finns på ön. Då rimmar det illa att samtidigt koncentrera all service till Kimito och Dalsbruk.
Om alla tjänster som ligger lite längre bort dras in leder det till praktiska utmaningar för potentiella inflyttare, som skulle vara mycket viktigt med tanke på skatteintäkterna. Också de som kan distansjobba skulle det nu absolut vara viktigare att få att bosätta sig här på ön. Om tjänster dras in så blir det inte så.
Istället vill vi vända på steken och utveckla och förstärka, så att Västanfjärd också i fortsättningen kan verka som ett fungerande samhälle.
De nu aktuella åtgärderna berör biblioteken och vårdenheterna.
Gällande biblioteket har byarådet i över ett års tid skött lördagsöppet där. Det visar att ett samarbete med tredje sektorn kan fungera. Här ser vi att vägen är utveckling och samarbete istället för att riva ned.
Om vi från byarådets sida till en del kan bidra med en kostnadsfri personalinsats borde en öppethållning av biblioteket inte vara för betungande. Därtill anser vi att användningsgraden för byggnaden fortfarande kunde ökas, t.ex. utgående från de uppgifter lagen om allmänna bibliotek förutsätter.
Det som belastar Västanfjärds bibliotek är kapitalhyran på 62 000 € per år. Den höga kapitalhyran kom till för att möjliggöra en hög hyra gentemot landskapen när den reformen kommer.  Kapitalhyran är ett kommuninternt nollsummespel, och vi anser det orättvist att göra jämförelser på basen av det, eftersom ägostrukturen för de olika biblioteken är olika. Dessutom realiseras en inbesparing av en stängning endast om byggnaden kan säljas, vilket kan vara svårt.
Gällande vårdenheterna ser vi positivt på en utbyggnad mot ett starkt åldringsvårdskluster i samband med Hannahemmet, i kombination med satelliter på centralorterna vilket breddar valmöjligheterna.
Hannahemmets läge är centralt på ön. Samtidigt anser vi det förhastat att kommunen i detta skede vill göra sig av med Silverbacken, och som en följd av det också en nedmontering av Silverringen. Äldre inflyttare, och potentiella inflyttare, ser Silverbacken som en tillgång och ett plus för kommundelen. Jämförelser kan göras med förhållanden inom åldringsvården i huvudstadsregionen.
Vi är medvetna om att när den nationella vårdreformen förverkligas ökar risken för att Silverbacken anses ointressant (=olönsam). För den händelsen ser vi att det är bra att vara proaktiv och utarbeta en plan som möjliggör en fortsatt vårdenhet i kommundelen.
Västanfjärds byaråd
 

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter