Förflytta dig till innehållet

Snart ska du själv välja sotare – priserna i glesbygden kan stiga

En skorsten avtecknar sig mot en blå himmel.

Husägarens ansvar. Skorstenarna ska sotas lika ofta som tidigare, men vem som gör det och till vilket pris återstår att se.


Från och med årsskiftet har räddningsverken inte längre skyldighet att ta hand om ordnandet av sotningstjänster.
I praktiken betyder det att husägarnas ansvar att se till att sotningen bli av ökar, säger ledande brandinspektör Knut Lehtinen.
– Ansvaret har legat på ägarna tidigare också, men då har sotarna automatiskt tagit kontakt när de befinner sig i området. Den servicen är det slut på nu.
Å andra sidan kan sotarna göra reklam på annat sätt från och med nu.

Ny yrkesexamen

Tidigare har en sotare fått sin utbildning genom läroavtal.
– Man har jobbat tillsammans med en sotare och vid sidan av gått vissa kortkurser.
Från och med nu krävs en yrkesexamen för sotare eller inom husteknik.
– Man utbildar sig så att säga till rörmokare med sotning som kompetensområde.

Högre priser

Den nya räddningslagen innebär att alla sotningsdistrikt i Egentliga Finland upphör att gälla senast den 1.7.2019 och öppnas för fri konkurrens.
Det betyder att vem som helst som är behörig sotare kan erbjuda sotningstjänster, vilket i sin tur kan öka serviceutbudet, tror Lehtinen.
– Bristen har under senaste åren blivit större och det har blivit svårt att få tag på sotare i icketätorter. Nu kan det hända att fler företagare dyker upp.
Samtidigt hoppas han att priserna inte ska skjuta i höjden.
– Hittills har taxorna fastställts och reglerats av det regionala räddningsverket, men nu kan priserna bli mycket dyrare i glesbygden.

Knut Lehtinen.

Minns intyget!

En annan nackdel är att övervakningen inte längre är den samma.
Räddningsverket har tidigare tecknat kontrakt med varje enskild sotare.
– På det sättet har vi haft lite koll. Nu finns det inte längre någon som har en helhetsbild över verksamheten.
I och med den nya lagen ska kunden be om ett intyg över genomförd sotning. Något som Knut Lehtinen påminner om.
– Det är väldigt viktigt att man påminner om det.

Övergångstid till sommaren

Räddningslagen gällande sotning ändras den 1 januari 2019.
De nuvarande, gällande sotningsavtalen har en uppsägningstid som löper ut i slutet av juni 2019.
Senast den 1 juli 2019 får fastighetsägaren fritt välja sotare i och med att övergångstiden i lagen går ut.
 

De blåa områdena är distrikssotarområden. På de andra områdena kan kunden själv välja sotare.


 

Detta ändras inte:
Fastigheten har fortfarande sotningsskyldighet, som fastighetsägaren ansvarar för.
Omfattningen av sotningsarbetet ändras inte.
Intervallerna för sotning är desamma som tidigare: eldstäderna och rökkanalerna i en byggnad som används för stadigvarande boende ska sotas minst en gång per år och i en fritidsbostad minst vart tredje år.
Sotaren har skyldighet att skriftligen meddela räddningsverket eventuella allvarliga säkerhetsbrister, t.ex. om det finns brister i eldstaden eller rökkanalen eller om stege, delar av tillträdesvägen eller säkerhetsutrustning på taket saknas eller är i dåligt skick.
 
Detta ändras:
Räddningsverken har inte längre skyldighet att ordna sotningsverksamhet.
Sotaren kan fritt prissätta sitt arbete.
Reklamationer gällande sotning behandlas i fortsättningen av konsumentombudsmannen eller konsumentrådgivaren i kommunen.
Sotaren ska ge kunden ett intyg över utförd sotning, som ska innehålla följande uppgifter: byggnadens adress, vem som utfört sotningsarbetet, tidpunkten för sotningen, vidtagna åtgärder samt observerade fel och brister.
Uppbyggnaden av examen för sotare ändras. Sotaren ska ha avlagt yrkesexamen för sotare eller yrkesexamen inom husteknik med sotning som kompetensområde.

 

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter