Förflytta dig till innehållet

Småbarnspedagogik : Sämre stöd för barn och familjer i framtiden?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen talar om vikten av tidigt stöd för dagens familjer eftersom många unga söker vård för psykisk ohälsa. Nyckeln är enligt henne, att i ett tillräckligt tidigt skede stöda familjerna. Även familjernas användning av tidigt stöd har under senaste år ökat märkbart (källa THL Barnskydd 2016).
Samtidigt som Grahn-Laasonen säger detta, poängterar hon i andra sammanhang hur viktigt det är att stärka det pedagogiska kunnandet hos daghemspersonalen. Det lagförslag som nu är på remissrunda går ut på att vi i stället för att ha två vägar till behörighet som barnträdgårdslärare, kommer att ha bara en. Idag kan man bli barnträdgårdslärare genom att läsa sig till pedagogie kandidat med inriktning småbarnspedagogik (180 studiepoäng) eller socionom YH (210 studiepoäng) varav minst 60 studiepoäng barnpedagogik eller socialpedagogik med inriktning barn.
Om det nya lagförslaget går igenom skulle det innebära att endast pedagogie kandidater är behöriga barnträdgårdslärare och en ny yrkesbeteckning skapas för socionomerna (socionom inom småbarnspedagogik). Det skulle i förlängningen innebära att endast pedagogie kandidaterna skulle kunna bli behöriga att vara t.ex. föreståndare, eftersom man i framtiden vill kräva magistersutbildning med pedagogie kandidat som grund. För att en socionom med inriktningen barn, skulle bli behörig barnträdgårdslärare, föreslås en tilläggsutbildning på 25 studiepoäng. Någon tilläggsutbildning för pedagogie kandidater som inriktar sig på att stöda utsatta familjer och barn har det inte varit tal om.
Socionomerna skulle alltså behöva en 235 studiepoäng lång utbildning för att befinna sig på samma linje som pedagogie kandidaterna med sina 180 studiepoäng. Det nya lagförslaget utgår också från att minst hälften av personalen skall vara barnträdgårdslärare med pedagogie kandidatexamen. Resten skall vara socionomer eller barnskötare. Socionomernas andel skulle alltså vara 20-25% av personalgruppen, i värsta fall ingen.
Vad leder det här till? Antagligen kommer socionomer inte i samma utsträckning som nu att attraheras av att jobba inom småbarnspedagogiken. Idag väljer nästan 50 procent av en årskull att skaffa sig behörighet som barnträdgårdslärare, vilket betyder cirka 20 utexaminerade barnträdgårdslärare från Arcada per år. Många får uppgifter som ledare inom det småbarnspedagogiska fältet där efterfrågan är stor.
Nu vill man alltså begränsa socionomernas möjligheter genom att kräva tilläggsutbildning för den yrkesgruppen som redan har en längre högskoleutbildning än pedagogie kandidaterna. Socionomutbildningen fokuserar på ledarskap, sociala problem och tidigt familjestöd utöver de minst 60 studiepoäng småbarnspedagogik eller socialpedagogik som ingår i studierna. Socionomerna lämpar sig ytterst väl som barnträdgårdslärare samt för ledande uppgifter inom småbarnspedagogiken just i och med en stark kompetens att stöda hela familjen och kännedom om den sociala sektorn. Denna kompetens behöver snarare förstärkas än försvagas inom småbarnspedagogiken om intentionerna är att underlätta familjers tillgång till stöd i ett tidigt skede, eftersom daghemmen utgör en så central del av barnets s.k. naturliga utvecklingsmiljö. Att en befattning som barnträdgårdslärare kan innehas av två olika professioner är inte ett problem utan en fördel.
Socionomerna kan förutom att välja ett jobb som barnträdgårdslärare välja att jobba inom många andra sektorer. Är småbarnspedagogiken beredd att förlora denna högskoleutbildade yrkesgrupp?
Vi har en fungerande struktur, som möjliggör det tidiga stöd med låg tröskel som Grahn-Laasonen efterlyser, som vi nu håller på att skrota. Vi vädjar; gör det inte!
Bettina Brantberg
Examensansvarig lektor för socionomutbildningen vid Arcada
Arla Cederberg
Lektor i samhällsvetenskaper
Carina Kiukas
Utbildningschef för sektionen hälsa och samhälle
Åsa Rosengren
Överlärare inom det sociala området
Ingmar Sigfrids
Lektor i samhällsvetenskaper
Eivor Söderström
Lärare inom det sociala området
Camilla Wikström-Grotell
Prorektor för Yrkeshögskolan Arcada

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter