Förflytta dig till innehållet

Slamhanteringen i Nagu, Korpo och Houtskär

Åbo Underrättelsers logo

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har publicerat taxaförslaget till slamtransportavgifter för slamtransporter på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär. Taxorna är planerade att träda i kraft 1.4.2021.

I konkurrensutsättningen har man begärt offerter för de olika områdena, vilket var ett  önskemål från stadens sida. Detta för att ge de lokala företagarna en möjlighet att ge anbud. För Houtskärs och Nagus del utföll upphandlingen bra, i båda fallen var det en lokalföretagare som vann anbudstävlingen, för Korpos del var ett företag utanför Pargas.

Vid de diskussionstillfällen, där planerna på en kommunal upphandling av slamtömningen har diskuterats mellan stadens organ och LSJH, har det hela tiden framhållits att detta system skulle bli effektivare och billigare.
Förslaget till transporttaxa berättar någonting helt annat, transportavgiften för en tömning av en egnahemshus slambrunn skulle bli 177,89 euro. För Houtskärs del betyder det en höjning med 78 procent i Nagu blir höjningen något lägre. Från LSJH:s sida motiverade man priset med, att man gick in med ett lika pris för Nagu, Korpo och Houtskär, trots att man hade separata upphandlingar för varje del.

Vid en genom läsning av förslaget blir man förskräckt, en snabbtömning på ett veckoslut 1950,50 euro.

LSJH tycks ha en märklig indelning av området, vid informationstillfällena sades det att det skulle gälla Houtskär, Korpo och Nagu samt sidoöarna, till vilka det finns färjförbindelse.

Hur ser det ut? I Korpo har Norrskata bortlämnats, i Nagu har Högsar, Haverö, Sandö, Vallmo, Ramsö och Käldö lämnats bort. Detta om något är särbehandling av boarna i området.
Hur och vad har man tänkt på LSJH?

LSJH:s styrelse bör vid sitt möte den 18.2.2021 korrigera taxaförslaget till rimlig nivå i enlighet med den taxa som man har för Kimitoön. Likaså bör de öar som har färjförbindelse utan för huvudöarna i Korpo och Nagu tas med i systemet med centraliserad upphandling.

Christer Friis

Dela artikeln

4 kommentarer: “Slamhanteringen i Nagu, Korpo och Houtskär

 1. Christer Friis skrev

  Slamhanteringen i Nagu , Korpo och Houtskär

  Några kommentarer till Cati Huhtas svar på min insändare i Åu.

  Informationen vid Pargas stads tekniska sektions möte den 3.2.2021, angående förslaget till taxa för slamtransporterna, som gavs av Cati Huhta, gjordes ingen skillnad mellan Sydvästra Finlands Avfallservice (LSJH) och Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

  Då LSJH ombads av Pargas stad att snabba på med att konkurrensutsätta upphandlingen, på grund av problemen som fanns vid Korpo reningsverk, av slamtransporterna i Nagu, Korpo och Houtskär, vid den diskussionen gjordes inga undantag gällande Norrskata ej heller de öar i Nagu , som uppsamlingsfordon kan nå med bro eller färja.

  I taxaförslaget för slamtransporter finns följande skrivning,
  2.6. På huvudön av Kimito och på den öar som uppsamlingsfordon kan nå via broar eller färja.
  Varför då räkna upp sådan öar i Kimito,vilka inte uppfyller ovannämnda krav.

  Mot den utförda upphandlingen har ingen kritik riktats, endast konstaterats att två lokala entreprenörer finns med, vilket är bra.

  Vid info tillfället framkom det att förslaget till transporttaxa är ett gemensamt pris för Nagu, Korpo och Houtskär. Inte baserat på de offerter som getts för de olika uppsamlings områden.

  Houtskär 13.2.2021

  Christer Friis

 2. Cati Huhta skrev

  Hej
  Några kommentarer till Christers insändare. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har inte publicerat något taxaförslag. Avfallsservicens roller är uppdelade så att LSJH har tillgivits det operativa uppgifterna, mao till oss hör inga sådana uppgifter där man fullgör offentliga förvaltningsuppgifter. Dessa uppgifter hör till avfallsservicemyndigheten som inom vårt område är Sydvästra Finlands avfallshanteringsämnd. Samma myndighet har gett oss till uppgift att ombesörja mottagning och behandling av slamet samt kommunalt konkurrensutsätta slamtransporterna inom hela området innan slutet av 2026. Allt detta arbetar vi med som bäst. Som Christer skriver bad Pargas stad oss prioritera Nagu, Korpo o Houtskärs områdenas transporter bl.a. pga problem i slammotagningen så vi ändrade på den ursprungligt planerade tidtabellen för konkurrenutsättningen. I alla sop- eller slamtranport konkurrensutsättningar delas områden in i entreprenadområden där geografiska aspekter, mängden fastigheter, mängden slam, tömningsbehov mm. tas i beaktande. På basen av denna planering så är i denna konkurrensutsättning de sk huvudöarna med. Det betyder dock inte det, att vi inte skulle sköta det uppgifter som myndigheten via sitt beslut givit oss. Dvs, alla de ca. 45 000 fastigheter som behöver slamtömning skall i sinom tid finnas med i konkurrenutsättningen, men vi kan omöjligt förverkliga allt på en gång. Så till skillnad mot vad Christer skriver så har INTE Norrskata, Högsar, Haverö, Sandö, Vallmo. Ramsö, Käldö och ej heller Kimitoöns Biskopsö, Vänoxa, Djupön, Örö eller Nådendals Pakinainen eller Vuosnainen lämnats utanför. Allas tur kommer, men det blir inget gott slutresultat om inte planeringen görs ordetligt. Ännu några ord om taxan. När man följer anskaffningslagen, betyder det att det görs en konkurrensutsättning. Det uppstår en riktig konkurrens i förverkligandet av tjänsten. Det pris som man får in bestämmer prisnivån. När det gäller kommunala taxor vill man ofta jämka taxor så de e lika inom samma kommun. Så gjordes också nu, Nagu, Korpo, Houtskär fick ett förslag (OBS! Avfallshanteeringsnämnden, inte LSJH) för en samtaxa för slamtranporterna. Christer skriver om att priset höjs med 78 % i Nagu. Vet du på riktigt vad alla de enskilda fastighetsägare har för avtal med enskilda entreprenörer? Hur som haver det kan gott hända att inom vissa områden höjs taxan, men vet också från de exempel jag fått att för vissa fastigheter sjunker priset. Summa sumarum, under de kommande åren kommer vi att arbeta hårt för att tillsammans med entreprenörer, företag och kommuner med dess reningsverk få slamservicen omskött inom hela vårt verksamhetsområde också på de öar som inte var med denna omgång. Ha det gott allihopa, mvh Cati Huhta, LSJH

 3. Christer Friis skrev

  I detta nu har jag ingen vetskap om hur det ska skötas. Ända möjligheten är att man får en företagare att komma till Åvensor med förbindelsebåt. LSJH har förklarat att man planerar och undersöker på vilket sätt man kunde sköta den del av skärgården dit man inte når med bil. Det är det svar jag kan ge idag.

 4. Valter Eriksson skrev

  Holmar, som inte har färjeförbindelse talas det inte om alls. T.ex. Åvensor, dit det går en förbindeldebåt (nuvarande kanske opasslig att transportera en slambil) Kan någon säga vad slamtömningen kommer att kosta, antagligen ett fyrsiffrigt belopp !?

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter