Förflytta dig till innehållet

Skolan som hälsovårdare

Skolans uppgift är att lära, inte att vårda, men skolan har en viktig roll också som stöd för de ungas psykiska och sociala välbefinnande.

När social- och hälsovårdslagen förnyas, förbättras arbetsfördelningen och samarbetet mellan socialvården, primärvården och specialistvården på landskapsnivå. Förebyggandet av ohälsa kommer däremot också i fortsättningen att vara kommunernas uppgift.

I dag kräver barnens och ungdomarnas miljö och hälsa särskild uppmärksamhet, både för att de är utsatta för större osäkerhet än tidigare och för att man med hjälp av aktivt stöd i unga år har de bästa förutsättningarna att förhindra ohälsa och sjukdom.

Vid sidan av barnens föräldrar är det framför allt kommunerna, som ansvarar för de ungas välbefinnande. De står för barnrådgivningen, småbarnspedagogiken, grundskolan, andra stadiet och för barnskyddet. Samverkan mellan de ungas föräldrar, lärare och elevassistenter, vid behov stöttat av psykologer, kuratorer och skolhälsovården, kan ge många elever det stöd de behöver.

Grundförutsättningen för barnens trygghet i skolan är en aktiv och målmedveten rektor och en stabil, samarbetande lärarkår. Regelbundna rutiner och varaktiga kontakter mellan personalen och eleverna är mycket värdefulla.

Det är ändå inte bara antalet anställda inom skolväsendet och skolhälsovården som är avgörande, utan också hur väl man lyckas samordna deras uppgifter.

Vid sidan av skolorna gör olika organisationer inom den tredje sektorn viktiga insatser för barnens och de ungas välmående, liksom också medfostrarna i lågstadiet och de personliga stödpersonerna i högstadiet. Då skolornas rektorer har händerna fulla med att ordna, följa upp och utveckla undervisningen, kunde man kanske utvidga vicerektorernas roll genom att ge dem i uppgift att koordinera kontakterna med den tredje sektorn och enskilda, frivilliga stödpersoner.

Trots det stöd skolan ger sina elever, kan många unga i något skede få betydande problem med sin hälsa och sitt välbefinnande. Det är därför av största vikt att både skolhälsovården och hälsovården för studerande ges de resurser de behöver för att dagens unga ska växa upp så friska och sunda som möjligt.


Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *