Förflytta dig till innehållet

"SFP gör hellre rätt än fel" — svar till Jari Hollsten

Svar på Jari Hollstens insändare (ÅU 13.8.2019).
SFP gör hellre rätt än fel och anser att kommundirektörens beslut att anlita en sakkunnig i detta mycket komplexa ärende är helt på sin plats.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har kallats till ett gemensamt diskussionstillfälle för att tillsammans med den sakkunniga gå igenom kommunstyrelsens beslut och diskutera ärendets fortsatta beredning.
Behandlingen av delgeneralplan för vindkraftsparken i Nordanå–Lövböle har pågått i över åtta år. Beredningen anser att planen uppfyller alla gällande lagkrav och är klar för beslut i fullmäktige. I maj beslöt dock en oenig kommunstyrelse att planen ska remitteras för ny beredning beträffande bullerutredningen.
Kommunstyrelsen har ansvar för tillsynen över beslutens laglighet och i förvaltningslagen stipuleras att ett ärende ska behandlas utan ogrundat dröjsmål och att rättssäkerheten säkerställs.
När ärendet nu ska gå vidare är det viktigt att kommunen så långt som möjligt säkerställer beslutets laglighet, något som måste stå över en eventuell politisk vilja.
Kan kommunen utan att bli ersättningsskyldig kräva att företaget gör om en bullerutredning som berörda myndigheterna redan godkänt? Och hur ska man säkerställa att beredande tjänstemän kan hantera den fortsatta beredningen utan att de till exempel kan beskyllas för tjänstefel.
Jari Hollstens (Fri samverkan) uppfattning att kommundirektören ”har anlitat en utomstående advokatbyrå med enda avsikten att påvisa att styrelsen fattade ett felaktigt demokratiskt beslut 20.5.2019 och nu ska det tas om så det blir rätt, det vill säga går enligt EFE:s intressen”, får stå för honom. Hollsten presenterar inte något enda belägg för sina påståenden.
Det känns inte meningsfullt att gå i svaromål mot påståenden som vilar på så lösa grunder.
Hollsten passar också på att än en gång beskylla SFP för avtalsbrott mot de fullmäktigeavtal som enligt honom ”ibland motvilligt skrevs på”. Motvilliga avtalsparter som mest ser till egna fördelar och mindre till ansvaret för helheten är kanske inte en hållbar lösning?
SFP står fortfarande bakom de krav som finns inskrivna i planbestämmelserna för den delgeneralplan som fullmäktige förhoppningsvis ska få behandla så snart som möjligt.
”Till vindkraftverkens bygglovsansökan ska bifogas en bullerutredning för den valda kraftverkstypen. Innan bygglov beviljas ska det säkerställas att kraftverken inte orsakar buller för den närliggande bosättningen som överstiger bullerföreskrifterna.”
Det vill säga, SFP stödjer uppfattningen att vindkraftsentreprenören ska bifoga genomförd bullerutredning, med vald turbintyp, vid en ansökan om bygglov som är nästa steg i processen.
Ghita Edmark
SFP

Dela artikeln

6 kommentarer: “"SFP gör hellre rätt än fel" — svar till Jari Hollsten

 1. Janne Salonen skrev

  Ghita Edmark skriver:
  ”Ett ärende som manglats av olika myndigheter i snart nio år kostar en hel för kommunens skattebetalare, vilket givetvis är beklagligt.”
  Men i planeringsavtalet står att EFE står för planeringskostnaderna. Varför vill Ghita nu att kommunen ska stå för kostnaderna?

 2. Stefan Strandberg skrev

  Ghita Edmark har tydligen inside information, eftersom hon hänvisar till bullerutredningen godkänts redan tidigare och detta verkar vara problemet. Buller utredningen är en del av delgeneralplanen, och som bekant har Åbo förvaltningsdomstol upphävt nämnda plan/KFG beslut. Det att bullerutredningen är behäftigad med flere betydande brister är bekant sedan tidigare för fru Edmark. Bl.a. att bullerdämpning inte är tillåtet vid planeringsskedet. Likaså bl.a. att NMT-centralen inte tagit ställning till om bullerutredningen är korrekt uppgjord. Och, eftersom idag byggs betydligt större och effektivare turbiner, så innebär det att den plan som idag ännu finns i skrivbordslådan, är ohjälpligt föråldrad. De områden som är anvisade för turbiner är helt på fel plats, då turbinerna idag är betydligt större/effektivare. Den politik fru Edmark & co driver är inte på något vis human eller rättvis mot de hundratals invånare som kommer att drabbas av buller de inte hade en susning om att de skulle bli drabbade av.

 3. Kim.viljanen skrev

  Kom att tänka på en sak,när jag skulle ta upp ärendet till behandlig i bygg och miljö för dryga ett år sen så skickade efe ett hot brev till nämnden.
  I brevet stod ungefär så att om vi tar upp ärendet till behandling i nämnden så skall efe dra kommunen inför rätta,brevet undertecknades av självaste Ansgar.
  Har sparat brevet som minne.
  Undrar om såna påtryckningar alls är godkända i Finland men oberoende säger det en hel del om operatören.
  Alltså nu undrar jag bara hur många som fått dylika hot /påtryckningar av operatören denna gång.

 4. johan sundqvist skrev

  Men snälla Ghita, nu är du ute och seglar, EFE skulle ha haft alla chanser att lämna in en rättelseyrkan efter styrelsens demokratiska beslut, nu verkar det som SFP och vår kommundirektör i spetsen vill övertyga allmänheten att det har gjorts ett olagligt beslut angående propellrar i Nordanå- Lövböle. Jag har läst avtalet som gjordes mellan EFE och kommunen, av en underlig orsak så hittar jag inte det mera på kommunens hemsida, men jag kommer ihåg i stora drag, EFE skall betala alla kostnader vad det gäller processen angående vinkraftsparken i Nordanå- Lövböle, EFE kan inte fodra skadestånd i efterhand oberoende hur besluten blir. Du Ghita får säkert avtalet av kommundirektören, men kanske det inte passar dina planer,gynna ett utländsk bolag (som verkligen inte kommer att betala skatt till Finland) gynna några markägare som får arrendehyra på bekostnad av ungefär 200 hushåll som får lida på grund av ljud, skuggeffekter, skenarium är det, människor flyttar bort från sin fritids- fastabostäder, fastigheterna kommer att minska i värde, inte skulle jag personligen ha en monstermölla så här nära knuten.
  Johan Sundqvist

 5. Ghita Edmark skrev

  Ett ärende som manglats av olika myndigheter i snart nio år kostar en hel för kommunens skattebetalare, vilket givetvis är beklagligt.
  De som röstade för en remittering vilket innebär att företaget åläggas att göra en ny bullerutredning utöver den redan godkända tar på sig ett stort ansvar för att beslutet inte står i strid med gällande lagar och ingångna avtal. Om ni är så säkra på att ni gjort rätt så borde ni vara nöjda med att juridiskt sakkunniga isåfall kan bekräfta att ert beslut är korrekt.
  SFP:arna reserverade sig mot beslutet och anser att vi i denna knepiga fråga behöver höra sakkunniga.
  Beklagligt om ni tror att den sakkunniga som jobbat som bland annat arbetat som jurist på kommunförbundet utför ett beställningsjobb. Sakkunniga värnar om sin integritet för att de vill uppfattas som objektiva och professionella. Att döma någon ohörd är inte okej. Att lyssna först och därefter föra en konstruktiv och saklig diskussion som för ärendet framåt, lagligt och rättssäkert, är det viktigaste, alltid.

 6. Kim.viljanen skrev

  Än en gång så skall sfp försöka vända å vrida på beslut som redan är fattade.
  Tror inte att det bara är Jari här i byarna som ifråga sätter denna jurist som högst antagligen också är beställd bara för att vända å vrida på beslutet att det blir till efes å dess knähundar sfps fördel.
  Detta är ännu en gång slöseri med skattemedel.

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter