Förflytta dig till innehållet

Rubriken ångest inleder temakvällar för tonårsföräldrar i Pargas

Petra Henriksson, skolkurator i Sarlinska skolan och Pargas svenska gymnasium. Foto: Anja Kuusisto


Ångest är ett kanhända ett modeord som skriks ut i rubriker, på sajter och i satser.
– Ångest används i dag som en beskrivning för allt möjligt som känns svårt, känner man sig lite stressad kanske man säger att man har ångest.
– Men man ska ändå inte förminska det, säger skolkurator Petra Henriksson i Pargas.
För henne är inte det nationella snacket om ungdomars psykiska illamående något tomt prat. Hon har siffror på vad andra generaliserar om.

Ångest, sömnsvårigheter och samspel i familjen är aktuella teman

Via sin yrkesroll är hon också en av arrangörerna för en föreläsningsserie riktad till tonårsföräldrar där man sätter sig in i aktuella teman som just ångest, sömnbekymmer, könsidentitet och kommunikation inom familjen.
Behovet av en föreläsningsserie har påtalats från föräldrahåll och starten gick våren 2019. Under hösten 2019 hölls två föreläsningar, den som tog upp rusmedel och droger bland unga i Pargas var till exempel välbesökt.
Folkhälsan har ungdomspsykologer som också har mottagning i Pargas och de föreläser på den här vårterminens första föräldrakväll. Therese Kullberg och Mira Öhman, från Folkhälsans mottagning för barn och unga, talar under rubriken ångest.

PSG-ungdomar svarade ungefär som landets unga i snitt

I den senaste nationella hälsoenkäten bland ungdomar på andra stadiet hade Pargas svenska gymnasiums (PSG) ungdomars ångestupplevelser minskat i jämförelse med för några år sedan, men ökat i jämförelse med 2017.
– På frågan om du upplevt måttlig eller svår ångest hade 15,7 procent av PSG-unga svarat ja år 2015, men 2017 var siffran nere i 8,1.
–  I den senaste enkäten, 2019, var siffran 10,6 då det nationella medeltalet är 13,9.
En annan fråga var formulerad: har du känt nedstämdhet i minst två veckor och då hade 17,6 procent av Pargasungdomarna svarat ja, det nationella medeltalet var 18,2.

Föreläsningar ordnas för att behovet har påtalats

Det handlar alltså inte om någon unikt fenomen, dessvärre är den nationella trenden just sådan: närapå en femtedel av landets ungdomar i andra stadiet svarar jakande på frågor om nedstämdhet.
En större öppenhet kring att medge det som tynger är bra och bidrar på sitt sätt till siffrorna, men såsom Henriksson säger ska problemen inte förminskas.
– Föreläsningsserien har uppstått ur ett behov. Eftersom föräldrar från båda språkgrupperna har deltagit i tidigare kvällar har vi nu gjort dem tvåspråkiga. Det blir också tid för diskussion.
Arrangörer är Pargas stad både via bildningen (skolkurator), ungdomsarbetet (specialungdomsarbetare), familjeenheten och ungdomsverkstaden Aktiva, Folkhälsans mottagning för unga i Pargas, Hem och Skola, Pargas svenska församling och ÅUCS/ungdomsmottagningen i i Pargas.

Föräldrakvällar på två språk i Pargas

Tidpunkter och delvis preliminära teman är
14.1. Ångest hos unga, Therese Kullberg och Mira Öhman.
6.2. Temat under arbete
26.2. Sömn, Christoph Treier, obs: i Sarlinska skolan
31.3. eller 2.4 temat under arbete
5.5. Kommunikation och samspel inom familjen.
Om inte annat meddelats är platsen Ankarhuset, Urnlundsvägen 4, klockan 18–20.
Målgruppen är föräldrar till tonåringar. Ingen förhandsanmälan behövs, inträdet är fritt.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *