Förflytta dig till innehållet

Respektera barnets rättigheter alla dagar om året – just i dag firas att barnkonventionen fyller 30 år

BARNKONVENTIONEN. I november firar vi Barnkonventionen som fyller trettio år. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs enhälligt av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Det är den FN-konvention som ratificerats snabbast och av flest länder. I dag är det bara USA som valt att stå utanför konventionen.
Barnet har särskilda behov och intressen som bör beaktas i beslutsfattande på politisk nivå och i barnets vardag. Barnkonventionen har fyra ledande principer:
* Alla barn har samma rättigheter och samma värde.
* Alla barn har rätt till ett gott liv.
* Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den beaktad.
* Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Bakom barnets rättigheter ligger många år av arbete. Starka krafter och eldsjälar har bidragit till den utveckling vi kan se i dag. Trots många framsteg och framgångar återstår ännu mycket arbete, både internationellt och nationellt.
Enligt rapporten Global Childhood (Rädda barnen, 2019) anses Finland vara det tredje bästa landet i världen för barn. Många barn i Finland lever ett gott liv. Samtidigt är det viktigt att minnas att det också i dagens Finland finns många barn som far illa.
Vi befinner oss i en situation där antalet fattiga barn ökar, i Finland i dag lever över 120 000 barn i en fattig familj.
Enligt forskning från Institutet för hälsa och välfärd är fattigdom i småbarnsfamiljer farligast, eftersom den återspeglas långt in i vuxenlivet. Det krävs därför snabba åtgärder för vända den negativa trenden.
Barn som lever i mindre bemedlade familjer har lägre tro på framtiden, visar Rädda barnens färska rapport. Dessa barn får mindre stöd hemifrån för att förverkliga sina drömmar.
En välfärdsstat ska ta hand om alla sina barn, även med ekonomiska insatser. Förutom ekonomiska resurser behöver varje barn trygga vuxna i sin vardag. Enligt Barnkonventionen har barn rätt till tillräckliga samhälleliga resurser.
Det är viktigt att hålla i minnet att alla under 18 år är barn, vilket betyder vi också måste tillgodose de ungas rättigheter. Ungdomsbarometern 2018 visar att fastän ungdomar förhåller sig optimistiskt till sin egen och Finlands framtid, har oron för hela världens tillstånd ökat. Klimatet utgör en stor oro för många unga.
Barnkonventionen är väldigt omfattande och gäller alla världens barn, men i dag kan vi konstatera att den saknar en skrivelse om miljörättigheter. Konventionen omformades innan miljöfrågorna hade samma genomslag som de har i dag, därför vore det dags att uppdatera konventionen på den här punkten.
Som finländare ska vi vara stolta över att Finland placerar sig högt i internationella jämförelser. Det innebär ändå inte att vi kan slå oss till ro och vara nöjda med det vi uppnått, tvärtom ska vi fortsätta utvecklas mot ett barnvänligare samhälle.
I dag firar vi att Barnkonventionen fyller trettio år. Låt oss tillsammans fortsätta jobba för barnets rättigheter – alla dagar om året.
Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation, grundad 1893. BF är nationell en icke-vinstdrivande organisation. Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligt samhälle.
Pia Sundell
Verksamhetsledare
Barnavårdsföreningen i Finland rf

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter