Förflytta dig till innehållet

Publikfrågorna haglade när nya Hessundsbron och Rävsundsbron presenterades

Folk strömmade ännu till broinformationen när den här bilden togs i Pargas fullmäktigesal på tisdagskvällen. Foto: Anja Kuusisto


– Vi måste komma hem och hemifrån också, hur ska anslutningarna fungera medan ni bygger nytt just där var vår väg går?
Det vill någon i publiken veta då arbetet med de kommande årens enorma väg- och brobyggen i Pargas presenteras.
Denna någon bor på Kirjalaön nära Rävsundsbron. Det visar sig finnas många som bor nära broarna i den talrika publiken. I fullmäktigesalen har 90 stolar tagits fram men man måste plocka fram minst 20 till.
Det är konsultföretaget WSP:s projektchef Tomi Harjula som presenterar broplaner.
När publikkommentarerna börjar hagla mitt i presentationen ingriper både broingenjör Jari Nikki och projektchef Matti Kiljunen från den ”lokala” NTM-centralen.
Damen som var bekymrad för anslutningen till sitt hem får svar:
– Först ser vi till att det finns framkomliga vägar till de fastigheter som finns intill bygget, ingen behöver vara orolig för det, säger Nikki.

Kommentarer är välkomna i det här skedet

Matti Kiljunen påminner också om att det uttryckligen är nu under vägplanearbetet som allmänheten ska komma med kommentarer och anmärkningar, sådana är välkomna.
– Det hjälper inte att komma med åsikter sen när grävskopan är i terrängen.
Men samtidigt säger han – när någon önskar att också vägsträckningen på cirka fem kilometer mellan broarna skulle förbättras – att uppdraget nu gäller broarna; Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland kan inte planera om Skärgårdsvägen i övrigt.
Vägplanearbetet pågår ännu i ungefär ett års tid.

Vid WSP jobbar ett 20-tal med att planera Pargasbroar

Konsultföretaget WSP kom till Pargas med en fem personers delegation på tisdagskvällen, merparten av dem från Helsingfors, någon från Uleåborg.
WSP är alltså företaget som på uppdrag av NTM-centralen jobbar med att göra vägplaner för nya Hessundsbron och nya Rävsundsbron.
Vid företaget jobbar totalt cirka 20 personer med Pargasbroarna, parallellt med andra projekt, berättar Elina Regårdh, som är landskapsplanerare.

Över 13 000 fordon i dygnet kör över Rävsundsbron. Foto: Anja Kuusisto

Rävsundsbron

Den nuvarande bron är 287 meter lång och har en omkring 300 meter lång vägbank. Den förbinder S:t Karins och Pargas.
Den nya bron planeras bli 675 meter lång med en fri höjd på 15 meter.
Nuvarande brons bäst före-datum har beräknats till cirka åren 2025–30.
I april 2016 beslöts att den nya bron byggs öster om den nuvarande. Trafikledsverket godkände utredningsplanen 2018.
Vägplanearbetet pågår ännu ett år, till januari 2021.
Den nya bron beräknas kosta närmare 60 miljoner. I det ingår också nya anslutningar och en underfart för fotgängare och cyklister på Pargassidan.

Bygget torde ta två-tre år

Båda broarna är redan i sig stora projekt. Det anses ändå vettigast att förnya båda i princip samtidigt, ett byggjobb som har sagts ta omkring två år när man väl är där.
– Jag befarar att det inte räcker, säger broingenjör Sami Niemelä vid WSP. Tre år skulle jag tro.
– Den största utmaningen? Ja, med Rävsundsbron är det kanske hur brons fästen byggs, det är branta sluttningar och djupa ställen vi talar om.

Ett år ännu med vägplanearbetet, sedan följer byggplaneringsskedet

Efter att vägplanen är fastställd av Trafikledsverket, vilket kan ske tidigast nästa år, kan själva byggplaneringen börja. Och senast då börjar man tala pengar och statsbudget.
Cirka-siffror är det ännu i det här skedet man talar om.
Men NTM-centralens projektchef och broingengör gör på ÅU:s begäran ett hastigt rådslag innan mötet och säger att beräkningarna för Rävsundsbron nu går på närmare 60 miljoner.
En ny Hessundsbro kan gå lös på 25–30 miljoner.
Men egentligen verkar ingen på det här mötet betvivla att inte broarna skulle vara där innan decenniet är slut.
Orsaken är det som WSP:s Tomi Harjula ett par gånger säger: Skärgårdsvägen är den enda vägen till skärgården.

Utkast som visar nya Hessundsbrons dragning. Här är Pargas centrum i riktning mot höger och de nya anslutningarna till Fiskisvägen ses till vänster.

Hessundsbron

Hör också till Skärgårdsvägen, landsväg 801, förbinder Kirjalaön med Kyrklandet i Pargas.
Bron är från 1937–38, delvis förnyad år 1967 och liksom Rävsundsbron upprepade gånger renoverad.
Bron har i dag en viktbegränsning på 67 ton.
Att bygga en ny Hessundsbro kan kosta 25–30 miljoner.
Den nya bron ska bli på den östra sidan om den nuvarande, intill Paramets industriområde.
Det byggs nya anslutningar vid vägen mot Fiskis/Livia och nya arrangemang även för fotgängare och cyklister.
Medan broarna byggs används de nuvarande. När de nya är klara rivs de gamla.

Dela artikeln

2 kommentarer: “Publikfrågorna haglade när nya Hessundsbron och Rävsundsbron presenterades

  1. Yngve Lindqvist skrev

    Skärgårdsvägen har nr 180. 801 är bussruttsnummern mellan Åbo och Pargas.
    Har man nu tagit i beaktande att trafiken ökar och planerat broarna 4-filiga. Skärgårdsvägen från Pargas till St Karins borde göras 4-filig.

  2. Göran Ek skrev

    Flera år för att bygga två små korta broar? Varför inte bygga bron på annat ställe och fraktas i elementdelar och byggs ungefär som lego?
    Summorna som detta kostar enlig dessa uppskattningar kommer att stiga med minst dubbelt precis som med allt annat i detta land när det gäller kostnader för olika byggen och inte kommer tidsplanerna heller att hålla.

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter