Förflytta dig till innehållet

Psykisk hälsa i fokus

Enligt Föreningen för mental hälsa i Finland kostar psykisk ohälsa varje år i vårt land cirka 11 miljarder euro. Var tredje person insjuknar någon gång under sitt liv i någon mental störning. Var fjärde sjukledighet och hälften av pensioner på grund av arbetsoförmåga beror idag på mentala störningar.
Därtill har antalet självmord igen börjat stiga efter en lång positiv utveckling. År 2017 gjordes 824 självmord i Finland. Var fjärde minderåriga lever i en familj där endera föräldern har, eller har haft, en mental störning, vilket betyder att barnets risk att själv insjukna som vuxen är större. De mentala störningarnas kostnader har alltså en stor inverkan på nationalekonomin – utan att glömma de mänskliga lidandena.
Det är viktigt att varje människa vågar söka hjälp då den psykiska hälsan sviktar. Då ska mentalvårdens tjänster vara lättillgängliga, så kallade lågtröskeltjänster. Då primärvården fungerar väl sköts psykisk ohälsa på hälsocentralen. Vid kriser är organisationernas insatser viktiga. Vid behov skickas patienten vidare till den psykiatriska specialsjukvården.
Den sistnämnda har den senaste tiden genomgått stora förändringar, speciellt här i Egentliga Finland. Vi ska ha ett system där patientens vårdkedja inte får brista, till exempel med egenskötarsystem. I den psykiatriska specialsjukvården måste man idag fästa speciell vikt vid tillgången på barnens och ungdomarnas tjänster, dit köerna idag är alltför långa. Finland behöver definitivt flera psykiatrer.
Tillgången till mentalvårdstjänster bör garanteras i livets alla skeden – för barn och ungdom, för personer i och utanför arbetslivet, liksom för äldre personer. Viktigast inom mentalvården är dock det förebyggande arbetet, både mänskligt och ekonomiskt sett. Många sektorer bidrar till detta arbete, som till exempel skolorna, arbetslivet och fritiden.
Kommunerna bör satsa på lågtröskelservice, såsom familjecenter och ungdomsarbete. Psykisk ohälsa är den viktigaste orsaken till att unga blir utslagna. Enligt Föreningen för mental hälsa i Finland sparar vi cirka två miljoner euro om en ung, utslagen person kan återgå till arbetslivet. Förebyggande av ett självmord ger likaså cirka två miljoner euros besparingar.
För att förhindra och få de mentala problemen att minska bör vi satsa på tillgången på och kvaliteten i mentalvårdstjänsterna. Då sparar vi samhällets kostnader – för att inte tala om det mänskliga lidandet! Vi borde lyfta upp den mentala hälsa som ett tyngdpunktsområde, som ett spetsprojekt under nästa regeringsperiod!
Märta Marjamäki
Nådendal
Riksdagsvalskandidat, SFP

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *