Förflytta dig till innehållet

Professionella bildkonstnärer i behov av ändamålsenliga utrymmen

Åbo Underrättelsers logo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Över 250 Åbokonstnärer kommer att förlora sina arbetsutrymmen inom slutet av året och det försvårar således förutsättningarna för konstnärernas verksamhet.

Åbo stad har under de senaste decennierna inte varit förmögen att erbjuda tillräckliga och stadigvarande utrymmen för kultur och konst. Nu renoveras Barkers gamla vävfabrik till bostadshus och 190 konstnärer blir utan arbetsrum, samtidigt som Turun Ylioppilasteatteri och Teater Mundo också förlorar sina utrymmen.

Konstnärsgillet i Finlands Ateljeesäätiö förvaltar för tillfället 40 arbetsrum för bildkonstnärer i Åbo, varav 25 är belägna i Barker fastigheten. Enligt en utredning från 2020 som initierades av Ateljeesäätiö visade det sig att utöver de arbetsutrymmen som redan är i bruk så finns det ett starkt behov av ytterligare ateljéutrymmen för bildkonstnärer.

Utöver de enskilda konstnärerna används kulturutrymmena även av andra aktörer och samfund, och då bör de vara ändamålsenliga och säkra för respektive verksamhet. I den kommunala kulturverksamhetslagen står det att kommunen bör erbjuda förutsättningar för professionell konstnärlig verksamhet och arbete.

Konstnärerna har vanligtvis varit flexibla och fördomsfria vad gäller arbetsutrymmena. Nu är vi åboländska konstnärsorganisationer bekymmrade över att Åbo stad vill erbjuda än en gång tillfälliga kompensationsutrymmen för kulturaktörerna i den bredvidliggande fastigheten Liikunta Barker, eftersom byggnaden inte är ändamålsenlig och säker för bildkonstnärer. Utrymmena uppfyller inte minimikraven för professionell konstnärlig verksamhet, eftersom de är till ytan otillräckliga, trånga och mörka. På grund av spannmålssilona som tidigare var belägna i området förekommer det råttproblem i samtliga Barker-bygnader.

Eftersom skicket på byggnaden är dåligt utgör det problem att ordna kursverksamhet, och således har det en direkt koppling till försvårad möjlighet till inkomster för konstnärerna. Det ter sig ekonomiskt ohållbart att tillägga renoveringskostnader på ett så opassande utrymme med tanke på att det är fråga om en tillfällig plats på högst 5 år.

Ateljeesäätiö har uttryckligen meddelat att de inte godkänner Liikunta -Barker som tillfällig lokal för bildkonstnärer. De kommer med andra ord inte att förhandla om uthyrning av ateljeer i denna byggnad.

Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore publicerade nyligen ett forskningsresultat vad beträffar konstnärer och verksamhet sokonstnär i kommuner. I undersökningen framgår det att brist på lokaler och för hög prisnivå utgör en av de största orsakerna som försvårar verksamheten som konstnär.

Många av de konstnärer som svarade på enkäten påpekade också att de känner att det råder ojämlikhet mellan olika områden i kommunerna. Nästan hälften av konstnärerna har övervägt att flytta till en annan ort för att underlätta möjligheten att arbeta som konstnär.
Har Åbo råd att förlora sina konstnärer på grund av en politik som försämrar förutsättningarna för de som står för det kreativa innehållet?

Staden bör stöda professionell konstnärlig verksamhet. Konstnärerna kräver inte kostnadsfria utrymmen för sin verksamhet, utan endast en satsning av Åbo stad på en näringsgren som utgör en så stor del av den växande dragningskraft som Åbo åtnjuter.

Konstnärerna betalar hyra för sina ateljéer, men är i behov av offentligt understöd liksom många andra verksamhetsområden. Det gäller även stadsbornas möjlighet till hobbyverksamhet och konstens påverkan på människors välmående i form av kurser, workshop-verksamhet, och andra tillfällen. Åbo bör investera i kultur- en näringsgren som i förhållande till BNP är större än t.ex skogsindustrin och turism.

Konstnärerna föreslår en långvarig och hållbar lösning: Konstens hus. Ett konstcentrum för ett mångfald av kulturaktörer, grupper och samfund, som utöver de bildkonstnärer som nu förlorar sina arbetsrum skulle bestå av professionella utövare av andra konstarter och utrymmen för kulturkonsumtion och deltagande.
Den för tillfället tomma byggnaden Rettigs tobaksmagasin skulle omedelbart vara inflyttningsbar och är överlägsen för denna sort av verksamhet med tanke på byggnadens läge. Konstens hus skulle stöda planen av utvecklingen av gamla Åbo.

Vi uppmanar Åbo stad att säkra verksamhetsförutsättningarna för ett mångfaldigt och högklassigt konstfält i Åbo — vi behöver ändamålsenliga utrymmen.
Med vänliga hälsningar,

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter