Förflytta dig till innehållet

Postlådan blir smart


Posten, som numera heter Posti också på svenska, har som tradition att regelbundet höja sina avgifter. Den senast höjningen trädde i kraft i början av juni. De största utmaningarna för utdelningen av post är minskande volymer, som gör verksamheten olönsam eller i alla fall mindre lönsam. Utdelningen av post har än så länge med nöd och näppe varit lönsam i vårt land, men det har krävt både effektiviseringsåtgärder och prishöjningar.
Då allt färre skriver brev eller skickar kort och då flera övergår till att läsa e-tidning eller nyheter på webben, så minskar volymen av papperstidningar och andra pappersförsändelser. I fjol minskande antalet brev med 10 procent, jämfört med året innan och minskningen har fortsatt i många år. Allt tyder på att utvecklingen fortsätter i samma riktning.
I tätorter delas det i dagens läge ut post i två omgångar. Den tidiga morgonutdelningen hämtar tidningen och dagsutdelningen hämtar brev och reklam. På glesbygden delas allt ut i samband med dagsposten. Dessutom finns det på vissa områden ännu separat reklamutdelning. Ett antal postlådor kanske besöks tre gånger under samma dag. Det här är på sikt ohållbart med tanke på kostnadsutvecklingen och tillgången till personal.
Utdelningen sköts i dag av såväl Posti som flera privata bolag. Marknaden är ändå lokalt indelad, vilket göra att det inte finns så många företag att välja mellan. På de flesta områden finns det inte alls alternativ. Indelningen i vår region är den att ett privat bolag sköter morgonutdelningen och Posti sköter dagsutdelningen.
Man kan fråga sig om det i tätorter på något vis är motiverat att upprätthålla en modell där samma postlåda besöks av olika utdelare flera gånger samma dag? För de som ger ut tidningar och för läsarna är det viktigt att tidningen levereras en gång per dag och så tidigt som möjligt. Det skulle löna sig att sammanföra dessa kanaler och leverera tidningar, brev och reklam genast på morgonen.
Under sommaren är det många som ändrar sin adress till sommarstugan. Dagstidningen skickas då till en tillfällig adress. Papperstidningen är viktig för många och det syns på många vis. Störningar i distributionen gör att många kontaktar redaktionen. Responsen som kommer av läsarna är viktig, för att tidningsutgivaren ska veta hur servicen fungerar samt för att tidningen ska kunna ställa krav på de bolag som sköter utdelningen.
I glesbygden är det mera utmanande att arrangera postutdelningen, eftersom det finns färre leveranser att dela ut och avstånden är långa. Sommarsäsongen gör ändå att postmängden ökar i glesbygden. På sikt måste man hitta nya lösningar och sannolikt sammanföra alla tänkbara leveranser, för att det ska gå att upprätthålla en regelbunden utdelning utanför tätorterna.
Det finns hopp om att distributionen av papperstidningen, brev och reklam fungerar ännu många år, men nya och innovativa lösningar behövs för att trygga postgången i framtiden. Samtidigt som de traditionella postkanalerna är viktiga för många, så utvecklas nya koncept med rasande fart. Snart kommer vi att ha smarta postlådor.
Smartpost är Postis nya tjänst som tar leveranserna närmare kunderna. I dag finns Smartpost vanligtvis i höghusbolagens lokaler och är avsedd för de som bor i huset. De får sina paket och sina beställda varor levererade till en automat som finns i husbolagets lokaler. Enheter för Smartpost finns också i bland annat köpcenter. Med hjälp av automaten kan man dessutom skicka paket och brev samt returnera försändelser till olika butiker. Det är bara en tidsfråga när detta utvidgas att gälla även enskilda småhus.
Åboland, som geografiskt sett domineras av glesbygd och till vissa delar extrem glesbygd, måste välja hur man ser på saken. Vill man hålla fast vid gamla modeller av post- och varuutdelningen eller kan man tänka sig helt nya kombinationer? Varor måste trots allt levereras till alla hörn av skärgården även i framtiden. Vilja att ta till sig nya innovationer finns i Åboland
Om postlådorna finns kvar i framtiden, kommer de sannolikt att prata med dig, då du hämtar tidningen. Likaså får du ett meddelande till din smarttelefon när tidningen eller någon annan försändelse har anlänt till den smarta lådan. Orsaken till att postlådan bevaras i framtiden är inte tidningarna och breven, utan den globala webbhandeln. De som i framtiden absolut vill läsa en papperstidning har sannolikt en smart postlåda, som printar ut tidningen direkt i lådan.
Det som vi med säkerhet vet, är att nuvarande modell för leverans av post och varor inte kommer att finnas i framtiden. Allt mera, om inte allt, sköts över nätet. Det är ändå viktigt att garantera att post delas ut också i framtiden, regelbundet och tillräckligt många dagar i veckan. Genom smarta lådor och genom att ännu mera kombinera leveransen av varor, tidningar och brev, så ska det här vara möjligt.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter