Förflytta dig till innehållet

Passionen för sjöfart dominerar arbete och fritid

Pihla Lehto utbildade sig till sjökapten och senare gick hon en Master’s-utbildning vid Aboa Mare. – Det går bra att kombinera ett yrke inom sjöfart med familjeliv och små barn, anser hon.


Drömmer du också om att syssla med din hobby på heltid? Sjökapten Pihla Lehto omvandlade sitt sjöscout- och seglingsintresse först till studier vid Aboa Mare och senare till ett arbetsliv på havet. Idag kombinerar hon sjöbefälsyrket med frivilligt sjöräddningsengagemang och familjeliv.
Åbobördiga sjökapten Pihla Lehto har alltid sökt sig till havet. Redan i barn- och ungdomen engagerade hon sig inom de lokala sjöscouterna och helger och lov tillbringades på familjens eller scoutkårens båtar. Andra året i gymnasiet väcktes tanken om ett framtida arbetsliv till sjöss. – Jag hade haft siktet inställt på en juridikexamen efter studenten, men viljan att arbeta mera praktiskt, utomhus och på havet, fick mig att styra i en helt annan riktning, berättar Lehto.

Teori möter praktik

Efter studentexamen antogs Lehto vid sjökaptensutbildningen i Raumo, men inledde aldrig sina studier där utan sökte in till dåvarande Åbo Navigationsinstitut och inledde i stället sina studier på svenska år 2001. Hon ser många fördelar med att behärska sjöfartsterminologin även på svenska. – Jag kan varmt rekommendera utbildningen för den som behärskar åtminstone lite svenska. Visst krävde det mera ansträngning för mig med finska som modersmål, men väl ute i arbetslivet har det varit mödan värt, konstaterar Lehto. Dessutom påpekar Lehto att en del av utbildningen arrangeras på engelska, vilket är bra i och med att det är en internationell bransch och många i framtiden kommer att jobba på internationella fartyg. För sjökaptensexamen krävs varken grundläggande studier eller tidigare arbetserfarenhet från branschen. Under studiernas gång förses man med både den teoretiska och praktiska kunskap sjöbefälsyrket kräver. – Under hela utbildningen gick det teoretiska och praktiska hand i hand. Jag uppskattade särskilt kurserna i sjösäkerhet, och t.ex. navigation föll sig lätt för mig med lång seglingserfarenhet. Andra oförglömliga upplevelser var min första rökdykning, liksom fritt falllandning med livbåt, berättar Lehto.

Tjugoårigt sjöräddningsengagemang

Ungefär samtidigt som Lehto påbörjade sina sjökaptensstudier gick hon också med i det lokala frivilliga sjöräddningssällskapet. Genom engagemanget drog hon nytta av sina tidigare sjöscoutsfärdigheter och den kunskap hon fick vid Aboa Mare, samtidigt som sjöräddningen stödde hennes studier. – Jag tror att flera sjöräddare skulle dra nytta av studier och kurser vid sjöfartsskolan, liksom sjöfartsstuderande kunde vidga sin kompetens inom sjöräddningen. De två institutionerna stöder varandra i hög grad, menar Lehto. Lehto har varit verksam inom sjöräddning i närmare 20 år och under perioden har hon också åtagit sig att utbilda nya sjöräddare. Den pedagogiska färdigheten har hon fört med sig in i arbetslivet, där hon har utbildat fartygspersonal i sjösäkerhet.

Tillbaka till skolbänken

Lehto har haft fast anställning och jobbat på havet från år 2004 till och med år 2016. Viljan att fortbilda sig och utvecklas fick henne att återvända till skolbänken. Hon inledde sina magistersstudier hösten 2015 och studerade först på sidan om jobbet i ett halvt år. Efter fem månaders heltidsstudier återvände hon till arbetet och blev sedan föräldraledig i slutet av år 2016. – Jag påbörjade studierna till högre yrkeshögskoleexamen i Södra Kymmenedalens Yrkesskola 2015. Ett par år senare fortsatte jag vid Aboa Mare, där Yrkeshögskolan Novia hade lanserat ett nytt magisterprogram inriktat på att ge studerandena en djupare förståelse för sjöfart och stärka studerandes ledarskapskompetens, berättar Lehto. För att avlägga Novias högre högskoleexamen vid Aboa Mare krävs en lämplig yrkeshögskoleexamen, liksom två års relevant arbetserfarenhet. Lehto var den första att utexamineras från programmet höstterminen 2018. – Jag har haft nytta av fortbildningen, särskilt i mitt ledarskap och min projekthanteringsförmåga. Vuxenstudierna innebar betydligt mera teori och krävde självständigt arbete. Jag hade också arbete och familjeliv att ta hänsyn till vid sidan om utbildningen, vilket förstås förde med sig vissa utmaningar, konstaterar Lehto.

Karriärsdriv och familjeliv

Idag arbetar Lehto för Åboföretaget Meriaura, där hon har hunnit axla ett par olika roller. Inledningsvis jobbade hon som fartygsoperatör, vilket gick ut på att koordinera och övervaka rederiets fartyg och last. Under Lehtos befäl verkade 4-6 fartyg. – För ungefär ett halvår sedan började jag arbeta som s.k. supercargo, lastplanerare, vilket innebär att jag planerar och övervakar transporten av avvikande laster. Det kan t.ex. handla om en ovanligt bred transport till ett raffinaderi. Jag sköter det praktiska förfarandet kring lasten, självklart i samarbete med fartygets övriga personal, berättar Lehto. På Meriaura anser Lehto att hon har lyckats kombinera sin passion för sjöfart med familjelivet, utan att behöva nedgradera i karriären. I nuläget är längre perioder till havs inte aktuellt, eftersom familjen nyligen fått tillökning. – Just nu befinner jag mig där jag vill vara i livet med min familj, ett bra jobb, en fin utbildning och meningsfull fritidssysselsättning, avslutar föräldralediga Lehto som ser fram emot en sommar med många fritidsseglatser.
ABOA MARE I ÅBO

  • Sjöfartens utbildningscenter Aboa Mare erbjuder examensutbildning och fortbildning inom sjöfartsbranschen. Aboa Mare utbildar på svenska, finska och engelska, i en internationellt erkänd studiemiljö.
  • Vid Aboa Mare är det möjligt att avlägga sjöfartbranschens grundexamen vid Axxell med examen till vaktstyrman och vaktmaskinmästare eller yrkeshögskoleutbildning vid Novia till sjökapten eller sjöingenjör. Dessutom erbjuder Novia även högre YH utbildning inom sjöfart, Master’s degree programme in Maritime Management och Master’s degree programme in Autonomous Maritime Operation.
  • Aboa Mare ordnar fortbildningskurser för både yrkessjömän, myndigheter och fritidsbåtförare. Kundsegmentet består av stora globala aktörer, men även skräddarsydda helheter för mindre beställare ingår. Bland kurserna ingår allt från inrikes kurser som skeppare i inrikestrafik, maskinskötar- och förarkurser till kurser för yrkessjöfarare som Polar Code och IGF Code.
  • Utbildningarna främjar en säker och miljömässigt hållbar sjöfart och uppfyller de krav som ställs i den internationella STCWkonventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning.
  • Vid Aboa Mare i Åbo finns bryggsimulatorer med tio simulatorbryggor, en maskinsimulator med kontrollrum och ett nytt maskinrum där det finns två arbetsstationer och ett virtuellt maskinutrymme, en klass med 8 desktopstationer utrustade med specialprogramvara för däck- och maskinundervisning, ett tjugotal klassrum, en VTS-simulator, en DP-simulator och en radiosimulator samt ett maskinlaboratorium i Pargas.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Mera nyheter