Förflytta dig till innehållet

Pargasbor frågar sig var nyttan ligger i kommunal slamtransport som blir dyrare – men nu är faktiskt en lägre avgift på förslag från årsskiftet

Mikael Heinrichs
två män står vid ett minireningsverk
Var är fördelarna? Det frågar sig Kecke Kivekäs (t.v.) och Sven Engblom i Lielax i Pargas.

Då det stod klart att kommunalt ägda Sydvästra Finlands avfallsservice LSJH från och med den 31 oktober tar över slamtransporterna i stam-Pargas (för skärgården och Nagu, Korpo och Houtskärs huvudöar skedde det redan i april 2021 och för Kimitoöns del redan 2013), blev det ramaskri på grund av kraftigt förhöjda slamtransportavgifter för de berörda hushållen.

LÄS OCKSÅ

Tidigare har fastighetsägare enskilt, ofta till exempel tillsammans med grannen eller grannarna, beställt sin slamtömning av företagaren som utfört arbetet. Upprörda invånare i Pargas har påtalat prisstegringar på upp till 50 procent jämfört med tidigare.

Många motsätter sig också att ”någon annan” (i det här fallet LSJH) bestämmer när och av vem slammet töms.

För stam-Pargas del var det sex olika företag som gav anbud och det var Lassila & Tikanoja som gav det förmånligaste godkända anbudet.

Var är nyttan?

Lielaxborna Sven Engblom och Kecke Kivekäs hör till de som är missnöjda med att den egna slamtömningen framledes blir omkring hundralappen dyrare jämfört med nuläget.

– Nog är det ju intressant att det hela konkurrensutsätts och med våra kubikmängder blir ungefär 100 euro dyrare efter det. Jag betalade precis räkningen och det blev totalt ungefär 170 euro, säger Engblom som för några veckor sedan låtit tömma sitt minireningsverk av en lokal företagare.

– Sen är det också synd att man inte kan välja en lokal företagare längre och det i sin tur påverkar arbetsplatser i Pargas, påpekar Kivekäs.

Grannarna i Lielax har redan fått budet om att följande tömning sker vecka 47 nästa år – om man inte avbokar den senast fyra veckor innan.

Att själva tömningen och hanteringen av slammet skulle bli vare sig bättre eller sämre i och med att L&T tar över tror de inte. Det blir enbart dyrare.

– Några som helst fördelar med det nya systemet ser jag inte av. Då den årliga fastighetsskatten infördes i Finland år 1993 motiverades den bland annat med kommunens höga kostnader för vägar, avfallshantering och vattenförsörjning. Här ute i periferin har vi inget av det. Vägarna betalar vi själva för, vattnet kommer från den egna brunnen som vi betalat för att låta borra – och nu får vi inte ens bestämma själva om slamtransporterna, säger Engblom.

Helheten är inte färdig ännu

Servicedirektör Cati Huhta på LSJH förstår att folk är upprörda, men manar samtidigt till lugn. Den kommunalt upphandlade slamtömningshelheten i området är inte närapå ”färdig” ännu.

Övergången till kommunalt upphandlad slamtömning i alla 17 delägarkommuner i LSJH kommer att ske stegvis fram till utgången av 2026. Nu är sju kommuner med i det gemensamma LSJH-området för slamtömningens del, men tio återstår ännu.

Bakgrund

Enligt avfallslagen är utgångsläget att avfallstransporten ordnas kommunalt. Möjligheten för fastighetsinnehavaren att själv ordna sin avfallstransport är ett undantag och då måste vissa kriterier uppfyllas.

Slam från slamavskiljare och slutna tankar får överlämnas att transporteras endast av en sådan aktör som är godkänd i avfallshanteringsregistret som den lokala NTM-centralen upprätthåller.

Utvecklingen är på inget vis specifik för Åboland och Åboregionen. I Raseborg och Hangö kommer man i enlighet med Nylands avfallsnämnds beslut att stegvis övergå till av kommunen ordnad transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar under 2024–2026. Efter övergången beställer invånarna tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar av Rosk’n Roll Oy Ab.

Då flera områden konkurrensutsätts och ansluts till det gemensamma LSJH-området kommer det att inverka på priset om avfallsnämnden fastslår den föreslagna jämna taxan för samtliga områden. Exakt vilken den framtida prisnivån blir klarnar först då konkurrensutsättningen är gjord och entreprenörerna kommit in med sina anbud.

För en kommunalt ordnad tjänst är det en taxa som gäller – oberoende av var man bor i kommunen. Det betyder att de fastighetsägare med kortare transportsträckor i praktiken subventionerar kostnaderna för de som har längre transportsträckor.

Så kommer också att ske från den 1 januari 2023, då de nya taxorna för slamtömning på samtliga huvudöar i Pargas förutom Iniö, Reso, Rusko, Masku, Nousis och Virmo tas i bruk. Då sjunker den nuvarande tömningsavgiften från nuvarande 171,70 euro till 122,77 euro per gång – förutsatt att förslaget godkäns av nämnden.

en tabell på ett papperMikael Heinrichs
Ett utkast för slamtransporttaxor för nästa år har publicerats av LSJH och det kommer snart till påseende och till kommunerna för utlåtanden.

Utkastet till ny taxa från och med årsskiftet blev offentlig i och med att föredragningslistan med bilagor inför torsdagens avfallsnämndsmöte publicerades sent i måndags.

Kimitoöns upphandling gjordes under andra premisser

Orsaken till att Kimitoön har annorlunda taxor (vanlig slamtömning nu 80,64 euro och från 1.1.2023 92,05 euro) än de övriga kommunerna handlar om att den upphandlingen och därmed också avtalen är gjorda enligt annorlunda kriterier. Men nästa gång Kimitoöns slamtransporter upphandlas kommer de också att upphandlas enligt exakt samma kriterier.

LÄS OCKSÅ

– Det att Kimitoöns pris höjs handlar om att transportkostnaderna stigit bland annat på grund av förhöjda bränslekostnader, säger Cati Huhta på LSJH.

Ärendet har prövats om och om igen

Påståendet om att avfallshanteringsnämnden mot kommunernas vilja skulle ha fattat beslutet om kommunalt upphandlad slamtömning håller däremot inte streck.

Ärendet behandlades första gången redan 2013 i nämnden, då man beslöt att tömningarna uttryckligen skulle skötas så att fastighetsägarna själva konkurrensutsatte transporterna.

Det beslutet överklagades och behandlades både i Åbo förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen, men alltid med samma resultat: rättsinstanserna har bedömt att slamtömningen inte kan skötas så att fastighetsägaren själv konkurrensutsätter.

2018 då beslutet i nämnden var att transporterna konkurrensutsätts av kommunen (i det här fallet det kommunala bolaget LSJH), överklagades också det beslutet till Åbo förvaltningsdomstol. Överklagandet förkastades där och HFD beviljade inte ens besvärsrätt. Ärendet har prövats om och om igen, men alltid med samma utgång.

– Visst var det motstånd i början också i Kimitoön då vi i tiderna inledde den kommunalt upphandlade slamtömningen i Rouskis regi 2013, men erfarenheterna från Kimitoön har visat att systemet fungerar och är riktigt bra då man kommer i gång med det, säger Huhta.

Hoppas att utredningarna hade fel

Enligt utredningar som gjorts överensstämmer inte mängden slam som levererats till mottagningsplatserna med mängden slam som borde samlats i brunnarna hos de fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

ett minireningsverkMikael Heinrichs
Som det ser ut just nu kan det bli mindre dyrt att tömma sitt slam från årsskiftet i Pargas.

– I de här utredningarna har man dessutom generöst plockat bort fastigheter där det antas att inget slam uppstår. Då man jämförde med medeltalen från Kimitoön var glappet stort. Jag hoppas innerligt att utredningarna hade fel, men det kommer framtiden att utvisa då brunnarna faktiskt töms varje år, säger Huhta.

– Huruvida tömning en gång i året sedan är ändamålsenlig till exempel för en ensamboende äldre person är en helt annan diskussion, vi följer enbart bestämmelserna på den punkten.
För hushåll som inte har vattentoalett är tömningsintervallet två år.

Information finns, men förra tisdagen blev en miss

Kritiken mot att LSJH inte skulle ha informerat om de kommande ändringarna tar Huhta med en nypa salt.

– Vi har berättat om vad som komma skall i brev, medier, vår kundtidning, på webben och under olika evenemang. Vi har delat ut broschyrer, guider, hållit informationsmöten…..

Att det blev fel förra veckans tisdag då man ordnade ett rådgivningsmöte i stadshuset i Pargas där meningen var att man enskilt skulle kunna diskutera sina egna behov och till exempel boka om sin kommande slamtömning tar Huhta däremot på sig.

– Ordvalet i inbjudan blev fel och jag ångrar innerligt att jag inte själv var på plats då. Vår kundservicepersonal fick helt oförtjänt ta emot människors ilska den gången.

Nytt möte på tisdag i Pargas

Ett regelrätt informationstillfälle ordnas nu den 1 november i stadshuset, där avfallshanteringsnämnden, LSJH och staden deltar. Här reserveras också tid för frågor och diskussion.

Från stadens sida deltar tekniska chefen Jonas Nylund, från nämnden deltar avfallsserviceombud Satu Ojala och från LSJH deltar Cati Huhta.

Intresserad av att läsa fler ÅU-artiklar? Första månaden bara 1,00 €! Klicka här.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter