Förflytta dig till innehållet

Pargas har beslutanderätten om rivning – följetongen Sunnanbergs skola blir ännu längre

Två skolhus. Huset till vänster i bild ska enligt staden bevaras, huset till höger vill man riva och bygga nytt i stället. ÅU-foto


Sunnanbergs skola på Ålön i Pargas består av två skolhus. Det ena vill staden bevara och bygga om, det andra vill man riva till förmån för ett nybygge. Där står ärendet och stampar.
– För att ansöka om rivningslov har vi varit tvungna att ha skisser på en kommande skolbyggnad. De skisserna började fastighetssidan jobba på under vårvintern, och ansökan om rivningslovet inlämnades, förklarar Pargas bildningschef Ulrika Lundberg.
Det är fastighetssidan i staden som ansöker om rivningslov och om att bygga nytt, medan bildningssektorn ansvarar för verksamheten i skolbyggnader. I samförstånd tillsatte de hösten 2017 en planeringsgrupp för den nya skolan, där skolpersonal och föräldrarepresentanter ingår.
Staden hade då efter en mångårig politisk armbrytning om skolans vara eller icke-vara bestämt sig för att ett nytt skolhus var stadens vilja.

Bildningsnämnden blir informerad

I mars presenterade planeringsgruppen sina skisser första gången för bildningsnämnden, i går kväll (onsdag) fick nämnden en uppdatering av nuläget. Nuläget är en knepig sits då något rivningslov inte har getts.
– Får vi ett rivningslov blir tidtabellen oberoende uppskjuten, säger Lundberg, och bildningsnämnden kan inte ta ställning till något nu, det handlar om att informera nämnden så alla vet var vi står.

Staden är i kläm

Staden står åtminstone inträngd i ett hörn, då landskapsmuseet säger nej och det finns signaler om att NTM-centralen inte förordar rivning.
– Vi har utgått ifrån att vi vill ha en ändamålsenlig och modern skola. Det får vi med en ombyggnad av det östra skolhuset och med en rivning av det västra, säger Lundberg.
– När de första signalerna kom om att NTM-centralen ser skolmiljön kulturhistoriskt värdefull och kan komma att motsätta sig en rivning gjordes en uppdatering av skisserna, så att nybygget ännu bättre skulle beakta miljön och passa in med det skolhus som bevaras.
Det är den kompletterade ansökan som har lämnats in i höst och som ligger hos planläggningen i staden (se faktarutan). Utlåtanden har staden begärt av NTM-centralen och Landskapsmuseet.

Lovprocessen kring skolbygget

När staden vill bygga eller riva måste den såsom alla andra ha lov till det. På Ålön finns ingen fastställd plan så det är stadens byggnadsordning som styr byggandet och undantagslov kan krävas.

För att riva skolhuset behövs rivningslov. Ansökan är inlämnad till stadens byggnadstillsyn.

För att få tillstånd till en nybyggnad på tomten invid stranden där skolan ligger har ansökan om undantagslov inlämnats. Den ansökan behandlas av stadens planläggningsenhet.

I båda fallen är det stadens tekniska stödtjänster, ”fastighetssidan”, som är sökande.

Det är staden som har beslutanderätten om loven, men i fråga om rivningslov av byggnader med kulturhistoriska värden hörs myndigheter som NTM-centralen och Landskapsmuseet. Deras ord väger tungt.

Planläggningschefen: Mycket olycklig situation

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin beskriver situationen som mycket olycklig.
– Det här kunde ha skötts för länge sedan, redan då diskussionen om skolans varande pågick kunde man ha hört myndigheternas inställning. En sökande är alltid ansvarig för sitt projekt.

Staden är ju själv sökande, eller hur?

– Ja, tekniska stödtjänsterna i det här fallet.

Då landskapsmuseet säger nej till en rivning, kan stadens planläggning gå emot en sådan åsikt?

– Beslutanderätten är stadens. Men det är inte i onödan vi hör med myndigheterna.
När Saaristo-Levin betonar vikten av myndigheternas åsikt handlar det också om att även myndigheter har en besvärsrätt.

Så om staden hypotetiskt skulle gå emot landskapsmuseets åsikt, kan museet då besvära sig?

– Ja, i så fall kan det bli ett fall för förvaltningsdomstolen.

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin. Foto: Kim Lund


LÄS OCKSÅ: 
Landskapsmuseets åsikt är klar: Riv inte Sunnanbergs skolhus, överväg en restaurering

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter