Förflytta dig till innehållet

Övernattning, röjning och förbindelser diskuterades på Nötö – snart står andra skärgårdsöar i tur

Tuuli Meriläinen
Jaana Novitskij och Pekka Jansén står utanför Café Skolan på Nötö efter att de deltagit i informationsmötet som Forststyrelsen arrangerat.
Nötöbor. Jaana Novitskij och Pekka Jansén deltog i Forststyrelsens möte för att de är intresserade av att höra om de kommande planerna. Jansén tycker att det inger hopp att det nu finns personer som är bosatta på Nötö året om.

Bristen på övernattningsmöjligheter, röjning av igenvuxna områden och besvärliga förbindelser. Det är några av de frågor som Nötöborna lyfte fram under Forststyrelsens informations- och diskussionstillfälle på måndagen.

Nu ska Forststyrelsen utarbeta en ny plan för skötseln och användningen av områden i Skärgårdshavet som har betydande natur- och rekreationsvärden. Den förra så kallade stomplanen är 22 år gammal.

Som en del av arbetet vill Forststyrelsen träffa skärgårdsbor, såväl fast bosatta som deltidsboende och andra intresserade på Nötö, Jurmo, Utö, Örö och Högsåra. En av de tio personer som mötte upp på Café Skolan på Nötö på måndagen var Jaana Novitskij som är deltidsboende på ön och aktiv inom Nötö hembygdsförening. En av de frågor hon gärna vill diskutera är bristen på övernattningsmöjligheter.

– Vi kunde ha evenemang för grupper på Café Skolan eller Havsborg, men det finns ingen plats för folk som vill övernatta, säger Novitskij.

Forststyrelsen äger en tom byggnad centralt på Nötö som kan hysa många övernattare. Novitskij har inte ännu fått något svar på om huset kan hyras för övernattning eftersom det är oklart vem som för tillfället har nyttjanderätt till huset.

Sanja Forsström, som är specialplanerare på Forststyrelsen, säger att Forststyrelsen önskar att hyra ut huset och att få det i bruk igen. Man har diskuterat med flera som är intresserade att hyra huset och man kommer troligtvis att lägga ut uthyrningen av huset på anbudsrunda.

Jaana Novitskij och Pekka Jansén deltog i det informationsmöte som Forststyrelsen arrangerade på Nötö på måndagen gällande den nya skötsel- och användningsplanen som ska göras för Skärgårdshavets viktigaste områden.Tuuli Meriläinen
Jaana Novitskij och Pekka Jansén bor båda på Nötö en stor del av året. – På Nötö är det brist på övernattningsutrymmen för turister, säger Novitskij.

Jan-Erik Karlsson, som kallar sig själv bonde och landskapsvårdare, tycker att det är bra att Forststyrelsen arrangerar informationsmöten som detta, men han önskar att man skulle gå mer rakt på sak.

– Jag önskar lite mer konkreta planer och årtal, säger han och nämner bland annat Mjoö norr om Nötö som ett område där arbetet med landskapsvården inte framskrider.

Pekka Jansén , som är uppvuxen på Södergrannas och tillbringar större delen av året på Nötö, var också intresserad av att höra vad staten har för planer för framtiden.

– Jag tycker att vi måste välkomna turismen och ta emot folk, det är ingen självklarhet att vi får ha kvar förbindelsebåten Baldur och sophanteringen annars, säger han.

Han skulle gärna se att naturstigen på Nötö förbättras och märks ut bättre. Han tycker också att förbindelsebåtarna kunde ha bättre samarbete mellan de olika rutterna. Lotta Laaksonen som driver Nötöboden är inne på samma linje och konstaterar att det borde vara lättare att ”öhoppa”.

Martina Reinikainen står i hamnen på Nötö. Hon är projektansvarig för den nya planen för skötsel och användning av viktiga områden i Skärgårdshavet.Tuuli Meriläinen
Specialplanerare Martina Reinikainen från Forststyrelsen tycker att det är värdefullt att få träffa folk på öarna ansikte mot ansikte för att höra vad de anser om framtiden i Skärgårdshavet.

Förbindelsebåtarnas rutter och tidtabeller är dock en av de frågor som Forststyrelsen inte kan påverka eftersom den styrs av skärgårdslagen och NTM-centralen.

Det som skötsel- och användningsplanen kan ligga till grund för är hur till exempel den växande turismen i nationalparken ska styras och samordnas med naturvården och annat nyttjande.

– Viktiga mål är att bland annat trygga områdets naturvärden, främja naturvården, bevara kulturarvet, skydda fornlämningar och värdefulla byggnader, utveckla naturturismen och rekreationsanvändningen på ett hållbart sätt, men också att bekämpa främmande arter på området, säger projektledare Martina Reinikainen , specialplanerare vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Höglandsboskap går på bete på Nötö
Nötöbo som är en ko. Forststyrelsens nya plan för skötsel och användning av Skärgårdshavets viktiga områden inleds med byamöten, bland annat på Nötö, Jurmo och Utö. Höglandsboskapen hjälper till att hålla landskapet öppet.

Planeringsområdet omfattar hela 15 Natura-områden, 14 naturskyddsområden, 10 statliga områden avsatta för skydd och 125 privata naturskyddsområden, men Reinikainen påminner att för privata mark- och vattenområden är planen inte bindande.

Att det bara var tio personer som kom till dagens tillfälle tycker Reinikainen var ett bra resultat med tanke på att evenemanget arrangerades på en vardag utanför högsäsong.

Hur kan man påverka planen om man inte kan delta i diskussionsmötena?

– Vi ska inom projektet också sända ut flera webbenkäter till allmänheten med frågor som berör bland annat rekreationsanvändning och naturturism. Dessutom görs en enkät för yrkesfiskare och jägare. Man kan ta ställning till planeringen av skötseln och användningen under hela planeringsprocessen, berättar Reinikainen om arbetet som ska resultera i en ny plan i slutet av år 2023.

Diskussionerna som skulle hållas på Utö och Jurmo i veckan avbokades på grund av hård vind, men Reinikainen säger att man kommer att besöka Utö och Jurmo vecka 46 och att Forststyrelsen meddelar exakta datum senare.

Nästa diskussionsmöte för allmänheten hålls på Farmors café på Högsåra 14.10 klockan 11.00–13.00. Högsåra nås med färja. Respons kan lämnas in under hela planeringsprocessen per e-post till: kirjaamo@metsa.fi

Intresserad av att läsa fler ÅU-artiklar? Första månaden bara 1,00 €! Klicka här.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter