Förflytta dig till innehållet

Oväntade fynd leder till dragkamp om Kattans jumpasal

Arkeologiska utgrävningar under Katedralskolans gymnastiksals golv.


De arkeologiska fynden under Katedralskolans jumpasals golv har skapat huvudbry för Åbo stad.
Ska fynden visas upp för allmänheten? Ska utgrävningarna fortsätta? Hur ska Katedralskolans behov beaktas?
Och ska Åbo stads planerade historiska museum planeras i anslutning till de nya fynden?
– Jag väntar på beslut och order från högre instanser innan vi går vidare med utgrävningarna, säger Kari Uotila som är utgrävningsledare och docent i byggnadsarkeologi vid Åbo universitet.

Kari Uotila.


Ursprungligen var det tänkt att utgrävningarna skulle avslutas i slutet av mars.
Efter att det klarnat att fynden under jumpasalsgolvet är oväntat intressanta har åsikterna varit många om hur fynden ska hanteras.
– Det oväntade var den väl bevarade helheten. Vi har grävt fram ruinerna av två medeltida stenhus och stenbeläggning från 1700-talet av Klosterågatan, säger Uotila.
Klosterågatan var en huvudgata i det medeltida Åbo. Stenhusen härstammar troligen från 1400-1500-talen.
Det har varit tänkt att jumpasalen ska pålas, renoveras och tas i bruk under 2019. När Uotila och hans team inledde utgrävningarna i oktober – för att renoveringen efter det skulle kunna ta vid – visste han att man kommer att göra fynd. Det spektakulära var att man lyckats gräva fram en så väl bevarad helhet.
 

Annukka Debenjak, arkeologistuderande vid Helsingfors universitet, är en i teamet på 7-8 studerande som arbetar med utgrävningarna.


Det som grävts fram är ändå inte särskilt avvikande från det som finns ett stenkast bort, i museet Aboa Vetus. Uotila jobbade under åren 1994-2010 med de ruiner och fynd som kan ses i Aboa Vetus.
– En lekman ser inte att det är skillnad mellan det vi hittat här och det som redan är utställt i Aboa vetus. En arkeolog däremot noterar många nyansskillnader, säger Uotila.
För honom skulle det absolut intressantaste vara att fortsätta gräva ut lagren under Klosterågatan. Den stenbeläggning som nu kommit i dager är från 1700-talet. Uotila vet att han då han sätter spaden i jorden kommer han att hitta beläggning från 1300-talet och 1400-talet. Men går det att hitta något ännu äldre?
Genom att fortsätta gräva under den välbevarade biten av Klosterågatan som hittats under jumpasalsgolvet kan man komma närmare nya dateringar av Åbo stads tidigaste historia.
– Genom att gräva i jordlagren under stenbeläggningen från 1300-talet kan vi få nya svar på huruvida det fanns bosättning så här pass långt från Domkyrkan redan i slutet av 1200-talet. Eller ännu tidigare? Vi kan komma närmare en exaktare tidsbestämning av när staden grundats, säger Uotila.

Vacker byggnad. Katedralskolans gymnastiksal i hörnet av Östra strandgatan och Nunnegatan.


 
Men han håller sig sansad vid tanken på de eventuella, nya spännande rönen.
– Det är inte upp till mig att fatta beslut om huruvida vi ska gräva vidare, säger Uotila, en av de absolut främsta kännarna av Åbo stads arkeologiska historia.
I offentligheten har man kastat fram olika idéer kring hur man ska använda och visa upp de nya fynden – och om hur utgrävningarna kan fortsätta.
Åboprofilen, arkitekt Benito Casagrande har i Yle lyft fram tanken om att höja golvnivån på jumpasalen så mycket att man under golvet kan bygga utrymmen för fortsatta utgrävningar eller till och med en utställning.
Idéer som härrör sig till planerna på ett nytt historiskt museum i Åbo har också kopplats till de nya fynden. Det har kastats fram förslag på att hela jumpasalsbyggnaden ska bli ett historiskt museum.
På tisdag möts Christina Hovi, chef för stadsmiljösektorn, Minna Sartes, chef för fritids- och kultursektorn och Timo Jalonen, chef för bildningssektorn för att diskutera det uppkomna läget.
De arkeologiska utgrävningarna görs på uppdrag av Åbo stad och stadens museicentral har också ett finger med i spelet kring fortsättningen. Också nationella Museiverket väntas ha åsikter.
Det som Kari Uotila med säkerhet kan säga är att en pålning skulle omintetgöra möjligheterna till fortsatta utgrävningar eller en utställning.
– Men det finns ju andra sätt än pålning för att restaurera ett hus som sjunker ned i leran. Helt klart är att man måste vidta någon slags åtgärder för att bevara och upprätthålla byggnaden.
Den vackra byggnaden i hörnet av Nunnegatan och Östra strandgatan byggdes åren 1904-1905 för att användas som gymnastiksal.

ÅU-foto

Marianne Pärnänen. ÅU-foto

Kattans rektor: Vi behöver salen

Katedralskolan behöver sin gymnastiksal.
Det är rektor Marianne Pärnänens klara besked.
Hon är öppen för olika lösningar där man kombinerar jumpasal med utställning eller utgrävningar under golvet. Men skolan behöver utan vidare en större sal förutom den nuvarande festsalen i huvudbyggnaden.
– De elektroniska studentskrivningarna kräver mera utrymme. Vi ryms inte i festsalen, säger Pärnänen.
Det var meningen att skolan skulle få en renoverad jumpasal i bruk under 2019.
Men redan i höst blir det problem med studentskrivningarna.
De ”stora” ämnena som skrivs av alla eller de flesta abiturienter, som modersmål och matematik, blir digitala i höst. Då ryms man inte längre i festsalen.
Hittills har skolan lyckats få plats för alla provskrivare tack vare att det inte varit en hel årskull som skrivit på samma gång.
– Vi vet ännu inte hur vi ska lösa situationen i höst. Men vi måste få en långsiktig lösning inom kort, säger Pärnänen.
Gymnasieelever har inte särskilt många lektioner i gymnastik.
– Men bland annat S:t Olofsskolan har uttryckt behov av att använda den kommande renoverade gymnastiksalen, säger Pärnänen.
Dessutom är idrottsföreningarnas efterfrågan på jumpasalstider kvällstid mycket stor i Åbo.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter