Förflytta dig till innehållet

Orsakade skador för miljontals euro i fjol – nu får de vitkindade gässen mumsa i fred på egna åkrar

Mikael Sjövall/SPT
Cirka 30 000 vitkindade gäss häckar varje år i Finland. Utöver detta passerar cirka 1,3 miljoner vitkindade gäss Finland varje år i samband med flytten till arktiska breddgrader, uppger Naturresursinstitutet Luke.

”Det är värt att utreda om det lönar sig att klassa den vitkindade gåsen som vilt.”

Krista Mikkonen, miljö- och klimatminister (Gröna)

De vitkindade gässen orsakar stora ekonomiska skador för jordbruket. Nu ska gässens framfart hållas i styr med hjälp av laserteknik, jakt, gåsherdar och egna avgränsade betesåkrar som reserveras för gässen.

— I fjol orsakade de vitkindade gässen skador till ett värde av cirka 3,4 miljoner euro. Ungefär hälften av de här skadorna uppstod i Karelen, säger överinspektör Mika Piirinen på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen.

Största delen av skadorna uppstår då gässen äter upp en del av vår- och höstsådden eller förstör betesmarker på sina rastplatser på olika håll i landet.

Cirka 30 000 vitkindade gäss häckar varje år i Finland. Utöver detta passerar cirka 1,3 miljoner vitkindade gäss Finland varje år i samband med flytten till arktiska breddgrader, uppger Naturresursinstitutet Luke.

— Det finska beståndet av vitkindade gäss har ökat med nästan 10 procent per år de senaste åren. En orsak är att många åkrar har vuxit igen i ryska Karelen. Många gåsflockar som tidigare sökte sig till Ryssland väljer nu flyttvägar som går via östra Finland i stället, säger forskningsprofessor Jukka Forsman på Naturresursinstitutet.

Gåsherdar och laserteknik

Miljöministeriet finansierar för närvarande ett tvåårigt forskningsprojekt som bland annat går ut på att inrätta betesåkrar för vitkindade gäss där de kan äta och vila upp sig ostört.

Genom att inrätta ett system där de omgivande åkrarna skyddas med till exempel laserteknik ska gässen lockas till de reserverade åkrarna.

Forskarna ska också testa gåsherdar, drönare eller ljudteknik som härmar skottlossning, för att driva oönskade gäss på flykten. Fördrivningen ska pågå nästan dygnet runt i 2-3 veckors tid denna vår.

— Det måste röra sig om stora enhetliga områden med åkrar som är avsedda för gässen för att det hela ska fungera. Ett lapptäcke av mindre åkerarealer ger inte önskat resultat, säger Forsman.

Mikael Sjövall/SPT
Miljöministeriet finansierar ett tvåårigt projekt som går ut på att inrätta åkrar för vitkindade gäss (Branta leucopsis).

De första teståkrarna grundas i år i Puhos, Kiteenlahti, Valkeasuo och Värtsilä i mellersta Karelen. Åkerarealerna omfattar cirka 328 hektar, men det långsiktiga målet är att reservera cirka 5 000 hektar åkermark för de vitkindade gässen.

— De åkrar som nu ingår i pilotprojektet har upplåtits av lokala jordbrukare som deltar i testningen helt frivilligt, säger Forsman.

Över 20 jordbrukare har tills vidare meddelat sitt intresse att delta i pilotprojektet. De får ingen ekonomisk ersättning för sin medverkan, men de får som tidigare jordbruksstöd av EU eftersom åkrarna är uppodlade.

Småskalig jakt

De områden som nu ska tjäna som smörgåsbord för de vitkindade gässen är sådana åkrar som tidigare har gästats av stora gåsflockar med skador och ekonomiska förluster som följd. I projektet deltar sakkunniga från Åbo universitet, NTM-centralen i Norra Karelen och Naturresursinstitutet.

— Gåsåkrarna kan fungera som en partiell lösning på problemet där vi kan begränsa en del av skadorna. Den stora gåspopulationen kommer trots det att orsaka skador också i fortsättningen, säger Forsman.

I Estland och Sverige har den vitkindade gåsen klassificerats som vilt, vilket tillåter omfattande jakt.

— Det är värt att utreda om det lönar sig att klassa den vitkindade gåsen som vilt. Även om vi skulle tillåta en omfattande jakt så skulle det kräva undantagstillstånd av myndigheterna eftersom arten nämns i EU:s fågeldirektivs bilaga ett, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna).

Redan nu är det möjligt att bedriva jakt på vitkindade gäss i begränsad skala. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har i år beviljat cirka 15 200 undantagstillstånd för jakten på vitkindade gäss.

— Vi beviljade ungefär lika många tillstånd i fjol. Trots det var det endast 500 vitkindade gäss som sköts i hela landet i fjol, säger överinspektör Salli Uljas på NTM-centralen i Egentliga Finland.

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering bereder för närvarande ett lagförslag som ska slå fast vilka ekonomiska ersättningar som ska betalas för skador som orsakas av skyddade djurarter.

— Vi räknar med att lagförslaget överlåts till riksdagen före sommaren, säger Mikkonen.

Mikael Sjövall/SPT

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter