Förflytta dig till innehållet

Oro för att trähus i Åbo centrum rivs

 

Österbladska tomten. Trähusen i hörnet av Köpmansgatan och Slottsgatan är rivningshotade. Ägarna vill bygga nytt på tomten. Foto: J-O Edberg

– Det värsta vore att trähusen i kvarteret rivs. Nu behövs en öppen diskussion om hur kvarteret ska utvecklas.

Så kommenterar Åbobon Janne Salakka planerna på att bygga ut den Österbladska tomten i hörnet av Köpmansgatan och Slottsgatan.

Ägarna vill bygga nya hus på tomten. En detaljplaneändring är aktuell där målet att bygga bostäder, kontors- och affärslokaler på tomten.

Tanken är också att man ska kunna bygga ett hotell på tomten.
–  Utgångsläget måste vara att trähusen bevaras så att de som verkar i byggnaderna kan fortsätta med sin verksamhet, säger Salakka.

I kvarteret verkar bland andra nattklubben Dynamo, Bar Ö, bokhandeln Sammakko och bok- och tidningshandeln Turun Sarjakuvakauppa.

Salakka tycker att det är tråkigt ifall de måste upphöra. Det betyder att en viktig subkultur försvinner från Åbo centrum.

– Åbos kultur med alternativ musik och konst är koncentrerad till trähusen i hörnet av Köpmansgatan och Slottsgatan. Det är en unik subkultur som lockar besökare långt utanför Åbos gränser. Dynamo räknas bland de bästa nattklubbarna i landet i sin gengre. Också Bar Ö är mycket känd, den drivs av samma människor som ordnar festivalerna H2Ö och Ilmiö, säger Salakka.

Nattkluben Dynamo.

Han tycker att trähusen ska rustas upp och bevaras och att ägarna i stället kan bygga nytt på tomtens innergård. Innergården fungerar i dag som bilparkering.

Salakka hoppas att det blir en ordentlig diskussion bland politikerna om vilka alternativ man ska satsa på. Men också Åboborna ska ges möjlighet att delta, säger han.

Salakka är själv förtroendevald. Han är ersättare i Åbo stadsfullmäktig och medlem i ungdomsnämnden där han representerar De gröna.

–  En offentlig diskussion kring planerna behövs. Och beredningen måste vara öppen där man kan föra en dialog mellan beslutsfattarna och invånarna, säger Salakka.

Seppo Lahtinen som driver bokhandeln Sammakko instämmer.

– Det är oerhört viktigt att man nu för en bred diskussion om hur kvarteret ska utvecklas, säger han.
Lahtinen ser helst att trähusen kan bevaras både av kulturhistoriska skäl och för att verksamheten som bedrivs i byggnaderna ska kunna fortsätta.

– Kvarteret är ett kulturkvarter som lockar många unga i 20–30-årsåldern, beslutsfattarna måste också lyssna på dem, säger han.

Port till Köpmansgatan. I bakgrunden skymtar hotell Hamburger Börs. Foto: J-O Edberg

Lahitnen anser att det är viktigt att man kan bevara den gamla byggnadskulturen och trähusen som en helhet eftersom det finns få trähuskvarter kvar i Åbo centrum.

– Tomten är centralt belägen och mycket värdefull. Jag förstår att ägarna vill riva allt och bygga nytt i stället, då får man mest pengar ur projektet. Frågan är bara om vi vill ha kvar något av det gamla Åbo.

Lahtinen anser att man inte kan tänka enbart på ekonomin i den här situationen, man måste också beakta andra värden, säger han.

–Det bästa vore om husen bevaras. Då kan man bygga nytt inne på tomten. Så har man gjort på flera platser i centrum och det fungerar bra, säger han.

I dåligt skick. Husens fasad mot innergården har förfallit. Foto: J-O Edberg

 

 

Hotell skulle passa bra på tomten

Det har inte byggts ett nytt hotell i Åbo på många år, säger sektorchef Christina Hovi på Åbo stad.

Österbladska tomten. Ändringen av detaljplanen gäller det avgränsade området på bilden. Bild: Åbo stad

Christina Hovi, direktör för Åbo stads planläggnings- och miljösektor, vill inte ta ställning i frågan om trähusen på Österbladska tomten kan bevaras.

Huset i hörnet av Köpmansgatan och Slottsgatan är byggda på 1800-talet. Det äldsta huset, själva hörnhuset, är byggt 1820.

Ägarnas planer på att bygga ut Österbladska tomten gör att trähusen är i farozonen.

Släkten Ketonen som äger TS-koncernen är den största ägaren till fastigheterna på tomten.

Utbyggnaden av tomten förutsätter en detaljplaneändring. Den nuvarande detaljplanen är från 1897.

Frågan behandlas i stadsplanerings- och miljönämnden på tisdag.

Tanken är att tomten ska bebyggas med nya bostadshus som har kontors- och affärslokaler i gatuplanet. Ett hotell kan också byggas på tomten.

– Staden vill att man bygger också annat än bara bostäder på tomten, säger Hovi.

Men först ska trähusens skick och kulturhistoriska värde utredas.

– Frågan är om husen ska bevaras och man bygger nytt utgående från det, eller kan de rivas och ägarna bygger allt nytt, säger Hovi.

Enligt Hovi bli den utredningen inte klar förrän senare på hösten. Sedan måste ett markanvändningsavtal göras upp.

– Först när det är klart kan arbetet med ett detaljplaneutkast för tomten starta.

Hovi uppskattar att det kanske tidigast i början av nästa år.

 

Sektorchef Christina Hovi. ÅU-foto

Efter att stadsplanerings- och miljönämnden godkänt utkastet startar arbetet med att göra upp ett detaljplansförslag.

Hovi räknar med att det i teorin dröjer minst 2,5 år innan stadsfullmäktige kan godkänna detaljplanen förutsatt att det inte lämnas in besvär.

– Men besvär kom säkert att lämnas in mot planen. Det betyder att planläggningsprocessen dröjer åtminstone fyra år.

Också Hovi hoppas att frågan om hur tomten ska utvecklas väcker diskussion.

– Det är viktigt att alla får säga sin åsikt och att behandlingen av detaljplanen är öppen. Staden kommer också att ordna informationstillfällen kring planen, säger hon.

Själv tycker Hovi att det skulle passa bra med ett hotell på tomten.

– Det har inte byggts ett nytt hotell i Åbo på många år. Tomten är centralt belägen och passar ypperligt för ett hotell, säger hon.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter