Förflytta dig till innehållet

Öppet brev till Egentliga Finlands förbund

Öppet brev till Egentliga Finlands Förbund och Skärgårdskommissionen med anledning av utlåtande från nämnda parter refererade av ÅU 24.03.2020.
Egentliga Finlands förbund skriver i sitt utlåtande som svar på NTM-centralens önskemål om ett utlåtande, att förbundet är tillfreds med den planerade servicenivån på förbindelsefartygsrutterna i Åbolands skärgård.
Man kan undra vilken erfarenhet eller kunskap det utlåtandet baserar sig på? Är det möjligen ändå så, att NTM-centralen med sitt ”sakkunniga” önskemål om utlåtande, endast strävar till att utföra en opinionsbildning bland gemene man, som självfallet inte känner till vare sig fakta eller bakgrundsuppgifter gällande förbindelsebåtstrafiken.
Jag koncentrerar mig dock vidare endast på Korpo-rutten, som jag anser mig känna rätt ingående. Från förbundets utlåtande plockar jag först fram ett i grundläggande mening besynnerligt konstaterande. Man säger: ”De öar som saknar fast bosättning, skall i fortsättningen huvudsakligen inte ingå i rutten för förbindelsebåtarna.”
Jag undrar vad menas med fast bosättning?
Betyder det enligt gammaldags tänkande, att man är mantalsskriven på holmen eller att man bor ändå året om? I vardera fallet är förbindelserna nödvändiga och tacknämligt nog är största delen av de näst intill 100-talet innevånare på till exempel Storpensor året runt-boende, men ingen är för närvarande skriven på holmen. Det finns ingen praktisk och motiverad orsak till detta och förbindelsebåten trafikerar till holmen som sig bör!
Men skulle ett krav utfärdas på, att man av någon konstig orsak skulle vara tvingad att skriva sig till Storpensor i Houtskär för att servicen skall fungera, då blev det garanterat registrerade inflyttningar i flera hushåll medförande alla kommunala krav som idag ingen av de boende ställer krav på.
Vi skall inte glömma, att de som idag är verksamma på holmarna, skrivna eller icke, spelar ingen roll i praktiken, dessa boende jobbar på distans, handlar i butikerna, bygger och tar mot sina material leveranser och betalar dessutom skyhöga fastighetsskatter, som är beräknade enligt maximalt höga procentsatser. Man kan fråga, vad får dessa året runt-boende i kompensation för sina utlägg?
Det finns ingen anledning att i detalj gå in på Skärgårdslagen 494/81 och 1138/92, som ju inte direkt ens förbjuder ett fungerande förbindelsesystem, så det finns då inte heller någon orsak att hänvisa till det i utlåtanden som utgivits av Egentliga Finlands Förbund och Skärgårdskommittén, ifall man inte med dessa utlåtanden strävar till att bygga upp en allmän opinion om saken bland människor som inte berörs av ärendet.
För cirka en månad sedan lämnade användarna runt Korpo förbindelsebåtsrutten in sina utlåtanden gällande förslagen till nya förbindelser.
Tydligen har man inte från vare sig Egentliga Finlands förbund eller från Skärgårdskommissionen bemödat sig om att bekanta sig med åsikterna från de invånare på holmarna som är beroende av förbindelsebåtstrafiken. Utlåtandena var över 50 stycken till antalet, med flera undertecknare för varje utlåtande, så totala antalet överskred flera hundra!
Jag har inte kommit på ett enda utlåtande som ”ger grönt ljus” till de förslag NTM-centralen har kommit ut med! Den stora frågan är således, på vilket sätt är dessa förslag motiverade och på vilka grunder är förbundet och Skärgårdskommissionen tillfreds?
Varför önskar man skrota ner ett fungerande system på Korpo-rutten, för det är just vad det är fråga om? Varför försöker man tjuraktigt få in flytetyg, som absolut inte är lämpliga, som inte klarar av förhållandena och kraven och som användarna inte vill ha? Ingen har klarat av att i klara ord informera på ett trovärdigt sätt varför man önskar gå så tillväga! Skall detta kallas sakkunnigt beteende? Att som förbundet påpekar att det är bra med tungtransporter, så förvisso är det bra, men dessa beställs separat och har inget att göra med förbindelsebåtsverksamheten.
Vi boende längs Korpo-rutten, vi vill verkligen ha svar på dessa frågor!
Håkan Wickström
Storpensor/ Enligt uppdrag

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter