Förflytta dig till innehållet

Öppen fråga till Sydvästra Finlands avfallsnämnd och Pargas stad

Åbo Underrättelsers logo

Sydvästra Finlands avfallsnämnd har publicerat sitt utkast till ny avfallstaxa. Taxan skall träda i kraft den 1.4.2021 efter att avfallsnämnden har behandlat ärendet vid sitt möte den 18.2. Man kan framföra sin åsikt eller utlåtande till nämnden om ärendet till och med 16.2.2021.

Utkastet till avfallstaxa innebär en utrökning av Sydvästra Finlands Avfallservices verksamhetsområde. Denna utökning är mycket liten i relation till verksamhetens helhet men jätteviktig för de som påverkas. Avfallsnämnden har fattat ett beslut om att inkludera slambrunnstömning på Nagu, Korpo och Houtskär huvudöarna i sitt verksamhetsområde, detta gäller både slutna avloppsvattenbrunnar och slam från vanliga slambrunnar.

Inom de här områden kan alltså fastighetsägaren inte mera beställa tömning av sin brunn direkt från den bekanta leverantören då verksamheten blir kommunal. Utöver den förändringen blir kostnaden klart högre – minst för den undertecknandes del blir kostnaden nästan dubbelt och kvaliteten av service sjunker, den har varit ypperlig hittills. Och ifall du av någon anledning blir tvungen att beställa tömning under veckoslut, kostar det nästan 2 000 euro!

Avfallsnämnden styrs av avfallslagen och enligt lagen skall kommunerna före slutet av år 2026 ordna hanteringen av avfall från boende ifall man inte annars kan säkra en avfallshantering som uppfyller miljökraven enligt avfallslagens kriterier. Uppfyller man kriterierna i avfallslagen 37§ borde transporten av avfallet kunna även i fortsättningen ordnas av fastighetsägaren. Avfallsnämnden och Pargas stad har diskuterat hur hanteringen och transporten av avloppsvatten utanför stadens vattenverkets verksamhetsområde skall skötas och Pargas stadsstyrelse har gett sitt utlåtande den 27.4.2020.

Enlig utlåtandet har avloppsvattnets transport som fastighetsägarna har ordnat varit en fungerande lösning i Pargas och för tillfället vill man inte ändra systemet. Avfallsnämnden har trots detta förberett ända från förra sommaren en ändring i sin verksamhet som nu skall leda till en markant ökning i levnadskostnaderna för de som bor i skärgården.

Därför vill jag fråga både avfallsnämnden och Pargas stad: Vem, var och när har fattat beslutet att man övergår till kommunal avfallstransport av slam från slambrunnar och slutna avfallsvattenbrunnar i området som täcker huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär? Och hur har man kommit till en taxa som efter konkurrensutsättning leder till klart högre prissättning, fast kostnaden enligt lag skall grunda sig direkt på orsakade kostnader? Jag hittade inget dylikt beslut i ärendet som skulle ha fattats av avfallsnämnden i deras publicerade mötesprotokoll.

Beslutsfattandet skall vara öppet och begrundat även om beslutet skulle fattas långt ifrån de som påverkas av beslutet och en öppen och publik konsekvensbedömning skall ingå i beslutsfattandet.

Vikten av detta är ännu större då man fattar beslut som är helt motsatta det som de (i det här fallet Pargas stadsstyrelse) som bättre känner till gällande omständigheterna har sagt om ärendet. Avfallslagen utgår ifrån viss jämlikhet och detta skulle bli lättare att uppnå om hela Pargas skulle övergå till kommunal avfallstransport samtidigt.

Jag vill också att avfallsnämnden berättar hur de i fortsättningen tänker försäkra slamtransporterna från holmarna utanför Nagu, Korpo och Houtskär huvudöar Nämndens beslut leder till minskning av företagare som sköter transporterna och det leder till att ingen sköter slambrunnstömning på holmarna utanför verksamhetsområdet. Detta slutresultat är väl inte det som är målsättningen med avfallslagen.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter