Förflytta dig till innehållet

Ojämlik planläggning i Åbo – språkgrupperna behandlas inte likvärdigt i dag

Åbo Underrättelsers logo

Svensk service. Undertecknad har gjort ett invånarinitiativ om att Åbo stad ska sköta planläggningsprocessen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Till dags dato har all stadsplanering i Åbo gjorts enbart på finska, trots att lagstiftningen stadgar annat.

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska planläggningen ske i växelverkan mellan alla intressenter.

I en tvåspråkig stad eller kommun medför detta att planläggningen ska ske så att båda språkgrupperna kan vara likvärdigt delaktiga i planläggningsprocessen.

Lagen stadgar också att alla intressenter ska få tillräcklig information om planläggningen, något som är naturligt med tanke på planens syfte och betydelse. Alla intressenter ska också jämlikt beredas tillfälle att höras och få framföra sin åsikt om planen.

Idag behandlas tyvärr inte båda språkgrupperna likvärdigt i planläggningsprocessen.

Idag är stadsplaneändringen av S:t Olofskolans tomt den första och enda  planläggningsprocess som görs i enlighet med gällande lagstiftning.

Och detta först efter att undertecknad påtalat att processen inletts enbart på finska, trots att den torde ha stor betydelse för de svenskspråkiga i staden.

En likvärdig behandling innebär inte att allt måste göras på båda språken eller att all dokumentation skulle behöva översättas till svenska.

Men staden ska se till att både den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens behov av information tillgodoses.

Att man även på svenska ska ha en möjlighet att försäkra sig om att alla konsekvenser av förslaget till en ny stadsplan har beaktats och utretts i tillräcklig utsträckning.

Kjell Wennström

Kandidat i riksdagsvalet, SFP

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter