Förflytta dig till innehållet

Nytt utspel om S:t Karins svenska skola

Hovirinnan koulu. Bildningsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att skolan renoveras för 9,4 miljoner euro. Byggnaden inhyser också S:t Karin svenska skola. ÅU-foto


– Det är positivt att det lyfts fram ett annat alternativ.
– Så kommenterar Åsa Gustafsson, SFP:s representant i stadsstyrelsen, det senaste utspelet kring S:t Karins svenska skola.
Stadsstyrelsens ordförande Matti Alander (Saml) och fullmäktigeordförande Jere Järvinen (SDP) har kastat fram idén om att svenska skolan kunde flytta till den nyplanerade Valkeavuoren koulu som staden tänker bygga i närheten av Kaarinan lukio.
Förslaget har i det här skedet ingen förankring i deras partier utan är närmaste en idé som de båda utvecklat och fört fram i inofficiella sammanhang.
Alander har bland annat presenterat idén för Gustafsson.
Hon är försiktigt positiv till idén. Men är i det här skedet inte beredd att ta ställning i frågan.
– Det gäller nu att överväga olika alternativ. Vi måste se skolfrågan som en helhet där man också beaktar situationen i stadens finska skolor.
Staden har flera skolbyggnader som är i dåligt skick. Det är många stora frågor som är öppna och som snart hamnar på stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges bord, säger Gustafsson.
 
Arkiv

Åsa Gustafsson. ÅU-foto


En av de stora frågorna är projektplanen för renoveringen av Hovirinnan koulu där svenska skolan är inhyst.
Bildningsnämnden fattade nyligen ett beslut där man föreslår att stadsstyrelsen godkänner planen. Beslutet förgicks av en lång diskussion där bland annat kostnaderna blev en het fråga.
Kostnaderna för renoveringen har skenat i väg från den ursprungliga kostnadskalkylen på 6 miljoner till 9,4 miljoner euro.
Trots det godkände bildningsnämnden projektplanen. Nämnden var enig i sitt beslut.
Kostnaderna har stigit efter att byggnaden konditionsgranskats och man utrett frågan om hur problemen med den dåliga inomhusluften ska åtgärdas.
Utöver renoveringskostnaderna tillkommer ytterligare kostnaderna för inventarierna som beräknas till 700 000 euro.
Att renoveringen blir dyrare än beräknat beror på att byggnadens takkonstruktion ska ändras. Skolans platta tak ska ersättas med ett sluttande tak som har takås. Det nya taket beräknas kosta 1,5 miljoner euro.
Undervisningsutrymmena ska också anpassas till dagens pedagogiska krav. Dessutom ska skolfastigheten byggas ut så att man får plats för fler elever.
 
Gustafsson är kritisk till att skolbyggnaden renoveras. Hon föredrar i stället ett nybygge.
– Bildningsnämndens beslut är beklagligt. Det är oändamålsenligt att satsa över 9 miljoner euro på en renovering då man för några miljoner till kan få en ny skolbyggnad, säger hon.
Enligt Gustafsson har kostnaderna för ett nybygge uppskattats till 12–13 miljoner euro.
Hon är orolig för att man inte lyckas åtgärda alla problem med renoveringen och att skolbyggnaden i själva verket i så dåligt skick att kostnaderna riskerar att stiga ytterligare.
– Skolan är byggd på en leråker. Och man har upptäckt strålsvamp under gymnastiksalens golv.
Hon tvivlar på att skolbyggnadens sockel är i skick, likaså dräneringen.
– Trots att byggnadens skick har utretts har inga uppgifter om de här sakerna presenterats, säger Gustafsson.
Maria Engblom, rektor i S:t Karins svenska skola, välkomnar förslaget att skolan kunde flytta till Valkeavuoren koulu, ett nybygge som planeras nära Kaarinan lukio.
– Det är positivt att också andra alternativ lyfts fram, säger hon.
– Huvudsaken är att svenska skolan i sin helhet inklusive förskolan finns på ett och samma ställe, det är jätteviktigt för oss, säger Engblom.
Adrienne Westerback

Maria Engblom. ÅU-foto viktigt är att skolan finns i centrum.


Lika viktigt är att skolan finns i centrum.
– Eleverna ska kunna ta sig till skolan med en buss. De ska inte behöva byta buss, säger hon.
Engblom ser också en fördel i att Folkhälsans daghem ligger nära den plats där Valkeavuoren koulu planeras.
Daghemmet ligger på andra sidan vägen mittemot området där staden tänker bygga den nya skolan.
– Det kan ge synergieffekter om de svenska barnen finns i samma område, säger hon.
Engblom vill inte närmare kommentera bildningsnämndens beslut att godkänna projektplanen för renoveringen av Hovrinnan koulu där svenska skolan nu är inhyst.
Men hon föredrar helst ett nybygge.
– Vi måste kunna vara 100 procent säkra på att alla lärare och elever kan jobba i byggnaden eftersom vi inte kan flytta elever eller personal till någon annan skola i S:t Karins. Det är mera sannolikt att man kan garantera det här i ett nybygge, säger Engblom.
 

25 ettor börjar i St Karins svenska skola i höst

S:t Karins. I höst börjar 25 nya ettor i S:t Karins svenska skola.
De är betydligt färre än ifjol då 36 elever började i årskurs 1. Året innan var antalet nya ettor 38.
– Årets årskull är den minsta på flera år, säger skolans rektor Maria Engblom.
Däremot väntas antalet förstaklassister öka igen nästa år. Prognoserna
visar att skolan då får 42 nya ettor.
Svenska skolan har för tillfället 174 elever fördelade på tio klasser i årskurserna 1–6. Ytterligare 25 elever går i förskolan.
Enligt Engblom kommer elevantalet att växa stadigt de kommande åren.
– Prognoserna visar att skolan har 240 elever i åk 1–6 2025. Därtill kommer också eleverna i förskolan, säger hon.
 

Information ordnas om problemen med dålig inomhusluft

Tisdagen den 23 januari ordnas en öppen diskussion i S:t Karins om fuktproblem och dålig inomhusluft i våra skolbyggnader.
Riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP), som är arkitekt och sakkunnig på området, har bjudits in för att informera om situationen.
Informationen ordnas klockan 17.30 i stadsfullmäktigs sessionssal.
Evenemanget som ordnas av SFP i S:t Karins är öppet för alla intresserade.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter