Förflytta dig till innehållet

Ny plan möjliggör femvåningshus i centrala Ekenäs

Kristoffer Nöjd
Tomten på Björknäsgatan 29 i Ekenäs
Det nya huset planeras till den trädbevuxna delen av tomten mellan den före detta butiken till vänster i bilden och det gula huset till höger i bilden.

En ändring av detaljplanen ska göra det möjligt att komplettera ett höghuskvarter vid Björknäsgatan i centrum av Ekenäs med ytterligare ett höghus.

Det sägs att de flesta Ekenäsbor någon gång i livet bott på Björknäsgatan i Ekenäs. Det kan bero på att det finns flera höghus på gatan som löper parallellt med huvudinfartsvägen Raseborgsvägen men på norra sidan om åsen. En del av höghusen byggdes för gruvarbetare på Jussarö och stålarbetare i Koverhar på 60-talet. Men det är tiotals år sedan ett höghus senast byggdes från grunden på Björknäsgatan.

Nu bereds möjlighet för ytterligare ett hus – möjligen ett höghus i fem våningar.

På området finns i dagsläget 11 höghus och sex garagebyggnader som i anslutning till höghusen. Därtill finns det en före detta butiksbyggnad. Byggnaderna har uppförts mellan åren 1956 och 1969.

Ska smälta in

Planläggningsnämnden i Raseborg ska ta ställning till en detaljplaneändring för området Björknäsgatan 29–39 på onsdag.

I ändringen av detaljplanen har man granskat möjligheten för ett höghus på 2 500 kvadratmeter i fem våningar – numera räknas också en källarvåning ovan jord som våning. Med denna definition är de befintliga höghusen på området fyra våningar.

Ändringen av detaljplanen sägs inte ha några betydande konsekvenser för stadsbilden eller -strukturen eftersom byggandets karaktär ska sammanfalla med de nuvarande detaljplanerna.

Det nya höghuset ska beträffande färgsättning och arkitektur anpassas till miljön. För det nya höghuset rekommenderas en ljus fasad.

Bilplatserna slukar träd

Det nya huset kommer att byggas längre bort från Björknäsgatan jämfört med de befintliga byggnaderna. De bebyggda tomterna har två höghus med undantag för den västligaste tomten, där det bara finns ett hus.

Det nya huset kan få 26 bilplatser, av vilka en anvisas för rörelsehindrade personer.

Det konstateras ändå att dagens bilplatsnormer gör det svårt att bevara trädbeståndet tomten men att träd kommer att sparas i den mån det är möjligt.

Långkörare

Planläggningsinitiativet behandlades av Raseborgs stadsfullmäktige redan våren 2018 på initiativ av markägaren, ett bostadsaktiebolag.

Det senaste förslaget till ändring av detaljplanen för Björknäsgatan 29–39 var framlagt i februari i år. Inga anmälningar lämnades in. Sammanlagt kom tio utlåtanden gällande bland annat räddningsvägar och beläggningen för parkering och sopkärlen där det bör vara en yta som inte släpper igenom olja.

Från planläggningsnämnden går ärendet vidare till stadsstyrelsen.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter