Förflytta dig till innehållet

Nu behövs nya coronaregler vid gränserna – antalet resenärer väntas öka kraftigt under sommaren

Inom kort kommer EU:s inre gränser att öppnas och då väntas passagerarmängderna öka, vilket ställer nya krav på hälsosäkerheten vid gränserna.

EU-kommissionen föreslog på måndagen att EU-länderna ska lätta på inreserestriktionerna från andra EU-länder.

Lättnaderna skulle främst gälla fritidsresor, det vill säga så kallade icke-nödvändiga resor, eftersom nödvändiga arbets- och familjerelaterade resor är tillåtna.

EU:s reserestriktioner för icke-nödvändiga resor har varit i kraft sedan den 30 juni i fjol. Om medlemsländerna antar kommissionens förslag skulle lättnaderna kunna träda i kraft redan i slutet av maj – med en övergångstid på sex veckor.

För de finländska gränsövergångsplatserna kommer lättnaderna att innebära flera praktiska förändringar.

För det första kommer antalet resenärer att öka. För närvarande ligger antalet resenärer på en tiondedel av vad den är normalt.

Och för det andra kommer ansvaret för att övervaka hälsosäkerheten vid EU:s inre gränser att överflyttas från Gränsbevakningsväsendet till kommunerna.

Dessa två ändringar kombinerade innebär att de berörda kommunernas hälsomyndigheter plötsligt får väldigt mycket mera att göra.

Snart pajar systemet

I Vanda, som är hem för landets största internationella flygplats, väntar man med en blandning av spänning och oro på vad som kommer att hända.

Där önskar man att regeringen ska genomföra en ändring som gör att varje person som reser till Finland redan i avgångslandet tvingas uppvisa intyg på att man är vaccinerad, redan haft en covid-19-infektion eller nyligen testat negativt för coronaviruset.

För närvarande gäller endast en rekommendation att man har ett intyg. Har man ett intyg så slipper man bli testad när man anländer till landet. Har man inget intyg så testas man alltid.

Det enda undantaget utgörs av barn födda 2008 eller senare samt logistikpersonal i arbete, till exempel långtradarförare.

— Vi har föreslagit att Finland ska kräva ett man uppvisar ett intyg i avgångslandet. När trafikmängden ökar kan vi inte testa alla som kommer in i landet, säger Vandas biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö.

En stor del av de som kommer in i landet har redan nu intyg, men det finns de som inte har det och måste testas. Om antalet personer som måste testas ökar betydligt blir testningen omöjlig.

Detta gäller såväl flygplatser som hamnar och landgränser. Följden är ett kaos.

— Idén är att rikta åtgärderna mot de passagerare som kommer från länder med högre coronarisk, till exempel genom stickprov, säger Aronkytö.

Det innebär att passagerare som kommer från till exempel Indien, där coronaläget är väldigt dåligt för närvarande, skulle genomgå en skarpare kontroll än passagerare från till exempel Island, där coronaläget är bättre – även om alla har intyg.

Svår juridisk fråga

Frågan om coronasäkerhet vid gränserna ligger inom Social- och hälsovårdsministeriets, Inrikesministeriets och Justitieministeriets ansvarsområden. På Social- och hälsovårdsministeriet uppger man att idén att kräva ett obligatorisk coronaintyg i avreselandet inte är så enkel att genomföra.

Regeringen har försökt få till stånd någon slags lösning sedan i höstas. Det senaste försöket, under ledning av Kommunikationsministeriet, stupade i riksdagens grundlagsutskott i slutet av fjolåret.

Finavia
En stor del av de som kommer in i landet har redan nu intyg, men det finns de som inte har det och måste testas. Om antalet personer som måste testas ökar betydligt blir testningen omöjlig.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet innehåller förslaget flera punkter som är problematiska ur den finska lagstiftningens perspektiv, till exempel den som gäller överföring av privat hälsoinformation.

Den finländska lagstiftningen har en restriktiv inställning till spridandet av individers privata hälsoinformation mellan olika instanser. Om informationen fick flyttas runt fritt, skulle riskerna för missbruk flerfaldigas.

En av frågorna som ministeriet utreder är huruvida ett coronaintyg ska räknas som privat hälsoinformation. Om fallet är så, borde intyget granskas av finska hälsovårdsmyndigheter, vilket innebär att en granskning i avreselandet inte är möjlig.

— Det som gör ärendet problematiskt är exakt det att man skulle överflytta betydande offentlig makt till privata aktörer. Men även det här alternativt utreds i samband med andra juridiska frågor, säger direktör Jari Keinänen vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Med ”privata aktörer” syftas på till exempel flygbolag och rederier.

EU-intyget en lösning

Problemet med coronaintyg kommer högst sannolikt att få en lösning mot slutet av sommaren, om tidtabellen håller. Åtminstone då det gäller EU och Schengenområdet.

EU förbereder för närvarande ett avtal om ett eget intyg som kallas EU:s digitala gröna intyg. När intyget träder i kraft underlättas resandet mellan de EU- och Schengenländer som ratificerat avtalet.

Det är möjligt att det skulle lösa problemet med överföring av privat hälsoinformation, eftersom avtalet skulle förutsätta länderna att accepterar varandras lösningar då det gäller hälsosäkerhet.

Detta slags harmonisering av lagstiftning är en av EU:s kärnfunktioner. Genom att bygga förtroende mellan medlemsländerna underlättar man EU-medborgarnas vardag.

För närvarande ligger gränstrafiken på en tiondedel av det normala då fritidsresande är förbjudet. Nu ska gränserna öppnas igen och det kräver omfattande åtgärder för att undvika ett totalt kaos.

Men så klart är frågan om ratificering av EU-intyget inte heller enkel. Något som väcker frågor i Finland är huruvida enskilda medlemsländer kan kräva åtgärder utöver dem som ingår i avtalet om EU-intyget.

Detta torde kunna härledas till Finlands erfarenhet av coronaepidemin jämfört med andra EU-länders erfarenheter.

Andra EU-länder har nästan konsekvent haft betydligt fler coronafall än Finland, vilket har lett till att andra länder har betydligt högre gränser för vad som anses som acceptabelt.

Detta syns bland annat i EU-kommissionens förslag från i måndags. Förutom att återöppna EU:s inre gränser föreslår kommissionen att gränsvärdet för vad som ska anses som trygga länder, som man ska kunna resa från helt utan intyg, ska höjas.

Förslaget är att nuvarande 25 fall per 100 000 personer under en period av fjorton dagar höjs till 100 fall per 100 000 invånare under samma period.

Det är långt under medeltalet för smittfallen i EU som för närvarande är 420/100 000, men högre än smittfallen i Finland, det vill säga drygt 50/100 000.

Finnair tog eget initiativ

En aktör som tagit frågan i egna händer är flygbolaget Finnair.

Finnair meddelade den 23 april att man börjar kräva coronaintyg av alla passagerare som reser till Finland från och med den 11 maj. Intyget ska innehålla uppgifter om vaccin, botad infektion eller negativt test.

Juridiskt utgör detta inget problem, eftersom Finnair är ett aktiebolag. Det är fullt möjligtav (för)ett aktiebolag att kräva ett coronaintyg av sina kunder. Det är nämligen fråga om ett avtal mellan kunden och tjänsteleveratören, och berör inte staten.

Därmed behöver Finnair inte ta ställning till komplicerade grundlagsenliga frågor som överföring av privat hälsoinformation.

Finnair är ändå inte det enda flygbolaget som flyger till Finland och försöker man tvinga alla flygbolag att göra detsamma är man tillbaka vid ruta ett – den finska lagstiftningen.

Någon slags lösning är ändå på väg, meddelade Social- och hälsovårdsministeriet. Exakt hur den utformas är ännu oklart.

Läcker gränserna?

En fråga som varit aktuell under hela coronakrisen och som berör gränserna är huruvida de läcker eller inte.

Till exempel uttryckte Österbottens coronasamordningsgrupp på onsdagen oro för att resenärer som kommer från Indien inte testas tillräckligt rigoröst.

Vandas biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö säger att det inte stämmer. Alla som saknar coronaintyg testas vid flygplatsen och därefter på nytt tre dagar senare på sin destinationsort i Finland.

— Gränsen läcker just inte. Under vintern då viruset spred sig i högre grad kom endast 2 procent av fallen över gränsen, säger Aronkytö.

Enligt Aronkytö är det inte realistiskt att precis alla coronafall skulle kunna stoppas vid gränsen. Det är omöjligt att göra processen helt vattentät.

Till exempel kan en resenär som testat negativt och fått ett intyg bli smittad på vägen till flygplatsen och därmed undkomma alla säkerhetsåtgärder.

I stället handlar det om bedöma riskerna.

— Vi har kommit långt med vaccineringen, vi har bra smittspårning och vårdläget är gott. Det innebär att vi kan tolerera en något högre risk än om vi saknade allt det, säger han.

Henri Forss/SPT

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter