Förflytta dig till innehållet

Nu behövs dialog, framförhållning och samarbete

Åbo Underrättelsers logo

Inom FDUV har vi med oro noterat den konflikt och förtroendekris som enligt medierapporteringen finns inom Kårkulla samkommun. Vi har blivit kontaktade av flera oroliga anhöriga, som undrar vad som är på gång och om det påverkar servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi tar inte ställning till konflikten, men ser att det är mycket beklagligt att man inte kunnat lösa den på ett smidigare sätt. Tidpunkten är synnerligen olycklig eftersom vi inom Svenskfinland nu borde koncentrera oss på att dels bygga upp fungerande vårdstigar inför den stundande social- och hälsovårdsreformen, dels locka personal till branschen och måna om att nuvarande personal hålls kvar.

Regeringens förslag till vårdreform har gått till riksdagen och förslaget bygger på att de åtta tvåspråkiga välfärdsområdena tar ett större ansvar för både bas- och specialtjänster också för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I och med detta kommer Kårkulla samkommuns roll att förändras. Vi ser möjligheter i detta, bland annat kan man komma åt den problematiska struktur som samkommunen har och som flera av samkommunens utmaningar bottnar i. Förslaget ger välfärdsområdena möjlighet att utveckla moderna funktionshindertjänster med beaktande av de regionala skillnader som finns i Svenskfinland.

Kårkullas expert- och utvecklingsverksamhet kommer också i framtiden att ha en stor roll dels i att stöda personal som jobbar med personer med intellektuell funktionsnedsättning inom de kommande välfärdsområdena, dels i att erbjuda sådana specialiserade experttjänster välfärdsområdena inte själva kan upprätthålla på svenska. Nu skulle det vara av största vikt att samkommunen och kommunerna tar sitt ansvar och börjar bygga upp de nya strukturerna.

En annan ödesfråga för svenskspråkiga tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning är branschens attraktionskraft och att det finns tillräckligt med kunnig personal. För att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få sitt nödvändiga stöd är det viktigt att personalen mår bra och att den involveras och får stöd i förändringsprocesserna. Om vårdreformen verkställs kommer en stor del av samkommunens personal sannolikt att flyttas till välfärdsområdena. Det är samkommunens, dess ägarkommuners och de blivande välfärdsområdenas ansvar att göra överflyttningen så smidig som möjligt så att klienter och deras anhöriga kan lita på att de få det stöd de behöver. Svenskfinland har inte råd att förlora duktig personal på grund av den osäkerhet som reformen och eventuella interna konflikter kan medföra.

Nu behövs dialog, framförhållning och samarbete.

Mikaela Björklund
Ordförande

Lisbeth Hemgård
Verksamhetsledare

FDUV, intresseorganisation för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter