Förflytta dig till innehållet

Motion och idrott eller lägenheter åt bostadsplacerare?

Åbo Underrättelsers logo

På måndagen skall Åbo fullmäktige fatta beslut om detaljplansändringen kring Barkplan som skall möjliggöra höghusbyggande omkring den nuvarande idrottsplanen, hus som skulle minska på idrottsplanens storlek. Dessutom omöjliggör byggandet användningen av planen under minst de två år som byggnadsarbetena pågår. Visst planerar man också att renovera den nuvarande planen men planändringens huvudsakliga orsak är alltså att möjliggöra bostadsbyggande på en rätt attraktiv och central plats. Att de kommande byggen leder till olika problem har påtalats redan under en längre tid, vid otaliga forum och tillfällen men tyvärr utan resultat.

Varför är denna plan enligt mig så problematisk? Jo av flera orsaker. Under dagtid används Barkplan av centrumskolornas närmare 2000 barn och unga. Barkplan är det enda ordentliga utrymme där centrumskolorna kan erbjuda läroplansmässig gymnastikundervisning, både vinter- och sommartid. Vart skall man ta vägen då det bli lapp på luckan vid Barkplan? Skall man trängas i Kuppis med alla andra skolor? Dessutom ligger Kuppis en bit bort så en stor del av lektionstiden går åt att förflytta sig dit. Visst är gång en bra motionsform men att gå till och från Kuppis tar en stor del av den tid som är reserverad för undervisningen.

Staden förslår i och för sig att renovera Mannerheimparken så att den kunde fungera som en idrottsplan för skolorna. Det är dock ingen lösning. Den historiskt skyddade parkmiljön lämpar sig bäst för lek och stoj för de yngre eleverna medan den absolut inte fyller kraven på ett utrymme för gymnastikundervisning. Spara de renoveringspengarna och sätt dom på något bättre inom idrott och motion i stället. Att alla eleverna tar sig till Paavo Nurmi hjälper inte. Idrottsparken används flitigt redan nu så där finns inte lediga, lämpliga eller tillräckliga utrymmen för skolornas läroplansmässiga undervisning.

Det är självklart inte bara skolelever som berörs. Kvällstid fungerar Barkplan som en viktig anläggning både för enskilda motionärer och för flera föreningar, under både sommaren och vintern. Att under byggnadsåren koncentrera all idrottsverksamhet till Kuppis skapar inte mer möjligheter, snarare sämre möjligheter. När Barkplan till slut öppnar på nytt, betydligt förminskad, får vi inte samma goda möjligheter för motion som tidigare. I stället för att försämra verksamhetsförutsättningarna borde de förbättras! Tyvärr går detta förslag i linje med flera tidigare beslut. Tomtmark som inte inbringar ekonomisk vinst, som just t.ex. idrottsanläggningar, är inte lika intressanta för stadsplaneringen som tomtmark på vilken man kan bygga ytterligare höghus, med små lägenheter för ivriga bostadsplacerare.

Sedan frågar jag mig hur ändamålsenligt och attraktiv det är med en stor idrottsanläggning bara några meter från bostadshusen. Under veckan har man kunnat läsa i Turun Sanomat om hur en ny hockeyrink ställt till med problem i Lundo då ljudet från puckar och spel stört boende i de närliggande husen. För att lösa detta fattade man beslut om att lamporna vid planen släcks klockan 21. Detta för att invånarna inte skall störas av ljudet från planen och de puckar som flyger i rinken. Kommer vi att ha samma framför oss i Åbo? Kommer invånarna i de kommande husen att kräva begränsningar på användningen och en tyst plan så att den inte stör deras tillvaro? Det måste garanteras att ifall planen går vidare och husen byggs att också idrotten och motionen får fortsätta som förut utan konstgjorde begräsningar på användningen.

Fullmäktige bör enligt mig inte godkänna planändringen innan det gjorts nya planer på hur man erbjuder ersättande, ändamålsenliga och fungerande utrymmen och lösningar för skolidrotten. Förhoppningsvis kommer fler än jag att rösta emot förslaget på måndagens möte.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter