Förflytta dig till innehållet

Mera buller och mindre el om vindkraftverken står för tätt

Åbo Underrättelsers logo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det är förvånande hur svaga kunskaper projektörer och andra vindkraftsaktörer har om hur den inbördes placeringen av vindkraftverk inverkar på deras elproduktion och på det buller de förorsakar.

Vindkraftsbolagen skaffar dyra turbiner från utlandet men placerar dem för nära varandra och tränger in alltför många vindkraftverk på sina produktionsområden. Den misslyckade placeringen minskar elproduktionen och ökar bullret.

Lika bristfälliga kunskaper har myndigheterna. I t.ex. de planeringsanvisningar som miljöministeriet har utarbetat konstateras enbart att avstånden mellan stora 3-5 MW kraftverk vanligtvis varierar mellan 400 och 1000 meter. Det minimiavstånd mellan kraftverken som nämns i anvisningarna är alldeles oskäligt kort för vindkraftverk på 3-5 MW, och ändå är avstånd på 400-600 meter allmänt förekommande. Dessutom planeras redan nu vindkraftverk på 10 MW.

För korta avstånd mellan kraftverken ger upphov till en företeelse som kallas turbulent bullerutsläpp. Vindkraftsaktörernas intresseorganisation STY har beskrivit företeelsen så att det uppstår en störning i luftströmmen när vindkraftverkets vingar roterar. Denna störning kan jämföras med exempelvis svallet efter en motorbåt eller ett fartyg.

STY har som tumregel föreslagit att man mellan vindkraftverken ska lämna ett avstånd som är minst cirka fem gånger rotorns diameter räknat från en vingspets till en annan.

Frågan har undersökts mera ingående i andra länder och då har man kommit fram till att om vindkraftverken står efter varandra i vindriktningen bör avståndet vara åtta gånger rotorns diameter. Eftersom vindriktningen varierar i Finland, bör detta alltid vara minimiavståndet hos oss.
Då de nuvarande stora vindkraftverken har vingar på till exempel 75 meter blir rotorns diameter 150 meter, och således måste avståndet till ett annat kraftverk vara minst 1,2 kilometer. Några projekt har också planer på vindkraftverk med en rotordiameter på 200 meter.

En dansk undersökning har visat att när ett vindkraftverk i den riktning dit vinden blåser hamnar in i en turbulent virvel ökar bullret från vindkraftverket – allra mest vid låga frekvenser. Detta lågfrekventa buller är störande, i synnerhet inomhus i bostäder.

För korta avstånd mellan vindkraftverk bör inte längre godkännas. På vindkraftverksområden som redan är i bruk måste avstånden kontrolleras, och om för mycket turbulent buller orsakas ska miljötillstånd krävas för vindkraftverken.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter