Förflytta dig till innehållet

Mats Nylund om IPCC-rapporten: “SLC undersöker hur man i Finland kan ändra odlingsmetoderna”

En man klädd i kostym står vid en talarstol.

Mats Nylund, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC). Foto: Mikael Sjövall.


På torsdagen publicerades Förenta Nationernas klimatpanel (IPCC) sin rapport om den globala markanvändningens inverkan på klimatförändringen. Mats Nylund, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), säger att det finns anledning att ta rapporten på största allvar också i Finland.
— SLC ser positivt på de lösningar som föreslås i rapporten. Lösningarna ska anpassas till den situation som man befinner sig i. Med andra ord ska klimatarbetet i Finland skötas på lokal nivå. SLC stöder till exempel att man ännu noggrannare än i dag ser på vad som är den bästa metoden för enskilda hyggen och skogsskötselsåtgärder och hur metoderna kan utvecklas, säger Nylund.
Enligt Nylund ska man också gå vidare med att utreda olika odlingsmetoder som i stället för att släppa ut koldioxid ska möjliggöra en höjning av koldioxidbindning till marken. SLC har inlett ett samarbete med Baltic Sea Action Group för detta syfte.
— Projektet kallas Carbon Action. Ett hundratal finländska gårdar är med i projektet och provar olika odlingsmetoder och samtidigt undersöker hur man kan öka kolbindningen mest.

Torvförbränning ett stort problem

Professor Markku Ollikainen, ordförande för Finlands klimatpanel, uppgav tidigare för SPT att vi i Finland måste se över vår syn på myrmarker och stoppa torvtäkterna för att effektivt kunna reducera klimatutsläppen.
Också ett antal organisationer såsom Naturresursinstitutet (Luke), Greenpeace och Världsnaturfonden (WWF) har kommenterat IPCC:s rapport. WWF skriver i ett pressmeddelande att växthusgasutsläpp från jordbruket utgör cirka en femtedel av Finlands totala utsläpp. Budskapet om skyddet av myrar och torvmarker är också aktuellt för Finland i övervägandet av hur vi ska uppnå kolneutralitetsmålet.
— Det är obegripligt att energianvändningen av torv fortsätter i Finland. Den har en liten roll i energiproduktionen, men orsakar omfattande utsläpp, säger Mia Rahunen, klimatexpert på WWF i pressmeddelandet.
Nylund säger att rapporten föreslår att förbränningen av torv borde avslutas. Däremot är det odlingen på torvmark som är den stora utmaningen för finländska jordbrukare. Under de senaste tio åren har röjning av torvmarker gjorts för att utöka spridningsarealen för djurhållning.
— Bland våra medlemmar pratar vi främst om att ersätta fossila bränslen och torv och ersätta det med biogasproduktion. Genom goda odlingsmetoder kan man också fortsätta odla på torvmark.

Skogsavverkningen i Finland

Ollikainen säger att stora åkerarealer används ineffektivt eller ligger i träda på grund av det stöd som jordbrukarna får av EU. Ur ett klimatperspektiv vore det bättre att anlägga skogsbestånd på områdena. Han säger också att alltför stora skogsavverkningar kan leda till en reducering av Finlands kolsänkor.
Nylund säger att man i den allmänna debatten ofta glömmer bort att skogen upphör att vara en kolsänka när den blir tillräckligt gammal, och därför är det viktigt att sköta om och också avverka skog. Vidare säger han att det stämmer att också Finland har områden – främst i östra och norra delarna av landet – där det finns åkermark med låg avkastning som skulle gå bra att beskoga.
— Problemet är att jordbrukarna själva inte drar någon ekonomisk nytta av att beskoga åkermarken. Direkt man odlar skog dras EU-stödet in. Skogen ger ingen avkastning under odlarens livstid.
Nylund föreslår därför att man borde få ett slags stöd under en övergångstid på cirka tio år, för att odla skog på sådan mark där det lämpar sig.

Ändra matproduktionen

WWF skriver att världens matproduktion måste omvälvas om vi vill avvärja klimatkrisen.
— Jordens befolkning måste övergå till en vegetariskt orienterad kost för att vi ska kunna bryta den ständigt ökande konsumtionen av kött- och mjölkprodukter, säger Rahunen i pressmeddelandet.
Enligt Nylund måste man göra skillnad mellan finskt köttproduktion och till exempel brasiliansk eller argentinsk.
Det är en helt annan sak att skövla regnskog för att odla soja än att odla vall på en åker som inte lämpar sig för något annat. Det kan försämra livsmedelssäkerheten, säger han.
Nylund säger också att SLC medlemmar har varit positivt inställda till att förändra odlingsmetoderna.
— Bönderna vinner också på att utveckla metoderna. En höjning av kolbindning bidrar till att humushalten i jorden ökar. Det leder också till att skörden blir större.
SLC representerar de finländska jordbrukarna och privata skogsägarna.

IPCC – Förenta nationernas klimatpanel
Är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ: Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP).
Klimatpanelen sammanställer bland annat rapporter om det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringen, dess konsekvenser och eventuella lösningar.
Källa: www.ipcc.ch

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter