Förflytta dig till innehållet

Lerdumpningen i Erstan måste få ett slut!

När jag i tiden flyttade till en strand vid Erstan, var havsvattnet klart.
Man kunde se bottnen på 5-6 meters djup. Det fanns rikligt av fiskar och det var roligt att från roddbåten följa med deras rörelser i djupet.
Havsbottnen bestod då till stora delar av sand. När man vittjade näten såg man på långt håll abborrarna och gäddorna som fastnat i nätet.
Nu är vattnet grumligt. Man ser kanske en meter djupt. Sandbottnen är nu täckt av ett slamlager. Till stranden sköljs tidvis ”mudderstussar” . Av dessa förvandlas näten till tunga , oformliga massor. ”Fiskargubbarna” berättar, hur ryssjornas öglor blir igensmetade och hur man blir tvungen att tvätta dem med tryckvattensspruta om man vill använda dem på nytt.
När en sommarboende skulle ha behov av att muddra sitt vikbotten med några futtiga kubik, bör mudderslammet alltid lyftas i land. Man får absolut inte dumpa det i havet!
Åbo stad har tillsammans med sina dotterbolag redan dumpat 700.000 kubik slam, och har nu ansökt om rätten att ytterligare dumpa 1.000.000 kubik i Erstan.
De som i Åbo stad ansvarar för stadens miljö, skryter på stadens rekreationsområden såsom ”Vepsä” och ”Saaro udde” och hur de har gjort områdena naturvänliga för besökarna.
Stadens ledning bjuder på ”Östersjöbevarande” middagar, samtidigt skrytande hur väl de värnar om naturen.
När vår president Sauli Niinistö följde med ett fiskeri på Rimito 2013, frågade han yrkesfiskaren Sahlsten: ” Vad är det största problemet för fisket” ? Sahlsten svarade: ”Det är Åbo stads dumpning i Erstan” ”Det kan inte var sant att man dumpar i Erstan” (i YLEs lokala intervju)
Om nu mängden slam (enligt Turun Sanomat 28.6.)på totalt 1.700.000 kubik, som ett exempel, skulle forslas till Åbo torg, och placeras inom ett 100×100 meters område, så borde man där bygga ett 60 våningars hus (ca, 170m. högt) för detta avfall.
I praktiken borde ju det i Erstan redan dumpade 700.000 kubik mudderavfall synas som en ganska stor ö bredvid ”Vepsä” . Men dumpningsleran faller inte till bottnen som en sten i Erstan , utan den sprids omedelbart över hela bottenytan, som förstör hela havsområdet, bottnen och fiskbeståndet.
Dumpandet är inte en fråga om ekonomi. Det handlar om att stjäla från naturens rikedomar.
Det är fråga om Åbo stads inställning till naturvård!
Ekonomiskt sett skulle stadens placering av muddringsmassan i land vara förhållandevis billigare än för en stugägare. Haven är inte avstjälpningsplatser. Lagen borde vara samma för alla. Det finns ingen orsak att ge undantagslov åt ett bolag,Åbo hamn Ab (bara av ekonomiska skäl). Medborgarnas jämlikhet får inte såras.
Ansvaret för dumpningen ligger hos beslutsfattarna inom Åbo stad/Åbo hamn Ab.
Det finns tekniska lösningar för naturvänlig behandling av mudderavfall. Genom att förbjuda havsdumpning av mudderavfall, åstadkommer vi en nyutveckling för såväl Finland som till och med en exportprodukt till andra länder.
Åbodignitärer och beslutsfattare!
Då man normalt planerar ett möte mellan främmande nationers presidenter i vårt land i 1-2 år, visade Finland, att man kan klara av hela alltsammans på två veckor, om man bara har den rätta inställningen. Kan Åbo? Med den finländska höga utbildningsgraden,kan vi lösa dumpningsproblemet på några veckor, såvida vi gör ett nytt negativt beslut gällande havsdumpningen. Alla är medvetna om biverkningarna.
Ett bra exempel på kunskapsnivå och attityder är Kakolabackens reningsverk där stora mängder avfall förflyttas långa långa sträckor ekologiskt och som man på hemsidorna konstaterar,”För ett renare Östarsjön ”. 90.000 kubik renat vatten per dygn. Det betyder 3 miljoner kubik i året.
Åbo hamn ab:s behandling av dumpningsmassor per år är liten i jämförelse med det föregående, så det är egentligen bara frågan om attityd. Vi kan genast ge oss i kast med att placera mudderslammet upp i land.
Åbo stadsfullmäktige gjorde (11.3.2018 ) helt smärtfritt under sitt möte ett beslut om en miljöplan som det sagts om att höra till ett av världens främsta. Stadsfullmäktige beslöt att detta skulle gälla branscher och koncerner. Miljöbeslutet är ca. 100 gånger svårare än beslutet att placera mudderslammet på land eller i Erstan. Inom mudderslambehandlingen inom Åbo hamn ab har tydligen inte skett någonsomhelst utveckling sedan 1950, det vill säga på 70 år. Beslutet om att upphöra med ”miljöbrottet”, har fortlöpande utan fog, skjutits på. Som parti medger de Gröna (TS.13.07.2018) ”Vi har inom de gröna i tiotals år jobbat för att få slut på havsdumpningen” Ett slut på havsdumpningen lovade inför kommunalvalet egentligen alla partier då frågan ställdes: ”Vilken slags Ersta vill ni lämna till kommande släktled” ?
Jag hoppas också att Ni Sauli Niinistö, fortsätter att värna om våra farleder och vattendrag. Nu är våra miljöproblem inte hotade av främmande makter, kommuner, eller städer, utan enbart Åbo stads beslutsfattare. Jag tror att våra familjer vill lära sina barn att simma i ett rent hav. Låt oss lämna ett rent hav åt de unga.
Martti Kaurimo
Utvecklingsingenjör, Åbo
Översättning: Tom Gardberg

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter