Förflytta dig till innehållet

Ny alkohollag gör diskriminering lättare – barer får svepskäl för att välja sina kunder

öl hälls upp från kran

Alkohollagstiftning. Diskrimineringsombudsmannen är orolig att barer använder ID-kontroll som svepskäl för att välja sina kunder på ett diskriminerande sätt. ÅU-foto


En paragraf i den nya alkohollagen som regeringen planerar hotar att göra det ännu lättare för barer att diskriminera på basis av etnicitet.
Bland annat ÅU har tidigare skrivit om att det är svårt för asylsökande att komma in på barer i Åbo eftersom de ofta saknar identitetshandlingar utfärdade av myndigheter.
I den nuvarande alkohollagen står det ingenting om på vilket sätt barer ska kontrollera kundernas ålder.
Men i den nya alkohollagen skulle det, enligt det nuvarande förslaget, finnas en paragraf om att personen som köper alkohol i baren är skyldig att bevisa sin identitet ”med ett bildförsett identitetskort, körkort, eller pass som är beviljat av myndigheter”.
Den här formuleringen anser diskrimineringsombudsmannen är för restriktiv. I ett utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet konstaterar diskrimineringsombudsmannen att vissa barer har krävt ID också av personer som inte ser unga ut. Detta har skett särskilt när det varit fråga om utlänningar eller personer som uppfattats som utlänningar.
Diskrimineringsombudsmannen konstaterar i utlåtandet att det i de här fallen ofta varit fråga om att välja sina kunder på ett sätt som bryter mot diskrimineringslagen och strafflagen.
– Risken med lagförslaget är att de som vill kan tolka lagen på ett sådant sätt att det blir diskriminering, säger Tiina Valonen, överinspektör på diskrimineringsombudsmannens kontor.
Diskrimineringsombudsmannen föreslår ett tillägg i lagparagrafen som lyder att andra tillförlitliga dokument där personens ålder framkommer också ska godkännas för att ta reda på om personen är myndig.
Det sista tillägget om att syftet är att kontrollera att kunden inte är minderårig är viktigt för att lyfta fram att ID-kontroll vid barer endast handlar om att inte sälja alkohol till minderåriga.
Valonen påminner om att det är en annan situation för till exempel banker som uttryckligen ska kolla personens identitet, medan barer bara ska kolla att personen fyllt 18 år.
I utlåtandet om lagförslaget anser diskrimineringsombudsmannen att bland annat uppehållstillståndskort och beväringars militärpass borde kunna godkännas vid barer.
Diskrimineringsombudsmannen lyfter också upp asylsökandes situation och konstaterar att de i många fall inte har möjlighet att få sådana identitetshandlingar som lagförslaget kräver.
Asylprocessen kan räcka flera år och under den tiden kan personen inte komma in på barer, konstateras det i utlåtandet.
Asylsökande kan inte få uppehållstillståndskort under den tid de väntar på beslut. Det som asylsökande får är ett så kallat kundkort från asylförläggningen.
Diskrimineringsombudsmannen tar inte ställning till dessa kort i utlåtandet eftersom de i jämförelse med till exempel uppehållstillståndskortet inte håller samma tekniska standard.
Men Valonen efterlyser att portvakterna skulle gör en situationsbedömningar vid dörren.
– Utgångspunkten borde vara att kolla ID om man misstänker att en person är minderårig. Om denna person då bara har ett dokument som är väldigt lätt att förfalska kan man överväga att inte släppa in personen. Men om det är en person som ser ut att vara myndig och inte har legitimation utfärdat av myndigheter utan i stället exempelvis ett kundkort från en flyktingförläggning, borde vakten kunna överväga att släppa in personen.
ÅU följde med Hayder Kadhim Abed när han försökte komma in på barer i Åbo en fredagskväll. Han är 31 år och kom varken in på Skärgårdsbaren, Börs Night Club eller Fontti.
När han ombads visa ID visade han sitt kundkort från flyktingförläggningen, sitt finska studiekort och ett irakiskt kort som visar att han är jurist.
Diskrimineringsombudsmannen presenterade sitt förändringsförslag till den nya alkohollagen på social- och hälsovårdsutskottets möte i torsdags.
Valtonen berättar att utskottsmedlemmarna verkade positiva till en justering i paragrafen, så hon är hoppfull om att diskrimineringsombudsmannens ändringsförslag kommer att följas i den slutgiltiga lagen.

Diskrimineringsombudsmannen
En självständig och oberoende myndighet.
Främjar likabehandling och ingriper i diskriminering.
Du kan kontakta ombudsmannen om du har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap.
Fall av diskriminering med anknytning till kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen.

Läs också:
Barernas motivering till att porta asylsökande håller inte streck
Asylsökande nekas tillträde till barer i Åbo

Många asylsökande går till Åbos gaybar – enda baren som välkomnar dem

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter