Förflytta dig till innehållet

Kommunerna bör satsa på barn och unga

Åbo Underrättelsers logo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I Finland ansvarar kommunerna direkt eller indirekt för de flesta frågor som berör barn och unga. Hur kommunerna väljer att prioritera och investera är avgörande för barns och ungas välmående.

FN:s konvention om barnets rättigheter är ett juridiskt bindande avtal som Finland förbundit sig till att följa. Kommunens styrelse och fullmäktige har det övergripande ansvaret för att se till att alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunen känner till barnets rättigheter.

Kommunerna är ansvariga för att ingen inom kommunen fattar beslut som står i konflikt med barnkonventionen.

Inom kommunens alla organ är det viktigt att förstå att barnets bästa bör beaktas inom alla sektorer. Barnkonsekvensanalyser, det vill säga hur beslutsfattande påverkar barns och ungas liv, är lika viktiga att genomföra inom barn- och ungdomsverksamheten som exempelvis inom den tekniska förvaltningen.

I festtal kan vi ofta höra beslutsfattare hylla vikten av att värna om barn, om preventiva stödåtgärder och tidigt ingripande i barns liv. När det kommer till kritan är det ändå ofta de preventiva tjänsterna som stryks först.

Ett exempel är eftermiddagsverksamheten för skolbarn som flera kommuner i år har valt att skära ner i. Eftermiddagsverksamheten är en billig preventiv stödåtgärd som skyddar barn och stödjer många familjer.

Den pågående coronapandemin har orsakat många svåra situationer i barns och ungas liv. Förutom att barn och familjer insjuknat i covid-19 har barns skolgång, sociala nätverk och mentala välmående lidit.

Effekterna av pandemin kommer samhället att få betala för i många år. Därför bör kommunerna sätta in planenliga och målmedvetna insatser för att barn och unga ska kunna återhämta sig och inte falla utanför sina betydelsefulla sammanhang.

Genom att investera i barns liv investerar vi i framtiden. Kommunerna ska inte skära ner i service till barn och barnfamiljer, utan målmedvetet arbeta för en bättre framtid för alla barn.

Barn behöver beslutsfattare som förstår vikten av att värna om deras bästa. Barn har rätt till beslutsfattare som gör sitt yttersta för att barn ska kunna växa upp och bli möjligast välmående vuxna. Barn har däremot ingen rösträtt i det kommande kommunalvalet. Därför är det viktigt att vi som har rösträtt väljer beslutsfattare som vill föra fram barnets röst i kommunen.

Barnavårdsföreningen deltar i den nationella kampanjen Ge barnen din röst, som arrangeras av Centralförbundet för barnskydd. Kampanjen är politiskt obunden och öppen för frivilliga medborgare och kommunalvalskandidater som förbinder sig till att främja alla barns rättigheter.

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter