Förflytta dig till innehållet

Kimitoön kan bli en riktig banbrytare inom naturfrågor

Åbo Underrättelsers logo

Miljön. Kimitoöns kommun förbereder ett nytt miljöprogram, som i bästa fall kan göra vår mångsidiga skärgårdskommun till en pionjär inom hållbar utveckling, exemplarisk i hela Finland.

Ett ambitiöst och omfattande miljöprogram skulle mångsidigt ta i beaktande naturmiljön, bebyggd miljö och vattendragen.

Risken finns att det nya miljöprogrammet inte tar i beaktande miljöaspekter tillräckligt mångsidigt och övergripande. Detta vore en stor förlust för både natur och invånare på Kimitoön.

Miljöprogrammet kan i värsta fall bli en värdelös deklaration, fylld av vackra, ärelystna ord och tankar men tomt på innehåll.

Miljöprogrammet bör förutom att ha ambitiösa mål, också beakta hur programmet ska följas upp och evalueras, och programmet borde ha klara delmål och rapporteringsplikt.

Hur programmet förverkligas bör följas upp och programmet borde förpliktiga alla kommunens verksamheter.

Dessutom bör miljöprogrammet innehålla styråtgärder för kommuninvånare och andra aktörer, som att företag ska minska sina utsläpp och att belastningen på miljön ska minskas.

Programmet måste vara heltäckande och omfatta helheter åtminstone inom energilösningar, trafik, jordbrukets utsläpp, skogsanvändning, utsläpp i vattendrag, avfallshantering, markanvändning och stadsplanering, byggbranschen, återvinning, utbildning, offentliga anskaffningar och tjänster.

Då miljöprogrammet utarbetas är det ytterst viktigt att kommunen beaktar kommuninvånarnas åsikt.

Kommunen har på initiativ av föreningen Kimitoöns Natur inkluderat kommuninvånarna genom att framställa en öppen enkät angående miljöprogrammet.

Det är föreningen Kimitoöns Naturs starka åsikt att miljöprogrammet görs med sakkunnigas hjälp och att experter inom olika miljöområden ska konsulteras.

Föreningen Kimitoöns natur önskar att Kimitoöns kommun genom det nya miljöprogrammet kunde inspirera också andra mindre och större kommuner och genom sitt eget exempel fungera som en föregångare.

Det skulle absolut ha inverkan på kommunens image och attraktionskraft. Kommunen bör fungera som en stark ledare och som ett exempel vid förändringar.

Sist och slutligen är det i alla fall fråga om naturens och miljöns bärkraft. Enligt forskarna är vi den sista generationen, som kan förhindra en katastrofal klimatkris och naturförstörelse.

Också små aktörer har inverkan, i synnerhet om utsläppen är stora i förhållande till aktörens storlek.

Vi uppmuntrar varmt alla kommuninvånare, fritidsboende, föreningar och företag att svara på enkäten, som stängs 15.3. Det tar 10–15 min att svara på frågorna.

Vi vill att Kimitoöns kommun agerar mera mot klimatförändringen och mot det som hotar naturens mångfald, samt att kommunen har en trovärdig vision för naturen och en hållbar framtid.

Ville Laitinen
Ordförande

Föreningen Kimitoöns Naturs styrelse

Dela artikeln

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mera nyheter